Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

God hing aan het kruisbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanStaeckt droefheydt mensch, Messias is ghecomen, / [...] Godt hongh aen't Kruys  
Kers-liedeken God hing aan het kruis
ChrDoolhof1663 (1663), p5 [nr. 1]
.5a.5a.5B.5c.2D.2D.2D.3c.2E.2E.2E.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO sondaer groot, opent eens uwe ooghen, / Hoe can [...] Godt hongh aen't Cruys  
Liedeken tot vermaeninghe van den Sondaer God hing aan het kruis
ChrDoolhof1663 (1663), p19 [nr. 5]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.2D.3c.2E.2E.2E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe langh sult gy mensch minnen noch ghenuchten, [...] Godt hongh aen't Cruys  
Liedeken, waer in Christus vermaendt den [...] God hing aan het kruis
ChrDoolhof1663 (1663), p25 [nr. 7]
.5a.5a.5B.5c.2D.2D.2D.3c.2E.2E.2E.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch myn Vrindin en hoort ghy my niet cloppen? / [...] Godt hongh aen't Cruys  
Liedeken, de Bruyt ghehoort hebbende de Stemme [...] God hing aan het kruis
ChrDoolhof1663 (1663), p53 [nr. 15]
.5a.5a.5B.5c.2D.2D.2D.3c.2E.2E.2E.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMensch wie ghy zyt die compt soo licht [...] Godt hongh aen't Cruys  
Gheestelycke vermaeninge tot de Achter-clappers God hing aan het kruis
ChrDoolhof1663 (1663), p76 [nr. 21]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.2D.3c.2E.2E.2E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Joachim en Anna in ghebeden / Volherdigh [...] Godt hinck aen 't Kruys  
J.G. | Liedeken vande [...] God hing aan het kruis
Orgelp1664 (1664), p46 [nr. 15]
.5a.5a.5B.5c.2D.2D.2D.3c.2D.2D.2D.3BDes nachts wanneêr den Wolf het Lam verraden, / [...] Godt hongh aen 't Kruys  
Bellemans, Daniël | Uyterste Liefde [...] God hing aan het kruis
Bellemans CJ1670 (1670), p44 [nr. 16]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.5c.4E.5EVan daegh ô mensch komt u verlossingh nader, / [...] Cloris est bell', mais Philis est plus douce  
Bellemans, Daniël | Ander God hing aan het kruis
Bellemans LP1674 (1674), p7 [nr. 6]
.5a.4a.2B.3B.5c.2D.2D.5c.4E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen nacht komt aen, den vaeck noodt ons tot [...] Cloris est bell', mais Philis est plus douce  
Bellemans, Daniël | JESUS den GODT der [...] God hing aan het kruis
Bellemans LP1674 (1674), p17 [nr. 11]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.5c.4E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWannêer ô Heer' sal ick voor u verschynen? / [...] Godt hongh aen 't Kruys  
Bellemans, Daniël | GODDELYCKEN WENSCH God hing aan het kruis
Bellemans LP1674 (1674), p150 [nr. 73]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.5c.5E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vredsaem Ryck waer-in den gulden vrede / Gaet [...] Godt hongh aen 't Kruys  
Bellemans, Daniël | Verlanghen naer het [...] God hing aan het kruis
Bellemans LP1674 (1674), p170 [nr. 84]
.5a.5a.3B.2B.5c.2D.2D.5c.4E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVreught van myn vreught, oorsaeck van myn bly [...] God hangh [!] aen't Cruys  
Minnen, Livinus vander | Waer-om dat-men op [...] God hing aan het kruis
Minnen EP1677 (1677), p172 [nr. 66]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.5c.4D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe langh, ô Heer! sal dueren noch dit lijden? / [...] Godt honck aen 't Cruys  
Meulen, Catharina van der | Liedeken, ofte [...] God hing aan het kruis
Meulen AR1707 (1707), p17 [nr. 5]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.5c.4E.5EO werelts kindt! hoe laet ghy u soo vleyen, / En [...] Godt honck aen 't Cruys  
Meulen, Catharina van der | Liedeken, waer in [...] God hing aan het kruis
Meulen AR1707 (1707), p55 [nr. 22]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.5c.4E.5EWanneer den tijt van baeren was ghekomen, / Soo [...] Godt honck aen 't Cruys  
Meulen, Catharina van der | Liedeken, hoe de [...] God hing aan het kruis
Meulen AR1707 (1707), p99 [nr. 38]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.5c.4E.5EMyn ziele, komt wilt naer het Hofken treden, / [...] Godt honck aen't Cruys  
Meulen, Catharina van der | Liedeken, waer in [...] God hing aan het kruis
Meulen AR1707 (1707), p174 [nr. 69]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.5c.4E.5EWat wonder jaer, en al wat wonder jaeren / Zijn [...] Godt honck aen 't Cruys  
Ruyter, Jacobus de | s'Hebben oogen, en [...] God hing aan het kruis
Vyfderlye VP1733 ([1710-1733]), p59 [nr. 29]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.5c.4E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat wonder jaer, en al wat wonder jaeren / Zijn [...] Godt honck aen 't Cruys  
Ruyter, Jacobus de | s'Hebben oogen, en [...] God hing aan het kruis
Ruyter AL1733 ([1710-1733]), p59 [nr. 29]
.5a.5a.2B.3B.5c.2D.2D.5c.4E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


18 resultaten

tabelbreedte