Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

In Oostenrijk daar staat een huis

Onder deze norm zijn drie beginregels geplaatst:
1. In Oostenrijk daar staat een huis/ Zeer fraai en wel ten tone. Volledige tekst in Van Duyse I, 113, naar een 18e-eeuws blaadje van Scheltema (naar Hoffmann HB II, p84), over een jongeling die de doodstraf ondergaat. Ongetwijfeld een middeleeuwse tekst.
2. In Oostenrijk daar staat een stad/ Zij is zo wel gesierd. Alleen als wijsaanduiding in Souterliedekens1540a.
3. Daar staat een klooster in Oostenrijk/ Het is zo wel gesierd. Volledige tekst in AntwLb1544, over een trouweloze liefde van een soldaat.
De beginstrofen zijn in wezen steeds gelijk, en zo ook de strofevorm. Kennelijk gaat het om een model en een contrafact.
Er zijn twee melodieën beschikbaar: uit Souterliedekens1540a 1540 en Stalpart GJF1635 1635. Van Duyse koppelt de oude melodie aan de tekst uit het AntwLb1544, de nieuwere aan het blaadje van Hoffmann. Daar is niets op tegen: het gaat kennelijk om één melodienorm met verschillende melodieën, een oudere en een nieuwere (zoals zo vaak).

Er zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIn dinen grim en straft mi niet / Noch mi met [...] In oosten rijck daer staet een stadt, si is [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .vi. psalm op [...] In Oostenrijk daar staat een huis (1) audio
Souterliedekens1540a (1540), fA8v [nr. 6] transcr.Daer staet een clooster in oosten[rijc] [!] / Het [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
AntwLb1544 (1544), f128r [nr. 221]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn dynen grim en straf my niet / Noch my met [...] In oosten ryck daer staet een stadt, si is [...]   muzieknoot 
Susato | Den vi. Psalm. op [...] In Oostenrijk daar staat een huis (1 POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f5v [nr. 6]In dinen grim en straf my niet / Noch mi met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
vi. psalm Dominene in furore tuo In Oostenrijk daar staat een huis (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA4v [nr. 6]Bloyende jeucht, myn hardt verhuecht / En tot [...] [geen wijsaanduiding]  
In Oostenrijk daar staat een huis
HsDHKB 135J53 (1587-1600), f49r [nr. 11]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2bIck bidd' u heer uut shartsen grondt, / Wilt doch [...] O minschen hoe moecht ghy syn verblyt  
Sannes, J.P. | Die 26 Psalm [...] [...] In Oostenrijk daar staat een huis
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f38v [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CLof prys en eer geeft godt ons heer / Dus stelt [...] een roesje soet  
Witte Acoleyen [=kamer van Leiden] In Oostenrijk daar staat een huis
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f11r [nr. 9]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b.2C.2C.2C.2C.2b
txtLof prys en eer, geeft godt ons heer / Die stelt [...] een roesje soet van roeke goet  
Witte Acoleyen [=kamer van Leiden]] In Oostenrijk daar staat een huis
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f39v [nr. 34]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b.2C.2C.2C.2C.2b
txtEen roesje soet / van roecke goet In oestenrijck daer staet een huis  
In Oostenrijk daar staat een huis
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f123v [nr. 97]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b
txtGeen meerder vreucht en can men siet / [...] O Mensche hoe meucht ghy zijn verblijdt  
Clock, Leendert | Een ander, [...] In Oostenrijk daar staat een huis
Clock VhSNL1593 (1593), p223 [nr. 73]
.4A.4b.4A.4b.4C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het zy u jendt,, seer wel bekendt / Wat vreuchde [...] In Oostenrijck daer staet een Huys etc.  
Clock, Leendert In Oostenrijk daar staat een huis
Clock VhSNL1593 (1593), p228 [nr. 75]
.2A.2A.4A.2B.2B.2B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heer Zebaoth,, ghenadich Godt / Laet op my comen [...] het zy u jendt,, seer wel bekendt, etc.  
Clock, Leendert | Een Gebedtliedeken In Oostenrijk daar staat een huis
Clock VhSNL1593 (1593), p243 [nr. 80]
.2A.2A.4A.2B.2B.2B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hem zy alleen lof, prijs en eer / Van ons hier te [...] Wy moeten al in een ander landt  
Clock, Leendert | Het C xvij. Liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
Clock VhSNL1598 (1598), p261 [nr. 116]
.4A.4b.4A.4b.4C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAurora claer blinckende eerbaer / U licht [...] Een roosgen goet, van ruecken soet  
Een nieuw Liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f60v [nr. 44]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b
txtO menschen hoe meuchdij sijn verblijt / ende [...] [geen wijsaanduiding]  
Een geestelyck liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f17r [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CIn dees landou,, weet ick een vrou / Die ick [...] In Oostenrijck daer, &c.  
Stam, J.F.] / Na 't suer het soet [naamspreuk] In Oostenrijk daar staat een huis
NLusthof1602 (1602), 1p60 [nr. 47]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b.2C.2C.2C.2C.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie metter wijsen omme gaet / Mach wijsheyt [...] By Aderen ende by Slanghen  
Een Schriftuerlijck liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
Mander Herderpijp1603 (1603), p15 [nr. 4]
.4A.4b.4A.4b.2c.1c.1D.2D.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort ghy lieve broeders mijn / Van een ons [...] O menschen hoe meucht ghy dus sijn verblijt etc.  
Batavus, Rumoldus | Een Liedeken vanden [...] In Oostenrijk daar staat een huis
Batavus NLB1614 (1614), p12 [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Adam ghy hebt onse ziele door wont / Wie zal [...] O menschen hoe meucht ghy dus zijn verblijt etc.  
Batavus, Rumoldus | Een liedt vande [...] In Oostenrijk daar staat een huis
Batavus NLB1614 (1614), p122 [nr. 44]
.4A.4b.4A.4b.4C,2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat Jaer is langher als den Dagh / Wie in Godt [...] In Oostenrijck daer leyt een slot  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fF7r [nr. 45]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer ick verblijt, ick deed na raet, / Tot Gods [...] In Oostenrijck daer leyt een Slot  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fG3v [nr. 50]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer selden dat men yemant vint / diet [...] Het leyt een slot in Oostenrijck  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt: In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fH2v [nr. 58]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo wie wel doet als hy vermach, / Sal Gods [...] In Oostenrijck daer leyt een slot  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestlijc [...] In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fH5v [nr. 62]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo wie wil hooren een nieu Liedt / Hoort wat ick [...] Het leyt een slot in Oosten-rijck  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fI2v [nr. 68]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is de Dochter van Syon, / Van Godt reyn [...] In Oostenrijck daer leyt een slot  
Deught wint [naamspreuk] | Een Leysen In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fI8r [nr. 74]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch menschen, hoe moocht ghy dus zijn verblijdt / [...] In Oostenrijck daer staet een huys  
CII In Oostenrijk daar staat een huis
Paradijs GV1617 (1617), p196 [nr. 102]
.4A.3b.4A.3b.4C 2C.4CAl die hier nu, te samen,, zyn / Verghadert na 't [...] In Oosten-ryck, daar staat een huys  
H.L. / Zoeckt 't [...] | Een nieu Liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
Gherwen Fontein1618 (1618), f140r [nr. 108]
.3a 1B.4c.3a 1B.2B.4cOch menschen hoe meugt ghy dus zijn verblijt / [...] In Oostenrijck daer staet een huys het is so [...]  
Een nieu Liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
NGheestLb1618 (1618), fD1r [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn is gheseyd, des my verheught / Wy sullen [...] In Oostenryk, daar staat een Huys  
Dirxzen, A. | Den 122. Psalm In Oostenrijk daar staat een huis
Gherwen Fonteinader1624 (1624), f35v [nr. 26]
.4A.4b.4A.2A.4bGeen meerder vreucht en can men siet, / [...] O Mensche, hoe meucht ghy zijn verblijt  
In Oostenrijk daar staat een huis
Clock Lb1625 (1625), fM6r [nr. 92]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte