Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Het vinnige stralen van de zon

De melodie waarop Hoofts "Het vinnig stralen van de zon" werd gezongen, treffen we in twee varianten aan: de "gewone" vierregelige vorm en melodie, zoals in de Amsterdamse Pegasus (1627), met wijsaanduiding "De mei die ons de groente geeft" (evenals bij Hoofts Granida) en een verlengde vorm, waarbij de laatste 2 versregels van de tekst herhaald zouden kunnen worden, maar waarbij de melodie (bijv in Lodenstein, Stalpaerts Extractum, Lenaerts' Druiventros...) een ander verloop kent vanaf de 5e versregel!
In de Nederlanden vinden we de eerste contrafacten in liedbundels uit 1602. De hele 17e eeuw lang blijkt deze melodie bijzonder populair.
De melodie was ook in Duitsland populair, en daar al vroeger bekend, getuige een optekening in Erk u. Böhme, Deutscher Liederhort I p467 van "Es wirb ein junger Grafensohn" op een melodie van Forster (uit: Der fünffte Theil schöner frölicher frischer alter und newer teutscher Liedlein mit fünff Stimmen) 1556 nr. 11. Zie Van Duyse I, 174.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanRampsalich zijn vol ongelucx, / Dees janckers een [...] Den ridderom fa, fa, la, la   muzieknoot 
Lenaerts vander [...] | Een ander Het vinnige stralen van de zon (VAR)
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p153 [nr. 79]
.4A.3B.4A.2C 2C.3C.1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaes wie klaegh ick nu 'tverdriet / Dat my is [...] De Mey die ons de groente gheeft, &c.  
Mathysz, H.] / Wie cant ontvlien? [naamspreuk] Het vinnige stralen van de zon
NLusthof1602 (1602), 1p10 [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen winter strangh,, die 'therte bangh / Met veel [...] De Mey die ons de groente gheeft, &c.  
Het vinnige stralen van de zon
NLusthof1602 (1602), 1p18 [nr. 16]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon lief u wesen excellent / Doorstraelt mijn [...] Den Mey den Mey, koel is den Mey  
Elck kan falen [...] | Nieu lied Het vinnige stralen van de zon
NLusthof1602 (1602), 1p51 [nr. 40]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Mey die ons de groente geeft / Doet menigh [...] Och leghdy nu en slaept, &c.  
Het vinnige stralen van de zon
NLusthof1602 (1602), 1p68 [nr. 55]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Venus wreet door u bestier' / brengt ghij [...] de meij de meij coel is de meij  
Het vinnige stralen van de zon
HsDHKB 392K14 ([1602+]), 3p83 [nr. 2]
.4A.3b.4A.3bDaer was een Herder wijs vermaert / Eens [...] Och lighdy nu en slaept schoon lief, in uwen [...]  
Mander, Karel van / [...] | Egloga Het vinnige stralen van de zon
Mander Herderpijp1603 (1603), p3 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSittende int groene gras / Beneffens Florae neder Ou est mon amy mon bel amy alle  
Het vinnige stralen van de zon (VAR)
NLusthof1604 ([1604]), 2p20 [nr. 77]
4A.3b 4A.3b.2C.2C.3bEen eenich soon heb ick certeyn, / Hier voor mijn [...] Den mey, den mey, coel is den mey, hy compt [...]  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Het vinnige stralen van de zon
Janssens NDGL1605 (1605), p62 [nr. 30]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy gheestelijcke maechden soet, / Wilt met [...] Den mey, den mey coel is den mey, hy comt [...]  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Het vinnige stralen van de zon
Janssens NDGL1605 (1605), p95 [nr. 47]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet vierich strael al vande Son / Ontschuyl ick [...] De mey die ons de groente etc.  
Hooft, P.C.] Het vinnige stralen van de zon
PrinsesseLb1605 (1605), p134 [=142] [nr. 110]
.4A.3b.4A.3bEylaes wie claech ick mijn verdriet / Dat my is [...] De mey die ons de groente etc.]  
Liedeken Het vinnige stralen van de zon
PrinsesseLb1605 (1605), p135 [=143] [nr. 111]
.4A.3b.4A.3bElck prijst zijn lief nae hy se gis, / Sijn lust [...] De May, de may, coel is de may. etc.  
Hooft, P.C.] | Nieu Liedeken Het vinnige stralen van de zon
NLusthof1607 ([1607]), 1p81 [nr. 64]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck de schadu niet verlaet Och legdy nu en slaept  
Clachte eens jonghe dochters Het vinnige stralen van de zon
Bloemhof1608 (1608), p19 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ghy met ontbreydelt haer De Mey die ons de groente geeft  
Fonteyn, J.] / Font, I. Het vinnige stralen van de zon
Bloemhof1608 (1608), p45 [nr. 33]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet ginck een Maechdeken door het wout / Jae [...] Het souder een maghet ter Heyden gaen  
Breughel, G.H. van Het vinnige stralen van de zon
Breughel BKLucht1610 (1610), C7v [nr. 3]
.4A.3b.4A.3bHet vinnich stralen van de Son / Ontschuyl ick [...] Het soud' een Maysjen ter hayde gaen  
Hooft, P.C. | SANG Het vinnige stralen van de zon
Hooft EA1611 (1611), p88 [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy lodderlijcke Silvia, / Wat siedy dus rontomme De Liefde lust int herte baert  
Liedt/ Waer in t'samen-spreken Coridon een [...] Het vinnige stralen van de zon (VAR)
Wellens VJ1612 (1612), p137 [nr. 82]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRijst op mijn clare morghenstar / Chiert u om [...] Den Mey die ons de groente gheeft  
Breughel, G.H. van | T'samen sangh van [...] Het vinnige stralen van de zon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p5 [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNae dat Diana ginck te rust / Met haer sterren schoone Van Coridon en Silvia, &c.  
Breughel, G.H. van | Een nieu Amoureus [...] Het vinnige stralen van de zon (VAR)
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p26 [nr. 14]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal ick met droeve tranen heet / Mijn zwaer [...] Van Coridon en Silvia  
Breughel, G.H. van | Nieu Amoureus Liedeken Het vinnige stralen van de zon (VAR)
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p39 [nr. 22]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen sin doet wel dat therte moet / Hem buyten [...] Den Mey die ons de groente gheeft,&c.  
Breughel, G.H. van | Nieu Amoureus Liedeken Het vinnige stralen van de zon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p52 [nr. 31]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAeolus Godt der winden snel / Ontdeckt twout door [...] Den Mey den Mey coel is den Mey, &c.  
Breughel, G.H. van | Nieu Amoureus Liedeken Het vinnige stralen van de zon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p65* [nr. 39]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Hebe Goddinne der jeucht / Hoe weynich laet ghy [...] Van Coridon ende Silvia  
Breughel, G.H. van | Een nieu Amoureus [...] Het vinnige stralen van de zon (VAR)
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p111 [nr. 63]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSwaermoedich hert wat lijt ghy al / Die u Lieff [...] Den Mey die ons de groente, &c.  
Breughel, G.H. van | Een Nieu Amoureus [...] Het vinnige stralen van de zon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p118 [nr. 67]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort o fiere Nimphe reyn / Dees [...] Den Mey, den Mey coel is de Mey  
Breughel, G.H. van | Tsamen ghesangh Het vinnige stralen van de zon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p126 [nr. 72]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe langhe sal ick dienaer trou / T'onrechten [...] Van Coridon en Silvia  
Breughel, G.H. van | Een nieu Amoureus [...] Het vinnige stralen van de zon (VAR)
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p151 [nr. 85]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck roepe u Hemelsche Vader aen / Vertroost ons [...] Alst begint  
Brauwer, M. de / [...] | Een nieu Liedeken Het vinnige stralen van de zon ?
Brauwer Schalmei1614 (1614), p247 [nr. 43]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3b.2C.2C.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe wijn die hy ons mildlijck gheeft / Doet wel [...] De Mey die ons de groente geeft  
Pastorelle Het vinnige stralen van de zon
Apollo1615 (1615), p14 [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy lodderlijcke Silvia / Hoe kijckt ghy dus rontommen? Voys alst begint  
Pastorelle, of Herder-Sangh Het vinnige stralen van de zon (VAR)
Apollo1615 (1615), p25 [nr. 16]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte