Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Kommt her zu mir spricht Gottes SohnThere are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
sort by melody number

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanGods Sone spreect coemt al tot my, / Ghy die hier [...] Op den naevolghenden thoon   muzieknoot 
Grüenwald, Georg] | Een Liedt op die [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn (1)
Hantboecxken1565 (1565), 2f55r [nr. 201]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu is de aenghename teyt, / Den dach des troosts [...] Comet hier tot my spreckt Godes Soon  
Johan. F. / Freder, [...] | Een Gheestelijck [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
GehSout1567 (1567), f315v [nr. 287]
.4A.4A.3b.4C.4C.3bAch Heer ghy alderhoochsten Godt, / Siet aen die [...] Comt her tot my spreeckt Godes Soon  
Een schoon gheestelijck Liedt van aenroeping tot [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
GehSout1567 (1567), f321r [nr. 293]
.4A.4A.3b.4C.4C.3bCoemt [vry] tot my spreect Godt de Heer', / Ghy [...] op de oude wijse]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Een schoon [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn (2)
Haecht Ps1579 (1579), 2p112 [nr. 206]
.4A.4A.3b.4C.4C.3bVlijdt doch die lusten der joncheydt, / En maeckt [...] Coemt hier tot my (spreeckt Godes Soon:)  
Clock, Leendert Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Clock VhSNL1593 (1593), p495 [nr. 162]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Geen noodigher vindt ghewis, / Dan die met Godt [...] Comt hier tot my, spreeckt Godes Soon  
Clock, Leendert | Het xciiij. Liedeken Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Clock VhSNL1598 (1598), p211 [nr. 93]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen noodigher vindt ghewis, / Dan die met Godt [...] Comt hier tot my, spreeckt Godes Soon  
Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Clock Lb1625 (1625), fM8v [nr. 94]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVliedt doch de lusten der jonckheyt, / En maeckt [...] Comt hier tot my spreekt Godes zoon  
Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Clock Lb1625 (1625), fFf8r [nr. 234]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGrootmachtich Godt en Heere mijn, / Alle mijn [...] Comt her tot my spreeckt Godes soon  
Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Clock Lb1625 (1625), fQq2r [nr. 306]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt hier tot my, spreect Godes Soon / Al die ghy [...] op syn eyghen Voys  
Ligarius / [...] | NOCH EEN ANDER [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn (1)
Ligarius Psalmen1625 (1625), f235r [nr. 225]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesu waere mensch en Godt, / Wat is gevolght [...] Komt her zu mir, spricht Gottes Sohn   muzieknoot 
Sluiter, Willem | De heerlikheyt van [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Sluiter PL1661 (1661), p222 [nr. 83]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt vry tot My, Gods Soone spreekt, / Gy die in [...] Komt her zu mir spricht Gottes Sohn   muzieknoot 
Sonnema, T. / Grüenwald, Georg] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn (1)
Sonnema BK1662 (1662), f115v [nr. 83]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mijne ziel, gansch onbedacht, / Hoe loopt gy [...] [ELDERS:] Komt her zu mir, spricht Gottes Sohn]  
Sluiter, Willem | Des Sondaars Bekeeringe Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Sluiter EZ1680 (1680), p6 [nr. 5]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe klaar bewijst gy selve nu, / Mijn Heiland, [...] Komt her zu mir, spricht Gottes Sohn  
Sluiter, Willem | Toevlucht tot [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Sluiter EZ1680 (1680), p10 [nr. 6]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu eens een nieuwe wyze en toon / Gezet op [...] Kom her zu mir, spricht Gottes Sohn  
Vollenhove, J. | DE HEERLYKSTE UITVAART Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Vollenhove Poëzie1686 (1686), p76 [nr. 21]Kom herwaarts, en u tot my spoeid / (Spreekt [...] Komt her zu mir, sprigt Gottes Sohn   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Troostelyke [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Sluiter Gz1687 (1687), p58 [nr. 29]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu eens een niewe wyze en toon / Gezet op [...] Kom her zu mir spricht Gottes Sohn  
Vollenhove, J. | DE HEERLYKSTE UITVAART. Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Vollenhove KruistrGez1750 (1750), p101 [nr. 20]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe heerlyk is 't genadewerk / van Christus Geest [...] Kom her zu mir, spricht Gottes Sohn  
Vollenhove, J. | GENADESTROOM VAN [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Vollenhove KruistrGez1750 (1750), p165 [nr. 39]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhef het hart in 't plechtig uur, / Naar God, [...] Gezang 89  
Klijn Bz., B. | OPWEKKING tot [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
Sander LeerrDEH1817 (1817), p35 [nr. 3]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b


19 results

tabelbreedte