Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Come shepherds deck your heads

De oudste verwijzing naar deze melodie is op een ballade uit 1615, daar echter zonder noten. Er zijn 3 verschillende melodieën bekend onder deze titel, waarvan 1 in een 17e-eeuws Engels luitboek en 2 in de verschillende 17e-eeuwse Nederlandse liedboeken, zie Simpson 1966, 126-7.

Er zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLieflocksters van de min, / Die voor syn soete krachten Com Sheapherdes deck your heds   muzieknoot 
Starter, J.J. | Claegh-Liedt, Over [...] Come shepherds deck your heads (1)
Starter FL1621 (1621), p73 [nr. 21]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls u 't geluck toe lacht, / En ghy niet hoeft te [...] Lief-locksters vande Min, &c  
Starter, J.J. Come shepherds deck your heads (1)
Starter FL1621 (1621), p94 [nr. 31]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Friesen! treurd en klaeghd, / Verwerpt al u cieraden Lief-locksters vande min  
Starter, J.J. | TREUR-LIEDT, Over [...] Come shepherds deck your heads
Starter FL1621 (1621), p111 [nr. 40]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHou op die geyl gedicht of minne-klachten maeckt, [...] [ELDERS:] Lieflockster van de Min   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Onnutt' en [...] Come shepherds deck your heads
Camphuysen SR1624 (1624), p3 [nr. 2] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Landsaten altemael, / Com treed hier voor wee [...] Com sheap Herders deck jour heds, &c.   muzieknoot 
Valerius, A. Come shepherds deck your heads (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p228 [nr. 61] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.'Kheb Laura wel eer / In d'over-schoone vlockjes Lief-locksters van de Min  
Krul, J. Come shepherds deck your heads
Krul AL1627 (1627), p230 [nr. 21]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dAch! Ian, mijn soeter Min, / 'tVermaeck van mijn [...] Com Scheapherdes deck jour heads  
Quintijn, G.J. | LIJSJES TEGEN-KLAGTE Come shepherds deck your heads
Quintijn HL1629 (1629), p321 [nr. 2]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSingt Koninglijck Parijs / Van Sinte Genoveve Lief-locksters vande min   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | S. GENOVEVA Maget [...] Come shepherds deck your heads (1)
Stalpart GJF1635 (1635), p20 [nr. 9]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Eendracht hoe zijt ghy / Van 't meeste volck [...] Lief-locksters vande Min, &c.   muzieknoot 
Pers, D.P. | Eendrachts wensch. [...] Come shepherds deck your heads (2)
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p115 [nr. 55]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO wrevelige lust! / Onlustig in 'et proeven Komt Sheapherds dek jour Heds  
Wie raamdet eynde?] [...] | Moedeloos zuchten] II Come shepherds deck your heads
Fontein Vingertuig1645 (1645), p64 [nr. 32]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls u 't geluck toe lacht / En ghij niet hoeft te [...] Lief locksters van die min  
Starter, J.J. Come shepherds deck your heads
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f73r [nr. 60]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dTot U mijn God! wel hoog / En boven alle wolken Lief-loksters van de Min  
Eeke, Cornelis van | Het cXxIII. Harp-lied Come shepherds deck your heads
Eeke KHL1698 (1698), p425 [nr. 123]
a b a b c d c d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Pachters van de vreugt, / En Sluikers voor Gods oogen Liefloksters van de Min   muzieknoot 
Sweerts, Hieronymus Come shepherds deck your heads (2)
Sweerts ZT1702 (1702), p275 [nr. 94]Als iemand nimmer viel, / Hy hoefde nooit te ryzen Lieflokster van de min  
Tuinman, Carolus | VALLEN Come shepherds deck your heads
Tuinman BH1720 (1720), p76 [nr. 56]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHy, die een hond wil slaan, / Kan licht een [...] Lieflokster van de min  
Tuinman, Carolus | ZOEKING Come shepherds deck your heads
Tuinman ZZ1720 (1720), p68 [nr. 59]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLandsaten altemael, / Com treed hier voor weemoed'lick Com sheap Herders deck jour heds &c.   muzieknoot 
Valerius, A. / Petri, W.] | Landsaten altemael Come shepherds deck your heads (1)
Coers LGN1920 ([1904?-1936?]), 019: p11Com Shephards deck jour heds [instr.] Com shephards deck jour heds  
Louis Peter Grijp [...] | Com Shephards deck [...] Come shepherds deck your heads (1) audio
CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003), 1: 26
txtLieflocksters van de min, / Die voor syn soete krachten Com Sheapherdes deck your heds.  
J.J. Starter [...] | Lieflocksters van de min Come shepherds deck your heads audio
CD: Dowland in Holland (2015), 1: 6
txt


18 resultaten

tabelbreedte