Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

La Vignonne

De oudste zettingen van de dansmelodie La Vignonne, ook wel L'Avignonne genoemd, zijn voor luit. Vermoedelijk staat de oudste gedrukte versie van "La vignonne" in Robert Ballard, Diverses pieces mises sur le luth, Deuxiesme livre (Paris, 1614). De naam doet vermoeden dat ze van Franse oorsprong is. Het eerste liedboek waarin de melodie is opgenomen in de Nederlanden is de Friesche Lusthof van Starter (1621), en daar bleef ze gedurende de hele 17e en een deel van de 18e eeuw populair. Tevens raakte ze door heel Europa verspreid. Naast de meest gebruikte melodie zijn 3 andere melodieën onder dezelfde naam (soms met de toevoeging "nouvelle" of "2e") bekend.
Zie Van Baak Griffioen 1991, p199-203 en Dickinson 1982, p56-62.

Er zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO cierelijcke cieraet, / Uutmuntend in deught en [...] l'Avingone  
Starter, J.J.] La Vignonne
AmDoelenvreugd1627 (1627), p14 [nr. 15]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroefd' en treurend Hart uw' suchten verlichten [...] l'Avignone  
Wittenoom, C.D. | Minnelijcke troost [...] La Vignonne
AMinnez1643 (1643), p93 [nr. 38]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDeucht yverende Maagt, / Wiens schoonheyt, de [...] L'avignone  
Dubbels, P. / Spe [...] | Juffrouw. C. &c. [...] La Vignonne
AMinnez1643 (1643), p198 [nr. 78]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wed ghy morgen niet / genade, genaede bidden [...] La Vignone  
Bruno, H.] | Calliope La Vignonne
AmMengelmoes1658 (1658), p51 [nr. 17]
.3A.5B 2C 2C 4D.1e.1e.1F.1F.2F.2G.2G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUytmunde Goddin / Wiens schoonheydt mijn Ziel [...] [geen wijsaanduiding]  
La Vignonne
AmMinnebeekje(2)1637 (1637), p63 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelijck op 's Winters endt; / De puyke, en [...] La Vigone, &c.  
Schellinks, W.] | SANGH [strofe I] La Vignonne
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p202 [nr. 86]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJUPYN gheen Nectar smaakt / Die meerder vermaakt, [...] La Vignone, &c.  
Jonge, M.W. de | DE SMAAK La Vignonne
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p27 [nr. 6]
.3A 3A.3A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHa waerde Bruylofts uyr / Mijn hartje dat voelt [...] La Vignone  
Dalen, J. van | Drie suchjes van [...] La Vignonne
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p53 [nr. 17]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl hoe wel ramp op ramp / Gedurigh mijn vreugd en [...] La Vignone, &c.  
Jonge, M.W. de | Liefdens-kracht La Vignonne
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p128 [nr. 43]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Ben Bacchus vriend niet meer / 'k Verlaet hem, [...] La Vignone  
La Vignonne
ApSnaren1664 (1664), p22 [nr. 9]
.3A.6A.2B.2B 4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E 3EWaer heenen Amaril, waer heenen? / Ghy verrecht [...]   muzieknoot 
Hooft, P.C. / Ban, Joan Albert La Vignonne
Ban ZB1642 (1642), fB2r [nr. 4]d' Uytmutend [!] Herderin, / In schoonte, [...] O cierelijck cieraet, &c.  
La Vignonne
Baron LP1651 (1651), p11 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer JESU Koningh van de Heeren / En Heer van al [...] L'Avignone  
Bellemans, Daniël | MINDT JESUS ALTYDT La Vignonne
Bellemans LP1674 (1674), p102 [nr. 49]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.2D.3D.4E.4E.4F.5F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGewijde Huwlijks-Band, / Gegrondvest op [...] Lavinjone  
Sang op het Voorgaande [Huwelijks-hoep...] La Vignonne
Beuken Rijm1668 (1668), fK8r [nr. 16]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D 2E.2E.4EDe nacht verdwijnt dan weer / Daar my de Min [...] l'Avignone  
Blasius, J. | Een droevige Nacht La Vignonne
Blasius FK1663 (1663), p68 [nr. 7]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben in groote pyn, / Beminde La Vinole  
Liedeken, waer in Christus bethoont de liefde die [...] La Vignonne
ChrDoolhof1663 (1663), p49 [nr. 14]
.3A.1b.4A.2C.2C.4C.3D.4D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBegaefde Maeght, begaeft / Met gaven waer op de [...] La vignone  
Deught en schoonheyts lof van W. W. L. La Vignonne
Crook NiHoSp1732 (1732), p232 [nr. 79]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodin hoe lang sult ghy vreucht rapen? / Uyt mijn [...] La Vignone  
Lesperence de [...] | Klacht ende [...] La Vignonne
DCSchichtje(1)1652 (1652), p101 [nr. 43]
.4a,4B.4a.4B.4c.4c.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCipresse Min-Godin, / Dael neder, en neem vry [...] La Vignone  
Bon: is goet [...] | BRUYLOFS-GESANG La Vignonne
DCSchichtje(1)1652 (1652), p231 [nr. 87]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO cierlijke Cieraet, / Uymuntend in deugd en [...] Alst begint  
Starter, J.J.] | Nieuw Liedeken La Vignonne
DeHelicon1720 (1720), p86 [nr. 67]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.2D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy die hier zyt vergaert / Als vrienden van die [...] l' Avignome, &c.  
BRUYLOFTS LIED La Vignonne
DoHelicon1719 (1719), p17 [nr. 10]O Jesu Pellikaen / Vol liefde, ghy laet uw borst [...] l'Avignone  
[Sambeeck, J. van] | Jesus geopende [...] La Vignonne
Dyck ONV1664 (1664), p76 [nr. 42]
.3A.5A.2B.2B.4B.3C.3C.2D.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO soetste Bruydtje-maet, / Die na de wet van den [...] La vignone  
Bruno, H. | Bruylofts gesangh La Vignonne
EhLb1668 (1668), p36 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk voel mijn borst geparst / Tot boezmen, van [...] L'Avignone  
Amazis La Vignonne
Fontein Vingertuig1645 (1645), p40 [nr. 20]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet op wort verlight / O Menschen! staet op, en [...] L'Avingnone  
Swaen, G. de] | CXXXII. Van de H.H. [...] La Vignonne
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p254 [nr. 130]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Fleur als troon schitter-rijck / Doort [...] La vignone  
WOORDEN-SWARM, Geoffert op 't Altaer des [...] La Vignonne
Gouwerack Er1646 (1646), p6 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSta op blonde Auroor, / Drijft de peerden van den [...] La vignone  
La Vignonne
Gouwerack Er1646 (1646), p48 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe aengenaem is't minnen, / Als het schiet met [...] La vignone  
Tsamen-sangh Pastorel, Tusschen Mintas en [...] La Vignonne
Gouwerack Er1646 (1646), p155 [nr. 61]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet wandelen in 't groen, / Ginck ic mijn [...] La vignone  
Wandelinghs verhael La Vignonne
Gouwerack Er1646 (1646), p225 [nr. 79]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSanta Maria, schoon lief-Vrouwtje, / Pandora, aen [...] L'Avignone  
H.S. [initialen] La Vignonne
HNachtegaaltje1633 (1633), p69 [nr. 26]
.3A.1b.4A.2C.2C.4C.1d.1d.1E.1E.2E.2F.2F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte