Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Iets moet ik u Laura vragenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWonderbare Echtens stricken, / Door des hooghe [...] Yets moet ick u Laura vraghen  
Govertsz., G.] / [...] | Bruylofts-Liedeken Iets moet ik u Laura vragen
Apollo1615 (1615), p106 [nr. 90]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYets moet ik u schoonste vragen, / Zoud gy Nymphe [...] [geen wijsaanduiding]  
Rodenburg, Th. | Hy zinght Iets moet ik u Laura vragen
Rodenburg BV1616 (1616), fD2r [nr. 1]
4a 4a 4B 4c 4c 4BLaet nu alle droefheyt steken / Wilt van vreught [...] Iets moet ick u Laura vraghen  
Euterpe. Pijp-soet Iets moet ik u Laura vragen
GezMuzenLK1618 (1618), p5 [nr. 6]
a b a b c d d cWanneer dat de heldre stralen / Na de goude Sonne dalen Ick moet u Laura klaghen  
De muerte Vidà [...] | Kers-Lied Iets moet ik u Laura vragen
NJL1618 (1618), fB7v] [nr. 12]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYets moet ick u lommer vraghen, / Voeldt ghy niet [...] [geen wijsaanduiding]  
Rodenburg Iets moet ik u Laura vragen
Rodenburg RI1618 (1618), p7 [nr. 2]
4a 4a 4B 4c 4c 4BZiels gedenck ick wert aenvochten / Om al myn [...] Yets moet ick u Laura vraghen  
Nieuw Liedeken Iets moet ik u Laura vragen
Colevelt Lh1619 (1619), 28 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPheeb, bespronckt dijn Amstels baeren / Ciert [...] Iets moet ick u Laura vragen, &c.  
In liefde bloeiende [...] | Bruylofts-Gaef, In [...] Iets moet ik u Laura vragen
Rodenburg EPB1619 (1619), p260 / fKk2v [nr. 3]
4a 4a 4B 4c 4c 4BLaestmael als al myn gedachten, / Door het [...] Yets moet ick u Laura vragen  
Heemskerck, Johan van] | LIEDT Iets moet ik u Laura vragen
Heemskerck MK1622 (1622), [p220] [nr. 5]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Florinde! mijn beminde? / Wanneer sal ick [...] Iets moet ick u Laura vraghen  
Bredero, G.A. | LIEDT Iets moet ik u Laura vragen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p512 [nr. 146]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeliefkens eer ghy waert geboren / Sydy van den [...] Yets moet ick u Laura vragen, &c  
Bredero, G.A. | FEEST-LIEDEKEN Iets moet ik u Laura vragen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p603 [nr. 172]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMarion mijn lieve leven / Cond u Titer ghy begheven Yets moet ick u Laura vraghen  
Voskuyl, M.P.] / 't Verkeert haest [naamspreuk] Iets moet ik u Laura vragen
VMinneg1622 ([1622]), f4r [nr. 6]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKemp, soo ghy in const volherdet, / 't Puyck van [...] [geen wijsaanduiding]  
Heyndricx, G. V. W. [...] | Ode, ofte [...] Iets moet ik u Laura vragen ?
Kemp M1623 (1623), fA3v [nr. 1]
4a 4a 4B 4c 4c 4BAls de hooge noodt, by tijden, / En onheyl aen [...] Yets moet ick u Laura vragen   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Schadelijckheydt [...] Iets moet ik u Laura vragen
Camphuysen SR1624 (1624), p69 [nr. 44] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.'t Swaerdt bevest met eendrachts banden, / Tot [...] Yets moet ick u Laura vraghen  
Gerckmans, E. [sic] [...] | Den Vertoonder singht Iets moet ik u Laura vragen
Herckmans SV1624 (1624), fE4r [nr. 4]
4a 4a 4B 4c 4c 4BAls de Maen begint te blincken / Nae het spade [...] Yets moet ick u, Laura, vragen  
Westerbaan, J. | Bruylofs-Liedeken Iets moet ik u Laura vragen
Westerbaan MD1624 (1624), fQ1r [nr. 16]
4a 4a 4B 4c 4c 4BDianier roeyde in een schuytjen / Met haer [...] Yets moet ick u Laura vragen  
Vondel, J.J. van den] Iets moet ik u Laura vragen
Minneplicht1625 (1625[-1626]), fN7r [nr. 41]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefde doet mijn hartje scheure, / Liefde doet [...] Iets moet ick u Laura vraghe  
Pels (de Jonge), E. / Al met der tijt / Al met de tijd Iets moet ik u Laura vragen
Pels LofCupido1626 (1626), p74 [nr. 15]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheliefkens eer ghy waert gheboren / Zy dy van [...] Yets moet ick u Laura vraghen  
Bredero, G.A.] | Feest-Liedeken Iets moet ik u Laura vragen
HartenJacht1627 (1627), p9 [nr. 6]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls de Maen begint te blincken / Nae het spade [...] Yets moet ick u, Laura, vraghen  
Westerbaan, J. | Bruylofts-Liedeken Iets moet ik u Laura vragen
HartenJacht1627 (1627), p38 [nr. 47]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo men oyt twee Zielen vonde / Die door trouheyd [...] Yets moet ick u Laura vraghen  
Krul, J. | Op de getrouwe,als [...] Iets moet ik u Laura vragen
Krul AL1627 (1627), p191 [nr. 10]
4a 4a 4B 4c 4c 4BIets moet ick u Boompjes vraghen, / Mits dat ghy [...] Yets moet ick u Laura vraghen  
Krul, J. | Herders-Claght Iets moet ik u Laura vragen
Krul AL1627 (1627), p208 [nr. 16]
4a 4a 4B 4c 4c 4BLommer laet u Lootjes buyghen, / Door de koele [...] Yets moet ick u Laura vraghen  
Krul, J. Iets moet ik u Laura vragen
Krul AL1627 (1627), p257 [nr. 29]
4a 4a 4B 4c 4c 4BGa ick langs het Sparen wand'len / Stil in mijn [...] Yets moet ick u Laura vraghen  
Bray, S.A. de Iets moet ik u Laura vragen
Bray Minnezuchtjes1628 (1628), p171 [nr. 2]
4a 4a 4B 4c 4c 4BIets moet ick u Lommer vraghen, / Mits dat ghy [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J. Iets moet ik u Laura vragen
Krul AV1628 (1628), p11 [nr. 3]
4a 4a 4B 4c 4c 4BKomt vereende Nederlanden, / Wilt nu [...] Yets moet ick u Laura vragen, &c.  
Myt qua beraa [naamspreuk] Iets moet ik u Laura vragen
Lofdichten1629 (1629), fX1v [nr. 24]
4a 4a 4B 4c 4c 4BMey die yder doet verblyden / Door u lieve soete tyden Yets moet ick u Laura vragen  
't Ondersoeck leert [...] | Mey-gift Iets moet ik u Laura vragen
HNachtegaaltje1633 (1633), p20 [nr. 9]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWack're Amstel-Nimphjens aerdigh: / En Bataefsche [...] Yets moet ick u Laura vragen  
Coevershof, C. / b'Houdt het goede Iets moet ik u Laura vragen
HNachtegaaltje1633 (1633), p58 [nr. 21]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAmaril o schoon! der schoone / Ken u [...] Yets moet ick u Laura vragen  
Ondersoeck leert [naamspreuk] / [Duirkant, Andries] Iets moet ik u Laura vragen
HNachtegaaltje1633 (1633), p138 [nr. 59]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIets moet ick u Boompjes vraghe Yets moet ick u LAURA vraghen  
Krul, J. | HARDERS-KLACHT Iets moet ik u Laura vragen
Krul MS1634 (1634), p36 [nr. 16]
4a 4a 4B 4c 4c 4BHuyden eer de gulde wagen / Wierdt van Delius gedragen Yets moet ick u lommer vragen  
Nootmans, P. / Een [...] | Eer-Dicht, op de [...] Iets moet ik u Laura vragen
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p141 [nr. 37]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 139

first
next 30
last

tabelbreedte