Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Wat hoort men niet al blijde mare Nu weder in ons Nederland

In april 1708 smeedden de geallieerde veldheren Marlborough en Eugenius van Savoye samen met de Hollandse raadpensionaris Anthonie Heinsius in Den Haag een plan om de Fransen gezamenlijk een beslissende slag toe te brengen. Dit bleek des te meer noodzakelijk toen de Fransen zich onverwacht van Brugge en Gent meester maakten. Het treffen vond uiteindelijk op 11 juli plaats bij de stad Oudenaarde in Oost-Vlaanderen, die de Fransen dreigden te belegeren. In de ingewikkelde slag betoonde Marlborough zich wederom een groot veldheer, loyaal gesteund door Eugenius en de Nederlandse troepen onder bevel van Hendrik van Nassau Ouwerkerk. In de Franse leiding heerste spanning tussen de ervaren bevelhebber Vendôme en de kleinzoon van de Zonnekoning, Louis de Bourbon, die vanwege zijn afkomst boven Vendôme was gesteld maar minder verstand van militaire zaken had. De Fransen leden zware verliezen en vluchtten in wanorde naar Gent en Frankrijk.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWat hoord men niet al blyde mare, / Nu weder in [...] Wat ziet men niet al Vreugde maken  
Vreugden Gezang, Gemaekt op de grote en volkome [...] Geen schoner vond ik van mijn leven
Begijnhof1710 (1710), p30 [nr. 14]
.4a.4B.4a.4B.4a.4BWat hoort men niet al blyde maaren, / Nu weder in [...] Wat ziet men niet al vreugde maken  
Vreugde Gesang, op de groote Victorie die den [...] Geen schoner vond ik van mijn leven
Begijnhof1739 (1739), p65 [nr. 39]
.4a.4B.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat hoord men niet al blyde mare / Nu weder in [...] Wat ziet men niet al vreugde maken  
Louis Grijp en [...] | Vreugde Gesang op [...] Vrienden zou men niet vrolijk wezen audio
CD: De vrede van Utrecht (1713) [...] (2013), 1: 13
txt