Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDie boose sprack in zijn ghedacht / Dat hy tot [...] [geen wijsaanduiding]  
Gherardus Mes [...] | Gherardus Mes: Psalm 35 Rosina waar was uw gestalte (POLYFOON) audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 1
txtDie boose sprack in zijn ghedacht / Dat hy tot [...] Rosina waer was u ghestalt  
Jacobus Clemens non [...] | Clemens non Papa: [...] Rosina waar was uw gestalte audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 2
txtMijn siel maect groot, en prijst den Heer: / Mijn [...] Conditor alme siderum  
Clemens non Papa [...] | Clemens non Papa: [...] Conditor alme siderum audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 3
txtIck heb verwacht den Heere / Hy verhoorde mijn gheclach Venus, Juno, Pallas  
Gherardus Mes [...] | Gherardus Mes: Psalm 39 Op u betrouw ik Heer audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 4
txtHet daghet inden oosten, / Het lichtet overal [geen wijsaanduiding]  
Camerata [...] | Het daghet inden [...] Het daagt in de oosten audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 5
txtAls ick riep met verlangen / God hoorde al mijn leyt Het daghet in den oosten, het lichtet ouver  
Clemens non Papa [...] | Clemens non Papa: Psalm 4 Het daagt in de oosten audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 6
txtAls ick riep met verlangen / God hoorde al mijn leyt [geen wijsaanduiding]  
Gherardus Mes [...] | Gherardus Mes: Psalm 4 Het daagt in de oosten audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 7
txtVier Dansliedekens: Psalm 132, Psalm 125, [...] [instr.] Na een dansliedeken Ic quam aldaer, ic weet [...]  
Camerata Trajectina [...] | Vier Dansliedekens: [...] Ik kwam aldaar ik weet wel waar met [...] audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 8
txtWel salich zijnse hier op aerden levende / Al die [...] Die nachtegael die sanck een liedt dat [...]  
Clemens non Papa [...] | Clemens non Papa: [...] De nachtegaal die zong een lied audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 9
txtDie nachtegael die sanck een Liedt / Dat leerde ick Alst begint  
Camerata Trajectina [...] | Die nachtegael die [...] De nachtegaal die zong een lied audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 10
txtEen lied eerbaer van de liefste claer / Voorwaer, [...] Uut liefden siet,, lijd' ick verdriet  
Louis Grijp (arr.) [...] | Een lied eerbaer [...] Een lied eerbaar audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 11
txtSalich sij zijn / Wiens boosheyt is vergheven L'amour de moy  
Clemens non Papa [...] | Clemens non Papa: [...] Een lied eerbaar audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 12
txtSalich sij zijn / Wiens boosheyt is vergheven [geen wijsaanduiding]  
Gherardus Mes [...] | Gherardus Mes : Psalm 31 Een lied eerbaar audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 13
txtIck quam tot eenen dansse, / Daer menich [...] [geen wijsaanduiding]  
Camerata Trajectina [...] | Ick quam tot eenen [...] Ik kwam tot een dans, daar menig jonkvrouwtje was audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 14
txtTyrannich werck spoortmen nu alle weghen / Waer [...] Vanden xli. Psalm  
Gherardus Mes en [...] | Tyrannich werck [...] Tirannig werk vol args gedrongen audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 15
txt[Doen] Hanseleijn over de heyde reed, / Hoe [...] Van Hanselyn  
Louis Grijp en [...] | Doen Hanseleijn [...] Toen Hanselijn over de heide reed audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 16
txtGhenadighe Heere mijn toeverlaet / Mijn hulper [...] Doen Hanselyn overder heyden reedt [tenor]  
Clemens non Papa [...] | Clemens non Papa: [...] Toen Hanselijn over de heide reed audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 17
txtHet reghende seer ende ick worde nat. / Bi mijnen [...] [geen wijsaanduiding]  
Camerata Trajectina [...] | Het reghende seer [...] Het regende zeer en ik word nat audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 18
txtO Heer hoe zijnse so menichfout / Mijn vyanden [...] Het reghende seer, end ick wert nat  
Clemens non Papa [...] | Clemens non Papa: Psalm 3 Het regende zeer en ik word nat audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 19
txtO Heer hoe zijnse so menichfout / Mijn vyanden [...] [geen wijsaanduiding]  
Gherardus Mes [...] | Gherardus Mes: Psalm 3 Het regende zeer en ik word nat audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 20
txtAlderhande Danserye: Entre du fol - Le joly [...] [instr.] Entre du fol  
Camerata Trajectina [...] | Alderhande [...] Entrée du fol audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 21
txtOns Heere God van Israhel / Moet altijt wesen [...] Een oude man sprack een meysken an  
Gherardus Mes [...] | Gherardus Mes: [...] Een oude man sprak een meisje aan audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 22
txtEen oude man sprack een meysken an: / 'Schoon [...] [geen wijsaanduiding]  
Louis Grijp (arr.) [...] | Een oude man sprack [...] Een oude man sprak een meisje aan audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 23
txtIck seg adieu / Wy twee wi moeten sceiden [geen wijsaanduiding]  
Gherardus Mes [...] | Gherardus Mes [...] Ik zeg adieu audio
CD: Souterliedekens: 16e-eeuwse wereldlijke liederen [...] (1994), 1: 24
txt


24 resultaten

tabelbreedte