Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Het waren twee gespelen goed

Onder deze norm vallen twee melodieën ('Het waren twee gespelen goed' 1 en 2) die grote verschillen vertonen. De eerste melodie staat in HsBeSPK mgo190 120/ 177 met wijsaanduiding 'Het waren twee gespelen goed ter heide plukken bloemen'. De wijsaanduiding in idem 194 (Het reden twie ghespelen goet, ter heiden plocken bloemen, die een die reed al lachende uut, die ander) is uitgebreider en stemt overeen met de tekst van het AntwLb1544 (tweede strofe: Daer ghingen twee gespeelkens goet/ so verre aen gheen groen heyde/ die een voerde eenen huebschen moet,/ die ander weende seere), wat bevestigt dat het echt om hetzelfde lied gaat. Ten tijde van het AntwLb1544 zal echter de melodie uit de Souterliedekens1540a 008 in zwang zijn geweest, hier met 2 aangeduid.

Er zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanVerblijt u lieve susterkijn / Die tijt is cort [...] [geen wijsaanduiding]  
Des manendaechs Het waren twee gespelen goed
HsLdUB Ltk2058 (1470-1480), f10r [nr. 4]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijdt u lieve broeders mijn / die tijt es [...] [geen wijsaanduiding]  
Tsmaendaechs Het waren twee gespelen goed
HsDHKB 75H42 (1473), f228v [nr. 4]
.4A.4A.4B.4B
txtWes ghegruet o wairde vrouwe / dien ic min in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het waren twee gespelen goed (1) !
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f95v [nr. 112]
4a 4a 4B 4B
scanO goede jhesu wes ons bi / mit uwer zueter minnen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het waren twee gespelen goed (1)
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f101v [nr. 120]
.4A.3b.4C.3b
scanO goede jhesus wes ons bi / mit uwer soeter minnen het reden twie ghespelen goet ter heiden [...]  
Het waren twee gespelen goed (1)
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f145v [nr. 177]
.4A.3b.4C.3b
scanIc love dich mijn ewige troest / du biste in [...] Het reden twie ghespelen goet. ter heiden [...]  
Het waren twee gespelen goed
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f158r [nr. 194]
.4A.3b.4A.3b
scanAddeu myn vroude addeu solaes / myn blyscap laet [...] Dat gyngen twee gespoelen guet an geenre [...]  
Het waren twee gespelen goed
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p51 [nr. 18]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijt u lieve susterkyn / Die tijt is cort het [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Verbliit u etc. Het waren twee gespelen goed (1)
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f3v [nr. 4]
.4A.4A.4B.4BEs gienngenn zwie gespellen gutt, / brecken unnd [...] [geen wijsaanduiding]  
39. Annders Het waren twee gespelen goed ?
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f41r [nr. 39]
.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Heer, ons alder liefste Heer / Hoe wonderlijck [...] Het waren twee ghespeelkens goet   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .viij. psalm [...] Het waren twee gespelen goed (2) ! audio
Souterliedekens1540a (1540), fB2v [nr. 8] transcr.Wie wil hooren een goet nieu liet / En dat sal ic [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Het waren twee gespelen goed !
AntwLb1544 (1544), f89v [nr. 162]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer, ons alder liefste Heer / Hoe wonderlyck [...] Het waren twe ghespeelkens goet   muzieknoot 
Den viij psalm Domine Dominus noster quam admirabile Het waren twee gespelen goed (2 POLYFOON) !
P-Clemens SoutI1556 (1556), f7r [nr. 8]O Heer ons alder liefste Heer / Hoe wonderlyck op [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Domine Dominus noster viij. Het waren twee gespelen goed (2 POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fB1r [nr. 8]Wilt aenhooren een nieuwe Liet / Dat sal ick u [...] De rijcke wil ick varen laten  
Het waren twee gespelen goed
NiLB1562 (1562), f13v [nr. 12]
.4A.3b.4A.3bVeel vrienden segghen dickmael wel / Ick ben u [...] Het waren twee ghespeelkens goet   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXXVI. Liedeken Het waren twee gespelen goed (2) !
Fruytiers EWS1565 (1565), p145 [nr. 76] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Het waren twee gebroeders goet / Seer lieffelijck [...] Vanden 8. Psalm  
Een Liedeken van Jan Claesz ende Bestevaer Het waren twee gespelen goed (2)
OfferB1570 (1570), f24r [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als ick zinck in myn eyghen grond, / Door zoeck [...] Het waren twee ghespelen ghoed  
Coornhert, D.V. | vi Het waren twee gespelen goed
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fA8v [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe konst die tvolck wel leven,, doet: / Myn ziel [...] Het waren twe ghespeelkens ghoed  
Coornhert, D.V. | xxxvi. Op wellevens [...] Het waren twee gespelen goed
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fI7v [nr. 92]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb soo langhe stille ghestaen, / In grooter [...] Het reden twee goede ghespelen bout  
Een nieu Gheestelijck Liedeken Het waren twee gespelen goed ?
Harmansz SB1600 ([1600 ca.]), fE1v [nr. 31]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *AVE Maria suyver maecht, / Ghy Hemelsche Coninginne Het waren twee ghespeelkens goet  
Janssens van [...] | Noch een ander [...] Het waren twee gespelen goed
Janssens NDGL1605 (1605), p98 [nr. 49]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wensche u veel genaed' en vree', / So Paulus, [...] Het waren 3. Gespeelkens goet  
Het waren twee gespelen goed
NeeltjeJaspers1610 ([1610]), A1r [nr. 1]Menschen tis nu vercondicht vry / wat dat ic al [...] Het waren twee gespelenen  
Brauwer, M. de / [...] | Een tsamen-sprakich [...] Het waren twee gespelen goed
Brauwer Schalmei1614 (1614), p51 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ghod ghy zyt myn toe-verlaat / Leyd my op uwe straten Het waren twee ghebroeders ghoed  
G.V.B. / int net, [...] | Een nieu Liedeken Het waren twee gespelen goed
Gherwen Fontein1618 (1618), f112r [nr. 86]
.4A.3b.4A.3bTen zy dat uw' gherechtigheydt,, / De Scriben [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | RACHA. Op den [...] Het waren twee gespelen goed (2) !
Stalpart GJZ1628 (1628), p131 [nr. 90]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O kruyssen hout! Voor 't Ophir goud / In mijnen [...] O Heer, o alderliefsten Heer, hoe [...]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE ANDRIES, [...] Het waren twee gespelen goed (2)
Stalpart GJF1635 (1635), p1136] [nr. 481]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelkom schoon lief, weest doch gegroet / Hoe komt [...] Het waren twee gespelen goet  
Wesbusch, C.P. van | Liedt, om in de [...] Het waren twee gespelen goed
Wesbusch HDV1636 (1636), p79 [nr. 59]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Leugen is het eenigh zaadt / Waar uyt dat sijn [...] Als ik sink in myn eygen grondt  
Veen, Jan van der | 't Seste ZINNE-BEELDT Het waren twee gespelen goed
Veen ZB1642 (1642), p24 [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Hemel! nu 's myn Amaril / Berooft van 't soete leven Al zink ik in myn eigen grond  
Aan Amarillis Het waren twee gespelen goed
AmZalet1711 (1711), p89 [nr. 80]
.4A.3b.4A.3bDaer ghinghen twee ghespeelken goet / so verre [...] [geen wijsaanduiding]  
115 B Het waren twee gespelen goed
Uhland Volkslieder(1) (z.j.), p171 [nr. 19]Daer ghinghen twee ghespeelkens goet / So verre [...] psalm 8   muzieknoot 
Willems, J.F. | LVII. DE TWEE [...] Het waren twee gespelen goed (2)
Willems OVLd1848 (1848), p149 [nr. 52] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.


tabelbreedte