Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Lacrimae

Instrumentale pavane voor de luit van John Dowland, door de componist zelf omgewerkt tot een luitlied (ayre) met de tekst 'Flow my teares', uitgegeven in Dowland's Second booke of songs and ayres (Londen 1600), nr. 2. De instrumentale pavane Lacrimae is heruitgegeven in Diana Poulton en Basil Lam (ed.), The collected lute music of John Dowland, Londen 19782, p. 67.
Dowland componeerde een instrumentaal vervolg op zijn succesvolle melodie. Zijn Lachrimæ or seaven teares voor vijf strijkers en luit (1604) bevatten zeven pavanes met het openingsmotief van de oorspronkelijke pavane. De tweede pavane is in de Nederlandse contrafactuur gebruikt.

Er zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLacrime [instr.] Lacrime   muzieknoot 
Lacrimae (1)
HsThysius (1595-1630), f388v [nr. 690]Lacryme [instr.] Lacryme   muzieknoot 
Lacrimae (1)
HsThysius (1595-1630), f389v [nr. 694]Pavana Lachrime [instr.] Pavana Lachrime   muzieknoot 
Hove, Joachim van den / Dowland, John Lacrimae (1)
I-Hove Flor1601 (1601), f94r [nr. 2]Myn troost, myn hart, / O Vroed-Vrouw van myn smart [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Starter, J.J. | Gesangh Lacrimae (1)
Starter FL1621 (1621), p92 [nr. 30]
.2A.3A.2B.2B.2B.4C.4C.1D.1D.6E.3F.3F.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTraen, oogen, traen, en word fonteynen / Door uw [...] Doulants Lacrymae   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. / [...] | Christelijcke Klachte Lacrimae (1)
Camphuysen SR1624 (1624), p38 [nr. 23] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn ziele treur'! en doet u klachten! / Wend' u [...] Pavane Lachrime   muzieknoot 
Valerius, A. Lacrimae (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p216 [nr. 58] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Wanneer ick sie de koele vliet, / Waer op dees [...] Phavane Lachrime  
Bergh, A.V. Lacrimae
HNachtegaaltje1633 (1633), p230 [nr. 99]
.4A.4B.5A.3B.4C.3D.1E.1E.1E.1E.3C,3D.5F.3G.2 [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! Soete min, 't luch lievend' hert / Teelt [...] Pavane Lachrime  
Lacrimae
Krul EB1634 (1634), p16 [nr. 4]
.4A.4B.5A.4B.5C.3D.1E.1E.3F.3D,5G.3H.4G.3HKlaegh, oogen klaegh, tuyght mijn verdrieten Doelands Lachrimae   muzieknoot 
Krul, J. / Dowland, John | Minne-Klacht Lacrimae (1)
Krul MS1634 (1634), p122 [nr. 46]
.4a.2a.4B.2B.2B.2c.2c.4D.2D.2e.2e.3F 2G 2G [...]Irmgardis Maeghd! / Die Gode hebt behaeghd Mijn troost mijn hart  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE IRMGARDIS, [...] Lacrimae
Stalpart GJF1635 (1635), p855 [nr. 352]
.2A.3A.2B.2B.2B.4C 4C.1D.1D.3e 3F.3G.3G.2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO dwasen mensch, / ghy die u lust en wensch Mijn troost mijn hert   muzieknoot 
Krul, J. Lacrimae (1)
Krul CO1640 (1640), f49r [nr. 1]
.2A.3A.2B.2B.2B.4C,4C.1D.1D.3E,3F.3G.3G.2FXVII [instr.] Pavanne Lachrime   muzieknoot 
XVII Lacrimae (1)
Vallet ASL1642 (1642), f41v [nr. 125]O dwazen mensch! / Gy die u lust en wensch Mijn troost mijn hert   muzieknoot 
Krul, J. Lacrimae (1)
Krul PW1644a (1644), 1p154 [nr. 3]
.2A.3A.2B.2B.2B.4C.4C.1D.1D.3E.3F.3G.3G.2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Klaeg, oogen klaeg, tuygt mijn verdrieten, / Door [...] Doelands Lachrimae   muzieknoot 
Krul, J. | Minne-klagt Lacrimae (1)
Krul PW1644a (1644), 3p26 [nr. 111]
.4a.2a.4B.2B.2B.2c.2c.4D.2D.2e.2e.2e 3F 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ach zoete min! / Gy die mijn Ziel en zin Mijn troost, mijn hert  
Krul, J. Lacrimae
Krul PW1644a (1644), 3p42 [nr. 132]
.2A.3A.2B.2B.2B.4C.4C.1D.1D.6E.3F.3F.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Huil Borste huil; nok zie te vlieten / Door 't [...] Doulands Lachrymae  
Wie raamdet eynde?] [...] | Moedeloos zuchten] XII Lacrimae
Fontein Vingertuig1645 (1645), p69 [nr. 42]
.4a.2a.4B.2B.4c.2c.4D.2D.2e.2e 3F 2G 2G 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchrey, Ziele, schrey, barst uyt in weenen / En [...] Doulandts Lacrymae   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | Boetvaerdige Tranen Lacrimae (1)
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p247 [nr. 62]
.4a.2a.4B.2B.2C.2d.2d.4E.2E.2f.2f 3G 2H 2H [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenklaeg oogen klaegh [instr.] Doulanst Lachrima   muzieknoot 
Krul, J.] / Dowland, John | Minne klacht Lacrimae (1)
HsLdUB BPL2873-1 ([1640-1650 ca.]), f3r [nr. 4] transcr.Wie kan zijn radde tong bedwingen / En, sonder zingen Traan oogen traan en wort fonteinen, &c  
Smeerbol, J. | WIL EN WENSCH Lacrimae
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p33 [nr. 6]
.4a.2a.4B.2B.4c.2c.4D.2D.2e.2e 3F 2G 2G 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEuridice met de Najaden, / Om te versaden Traent oogen traent &c.  
Orphus Liefde Lacrimae
Gouwerack Er1646 (1646), p191 [nr. 71]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLachrime pavaen [instr.] Lachrime pavaen   muzieknoot 
Schop, Johann Lacrimae (1)
Kabinet(1)1646 (1646), f6v [nr. 7]Ach! dwasen mensch die u bekeeren / Tot d'Heer [...] Traen ooghen traen   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Bekeeringhs-uytstel Lacrimae (1)
Leeuw CPR1648 (1648), p325 [nr. 101]
.4a.2a.4B.2B.4c.2c.4D.2D.2e.2e 3F 2G 2G 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPavaen Lachrymae [instr.] Pavaen Lachrymae   muzieknoot 
Eyck, Jacob van / Dowland, John] Lacrimae (1)
Eyck FL(1)1649 (1649), f12r [nr. 8a] transcr.Modo 2 [instr.] Modo 2   muzieknoot 
Eyck, Jacob van / Dowland, John] Lacrimae (VAR)
Eyck FL(1)1649 (1649), f12v [nr. 8b] transcr.Pavane Lacryme [instr.] Pavane Lacryme   muzieknoot 
Eyck, Jacob van / Dowland, John] Lacrimae (1)
Eyck FL(1)1649 (1649), f62v [nr. 56a] transcr.M. 2. [instr.] M. 2.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van / Dowland, John] Lacrimae (1 VAR)
Eyck FL(1)1649 (1649), f62v [nr. 56b] transcr.Md. 3. [instr.] Md. 3.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van / Dowland, John] Lacrimae (1 VAR)
Eyck FL(1)1649 (1649), f63v [nr. 56c] transcr.M. 4. [instr.] M. 4.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van / Dowland, John] Lacrimae (1 VAR)
Eyck FL(1)1649 (1649), f64r [nr. 56d] transcr.Wie kan zijn radde tongh bedwingen, / En sonder singen Traen oogen traen, en wordt Fonteynen, &C  
Niet soeter [naamspreuk] | Wil en wensch in [...] Lacrimae
Zoeteboom KL1649 (1649), p412 [nr. 111]
.4a.2a.4B.2B.4c.2c.4D.2D.2e.2e 3F 2G 2G 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot u, die in den Hemel zitt, en ziet / Des [...] pavane gracij  
liet Lacrimae (1) ?
HsChansAmour1650 ([1650 ca.]), f47v [nr. 34]
.5A.2b.2b.4A 3C 3C 2D 2D 4E 2f 4G 4G 4G 4f 4E


tabelbreedte