Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Ik zeg adieu

'Ik zeg adieu' is een lied dat zowel in het eenstemmig als meerstemmig repertoire zijn weg vond en nauw gerelateerd is aan het Duitse (instrumentale) repertoire. Daarenboven vertoont de melodie grote overeenkomsten met het openingsmotief van het meerstemmige chanson "Adieu soulas, tout plaisir et liesse" van de Picardische componist Antoine de Févin (ca. 1470-ca. 1511).

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIc seg adeu [!] het moet ghescheiden sijn / die [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik zeg adieu ?
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f3r [nr. 2]
.5A.4B.4B.2B.3A
scanIck seck adieu [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zeg adieu (Polyfoon)
P-UlmS 237 (1530-1540), f26r [nr. 16]Ick seck adieu [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zeg adieu (Polyfoon)
P-UlmS 237 (1530-1540), f26v [nr. 17]Ic seg adieu [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zeg adieu (Polyfoon)
P-EgenolffLI 1535/14 ([1535]), [nr1.02] [nr. 1]Ic seg adieu [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zeg adieu (Polyfoon)
P-EgenolffLI 1535/14 ([1535]), [nr3.42] [nr. 40]Ich seg adde, / wij twie wy Moetten scheiden [geen wijsaanduiding]  
15. Annders Ik zeg adieu
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f17r [nr. 15]
.2A.3b.4C.4C.2C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O doot o doot, u macht gaet boven screven / U [...] Ick seg adieu   muzieknoot 
Ik zeg adieu
DEPB1539 (1539), f41v [nr. 68]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.2C.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick seg adieu / Werelt wi twee wi moeten sceyden Op die selve wise  
Ik zeg adieu
DEPB1539 (1539), f42v [nr. 69]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.2C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ter eeren van hem / Wil ick een liet beghinnen Op die selve wise  
Ik zeg adieu
DEPB1539 (1539), f43r [nr. 70]
.2A.3b.2A.3b.5C.2C.2C.2C.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ich seg adieu [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zeg adieu (Polyfoon)
P-MunBS 260 (1539-1550) [nr. 3]Ick seg adiu / wy twe wy moeten scheiden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zeg adieu (Polyfoon)
P-ForsterTL 1540/21 (1540) [nr. 3]Vrolijc en bly / Loeft God ghi aertsche scaren Ick seg adieu, wij twee wij moeten scheyden   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .lxv. psalm [...] Ik zeg adieu audio
Souterliedekens1540a (1540), fI6r [nr. 65] transcr.Bemuert prieel / daer god was in ontfanghen Ick segghe adieu  
Bijns, Anna Ik zeg adieu
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f13v] [nr. 10]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.3bIck seg adieu. / Wy twee wi moeten sceiden [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Ik zeg adieu
AntwLb1544 (1544), f57r [nr. 100]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck seg adieu [instr.] Ick seg adieu   muzieknoot 
Ik zeg adieu
I-Phalèse CR1547-7 (1547), f21r [nr. 5]Ic seg adieu [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zeg adieu (Polyfoon)
P-HeilbS X/2 (1550-1560) [nr. 1]Ghi Abrahams saet / Verblijt duer dit aenhooren Ic segghe adieu  
72 Ik zeg adieu
VhL1552 ([1552-1554]), fI6r [nr. 72]
.2A.3b.2A.3b.2C.2C.2C.2C.2C.2C.2D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt nu alle ghelijck / Wilt Christum leeren [...] ick segghe adieu  
192 [?] Ik zeg adieu
VhL1552 ([1552-1554]), fY8v [nr. 192]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.2C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrolick en bly / Loeft God ghi aertsche scaren Ick seg adieu, wy twee wy moeten scheyden   muzieknoot 
Den lxv. Psalm Jubilate Deo omnis terra Ik zeg adieu (POLYFOON)
P-Clemens SoutII1556 (1556), fD2v [nr. 65]Ick roep tot dy / O Heer verhoort mijn clagen Ick seg adieu, wy twee moeten scheyden  
Een nieu gedicht Ik zeg adieu
VhL1559 ([1559?] 1598), fNn1r [nr. 178]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.2C.3bVrolick en bly / Loeft god ghi aertsche scharen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
lxv psalm Iubilate Deo omnis terra Ik zeg adieu (POLYFOON)
P-Mes SoutVI1561 (1561), fC4r [nr. 65]Aenhoort een liet,, ic salt gaen openbaren / [...] Ick seg adieu  
Ik zeg adieu
NiLB1562 (1562), f5r [nr. 3]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.2C.4CGhy menschen boos / Wilt u van sonden keeren Sterck Heere groot, die Pharao liet versincken  
Ik zeg adieu ?
NiLB1562 (1562), f124r [nr. 112]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.2C.4CMijn Siele gheeft lof,, u Heere God ghepresen, / [...] Adieu wy twee moeten scheyden  
Waeckt altijt [...] | Liedeken Ik zeg adieu
RefLiedBrus1563 (1563), f67r [nr. 29]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.2C.4CDie God hier vreest / die sal de wijsheyt vinden Ick seg adieu   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XVII. Liedeken Ik zeg adieu
Fruytiers EWS1565 (1565), p62 [nr. 27] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ick seg adieu,, vleesch, bloet, wy moeten [...] Alst beghint  
Ik zeg adieu
VhL1566 (1566), f173v [nr. 146]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.2C.5CLoeft Godt den Heer / Prijst hem tot allen stonden Ick seg adieu  
Ik zeg adieu
VhL1566 (1566), f182r [nr. 154]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.2C.5CIch sag ade / wir zwei mir mussen scheiden [geen wijsaanduiding]  
Ein annder Ik zeg adieu
HsBeSPK mgf752 (1568), f33r [nr. 51]
.2A.3b.4C.4C.2C.2C.4C
txtIck segge adieu [instr.] Ick segge adieu   muzieknoot 
Vreedman, Sebastiaan Ik zeg adieu
I-Vreedman NLEC1568-6 (1568), f4v [nr. 11]Ick seg adieu werelt, wy twee wy moeten scheyden, [...]  
Ik zeg adieu
SuB1572 ([1572?]), fG7v [nr. 86]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.2C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte