Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Ik wou dat ik was een wilde zwaan

Onderhavige melodie, die ook bekend is als "Arend Pieter Gijsen", en "Het waren twee gebroeders", dankt haar populariteit vooral aan Bredero (1622). De vermoedelijk oudste verwijzing vinden we in de 'Schriftuerlicke liedekens' uit 1580 en Wybo's "Gheestelijcke Liedekens" (1582), en de oudste optekening van de melodie zelf in Costers "Blompot" (1614). Gedurende de gehele 17e en 18 eeuw zijn tientallen contrafacten op deze melodie geschreven.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanKust den Soon lievelick O lief getal / En wilt [...] Ick wilde ick waer een wilde swaen  
Christus is mijn ghewin [naamspreuk] Ik wou dat ik was een wilde zwaan
SchrL1580 (1580), f185v [nr. 182]
.5A.5A.3B.5A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waerom bedroeft ghy u mijn hert / Becommert u [...] Ick wilde ick waer een wilde Swaen  
Ik wou dat ik was een wilde zwaan
SchrL1580 (1580), f318r [nr. 310]
.4A.4A.3B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waeckt ende bidt broeders al ghemeyn / Rijst uut [...] Ick woude ick ware een wilde Swaen  
Wybo, Joris Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Wybo GL1582 (1582), fA2r [nr. 1]
.5A.5A.3B.5A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy volckeren bequame / Wilt vroude maken blydt Te Liewerden binnen der stede  
Sannes, J.P. | Die 47 Psalm Ik wou dat ik was een wilde zwaan ?
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f71r [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.3C.2C.2C.3BSingt onsen heer gepresen / Ghi minschen int gemeyn Te leowerden binnen die stede  
Sannes, J.P. | Die 96 Psalm Ik wou dat ik was een wilde zwaan ?
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f108v [nr. 45]
.3a.3B.3a.3B.3C.2C.2C.3BHet waeren twee gebroeders / stout en seer faeliant alst begint  
Ik wou dat ik was een wilde zwaan
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f96r [nr. 82]
.3a.3B.3c.3B.3D.2e.2F.3D
txtWaeckt ende bidt, broeders alle ghemeyn / Rijst [...] [geen wijsaanduiding]  
Wybo, Joris] | Een nieu geestelijc [...] Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Costerius OHB1590 ([1590?]), p51 [nr. 27]
.5A.5A.3B.5A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaect unde bidt Böeders [!] alle gemeyn / [...] Ick wolde dat ick waer een witte wilde Saen [!]  
Wybo, Joris] | Een nieu liedt Ik wou dat ik was een wilde zwaan
NiLiedeken NS1592 ([1592]), plano [nr. 4]
.5A.5A.3B.5A.3BDochteren van Sara, hoort en verstaet, / Doet aen [...] Ick wilde ick ware een wilde Swane smal  
Mander, Karel van / Noodich is een [naamspreuk] Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Mander Harp1599 (1599), p198 [nr. 74]
.4A.4A.2B.4A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil mij leeren lijden / en maken eenen moet ick wou wel dat ick was een witte wilde swaen  
Een ander Ik wou dat ik was een wilde zwaan ?
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f8v [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3a.3BWaekt ende bidt broeders alle gemeijn / rijst uut [...] ick wil my leeren lyden  
Wybo, Joris] | Een nieu liedeken Ik wou dat ik was een wilde zwaan
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f104v [nr. 45]
.5A.5A.3B.5A.3BFortuyn dat liep my teghen siet, / Waer door ick [...] Ick wou dat ick waer een wilde Swaen  
Een oudt Liedeken Ik wou dat ik was een wilde zwaan
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p48 [nr. 22]
.4A.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt u bekeeren ghy sondaers breet en wijt / Doet [...] Ick wou dat ick waer een sneeu witt wilde swaen   muzieknoot 
Dit Liedeken houdt u penitenci voren Weirt van u [...] Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Coster BGL1614 (1614), p76 [nr. 20]Treckt aen u Bruylofs kleeken seer saen, / En [...] Ick wou ick waer een wilde swaen   muzieknoot 
Een geestelyck Nieu liet, dwelck u voor oogen [...] Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Coster BGL1614 (1614), p198 [nr. 51]Treckt aen u bruylofts-kleedeken seer saen, / En [...] Ick wou ick waer een wilde swaen  
G.D.C. / Coster, [...] | LVII Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Paradijs GV1617 (1617), p116 [nr. 57]
.5A.5A.3B.5A.3BWaeckt ende bidt, broeders alghemeyn / Rijst uyt [...] Ick wou ick waer een wilde swaen  
Wybo, Joris] | C Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Paradijs GV1617 (1617), p193 [nr. 100]
.5A.5A.3B.4A.3BMercurius wijs van sinne / Brenckt Flora ons toch by Het waer twee gebroeders cloeck en vailiant  
Die quaet doen sy [...] | NIEUW LIEDEKEN Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Schatkist1621 (1621), 1p202 [nr. 61]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenArent Pieter Gysen, met Mieuwes, Jaap, en Leen, / [...] 't Waren twee Gebroeders stout, &c.  
Bredero, G.A. | BOEREN GESELSCHAP Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p47 [nr. 1]
,6A,6A.3A.2B.2B.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat baat my den dranc daer ellick vreughd uyt [...] Arent Pieter Gysen, met Mieuwes, Jaep en Leen  
Bredero, G.A. | DEN DROEVIGEN VRYER Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p341 [nr. 89]
.5A.5A.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck slijpe Schaer, en Mess' van alderhande sné / [...] Arent Pieter Gijsen, met Mieuwes Jaap en Leen  
Venne, A. van de | SINNIGHE SLYPERS-LIEDT Ik wou dat ik was een wilde zwaan
ZeNachteg1623 (1623), 4p75 [nr. 23]
.6A.6A.3A.2B 2B.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDochter van Sara, hoort ende verstaet, / Doet aen [...] Ick wilde ick ware een wilde Swane smal  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Ik wou dat ik was een wilde zwaan ?
Mander GH1627 (1627), p127 [nr. 54]
.5A,5A.2B,5A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck slype Schaer en Mes van alderhande sne, / En [...] Arent Pieter Gysen, met Mieuwes Jaep en Leen  
[Venne, A. van de] | Sinnige Dlypers-Liedt Ik wou dat ik was een wilde zwaan
HZNachtegaal1633 (1633), p92 [nr. 36]
.6A.6A.3A.2B 2B.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVyert Anderlecht en Laken! / Met een gemeyne vreughd Het waren twee gebroeders  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE GUIDO, [...] Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Stalpart GJF1635 (1635), p871 [nr. 361]
.3a.3B.3a.3B 4B.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn uytverkoren broeder, / Ick wensch u voor een groet Het waeren twee ghebroeders  
Het derthiende Liedeke Ik wou dat ik was een wilde zwaan
RijperLb1636-37 (1636-1637), p26 [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.2C.5B.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn alderliefste vrienden die ick in 't hert [...] Het waren twee Ghebroeders, &c  
Het hondert en derthiende Liedt, Een vermaningh, [...] Ik wou dat ik was een wilde zwaan
GeestBloem1637 (1637), p664] [nr. 113]
.6A,5A.2B,5A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenArent Pieter Gijsen, met Mieuwes, Jaep, en Leen / [...] 't Waren twee gebroeders &c.  
Bredero, G.A.] | Boeren-Gheselschap Ik wou dat ik was een wilde zwaan
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p103 [nr. 77]
.6A.6A.3A.2B.2B.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEens dat ick in Oudt Sparen / Te kermis hadt gheweest Arent Pieter Gijsen, &c.  
Asten, J.J. van Ik wou dat ik was een wilde zwaan
SparensVb(1)1643 (1643), p24 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B 4B.2C.3C 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenArent Pieter Gysen, met Mieuwes, Jaep, en Leen, / [...] 't Waren twee Gebroeders stout  
Bredero, G.A.] / [...] | Boeren Geselschap Ik wou dat ik was een wilde zwaan
AmMinnebeekje1645a (1645), p399 [nr. 152]
,6A,6A.3A.2B.2B.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLest op een Paessen-maendagh, / Korts nae de [...] Arent Pieter Gijsen  
Lust, Steven [...] | SIECKEN-KERMIS Ik wou dat ik was een wilde zwaan
SparensVb(2)1646 (1646), p126 [nr. 59]
.3a.3B.3a.3B.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Christus van strand, in 't scheepken was [...] Het waren twee gebroeders  
Pers, D.P. | Van den Zaet-sayer, [...] Ik wou dat ik was een wilde zwaan
Pers UHS1648 (1648), p126 [nr. 72]
.4A.4A.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte