Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Mag ich Unglück nicht widerstehenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO Godt aenhoort desen droeven sang / Mijn hert is bang Mach ick ongheluck niet wederstaen  
162 Mag ich Unglück nicht widerstehen
VhL1552 ([1552-1554]), fT6r [nr. 162]
.4A.2A.3b.4A.2A.3b.2C.2C.2D.2D.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt aenhoort desen droeven sang / Mijn hert is bang Mach ick ongheluck niet wederstaen  
Mag ich Unglück nicht widerstehen
VhGL1558 (1558), fX6r [nr. 178]
.4A.2A.3b.4A.2A.3b.2C.2C.2D.2D.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy sullen dy vast loven Heer, / Ende prijsen seer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Confitebimur tibi. [...] Mag ich Unglück nicht widerstehen
Utenhove 26APs1559b (1559), p20 [nr. 7]
.4A 3A 4b.4C 3C 4b 3D 3D 3E 3E 4bWy sullen dy vast loven, Heer, / Ende prysen seer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Confitebimur tibi [...] Mag ich Unglück nicht widerstehen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f65v [nr. 42]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle volmaecte ende gave goet / Eerst comen [...] O God aenhoort desen droeven Sang  
Mag ich Unglück nicht widerstehen
NiLB1562 (1562), f149v [nr. 132]
.4A.2A.3b.4A.2A.3b.2C.2C.2D.2D.3bMijn hert dat is my doloreus, / Melancoleus [geen wijsaanduiding]  
De Heybloeme [kamer [...] | Benaut van [...] Mag ich Unglück nicht widerstehen
SpvSAntw(2)1562 (1562), fk2v [nr. 3]
.4A.2A.3b.4A.2A.3b.2C.2C.2D.2D.3bIck sucht en schrey nacht ende dach / Met groot [...] Mach ick ongluck niet wederstaen  
Mag ich Unglück nicht widerstehen
VhGL1563 (1563), f150r [nr. 160]
.4A.2A.3b.4C.2C.3b.2D.2D.2E.2E.3bWie onder de bescherming des hoochsten is, / [...] Mag ich unglück nicht widerstan  
Psalm. XCI. Qui habitat in adiutorio altissimi Mag ich Unglück nicht widerstehen
Hantboecxken1565 (1565), f124r [nr. 94]
.4A.2A.3b.4C.2C.3b.2D.2D.2E.2E.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God verleent my dijn ghenaedt, / Gheeft hulp en raedt Op den naevolghenden thoon   muzieknoot 
Sanfdorfer, Johannes] | Een Liedt teghen [...] Mag ich Unglück nicht widerstehen
Hantboecxken1565 (1565), 2f76r [nr. 217]
.4A.2A.3b.4C.2C.3b.2D.2D.2E.2E.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMach ick mijn ongeluck niet ontvlien, / Moet ick [...] Op de voorgaende wijse. O Godt verleent my [...]  
Een ander Gheestelijck Liedt Mag ich Unglück nicht widerstehen
Hantboecxken1565 (1565), 2f77v [nr. 218]
.4A.2A.3b.4C.2C.3b.2D.2D.2E.2E.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy sullen dy vast loven, Heer, / Ende prysen seer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Confitebimur tibi [...] Mag ich Unglück nicht widerstehen
Utenhove Ps1566a (1566), f121r [nr. 75]
.4A 3A 4b.4C 3C 4b 3D 3D 3E 3E 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mach ick d'ongeluc niet wederstaen / Maer in [...] Op den navolghenden thoon  
Een Gheestelijck liedt Mag ich Unglück nicht widerstehen
GehSout1567 (1567), f256v [nr. 230]
.4A.2A.3b.4C.2C.3b.2D.2D.2E.2E.3bAlle volmaecte ende gave goet / Eerst comen moet O God aenhoort desen droeven Sang  
Mag ich Unglück nicht widerstehen
VhL1569a (1569), f17r [nr. 8]
.4A.2A.3b.4A.2A.3b.2C.2C.2D.2D.3bO Godt verleent my u Ghenaedt, / Geeft Hulp' end' Raedt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Een schoon [...] Mag ich Unglück nicht widerstehen
Haecht Ps1579 (1579), 2p104 [nr. 202]
.4A.2A.3b.4C.2C.3b.2D.2D.2E.2E.3bO God ick claghe u seer bloot / Met droefheyt groot O Godt aenhoort desen droeven sanck  
Een liedeken gemaect naer die dooot [!] van Hans [...] Mag ich Unglück nicht widerstehen
Bret CS1582 (1582), f145r [nr. 3]
.4A.2A.3b.4A.2A.3b.2C.2C.2D.2D.3bGhenade, vrede, een vroom ghemoet / Mijn Suster soet O Godt aenhoort desen droeven sang  
Mag ich Unglück nicht widerstehen
TwLB1583 (1583), f243r [nr. 197]
.4A.2A.3b.4A.2A.3b.2C.2C.2D.2D.3bAl woont ghy in een duyster landt / Daer die Vyandt O Godt aenhoort desen droevighen sanck  
Clock, Leendert | Een Ghebet ende [...] Mag ich Unglück nicht widerstehen
Clock VhSNL1593 (1593), p3 [nr. 2]
.4A.2A.3b.4A.2A.3b.2C.2C.2D.2D.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lof Godt seer goet eeuwighen vreden Vorst / Die [...] Och Godt aenhoort mynen droevighen sanck  
Schickt u nae den tijdt. Rom. 12 [naamspreuk] / [...] Mag ich Unglück nicht widerstehen
Mander Harp1599 (1599), p274 [nr. 98]
.5A.2A.3b.5A.2A.3b.2C.2C.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle volmaeckte ende gave goet, / Eerst comen moet O God aenhoort desen droeven sanck  
Mag ich Unglück nicht widerstehen
SomLGL1609 (1609), p109 [nr. 40]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God aenhoort desen droeven sang, / Mijn hert is [...] Mach ick ongheluck niet wederstaen  
Mag ich Unglück nicht widerstehen
SomLGL1609 (1609), p281 [nr. 87]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLoff God seer goet eeuwigen vrede Vorst / Die ons [...] Och God aenhoort mijn droevighen sangh  
Brauwer, M. de / [...] | Een nieu Liedeken Mag ich Unglück nicht widerstehen
Brauwer Schalmei1614 (1614), p284 [nr. 49]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenReyst met Kaleb na 't Beloofde Land / Die zeer vaaljand o Ghod aan-hoord dezen droeven zang  
H.L. / Zoeckt 't [...] | Een nieu Liedeken Mag ich Unglück nicht widerstehen
Gherwen Fontein1618 (1618), f86v [nr. 66]
.4A.2A.3b.4A.2A.3b.2C.2C.2C.2C.3bAl woont ghy in een duyster landt, / Daer de vyandt O Godt aenhoort desen droevighen sanck  
Clock, Leendert Mag ich Unglück nicht widerstehen
Clock Lb1625 (1625), fA1v [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt verleent my dijn Ghenaed', / Geeft hulp [...] Als hier nae volcht   muzieknoot 
Ligarius / [...] | EEN CLAECHLIEDT [...] Mag ich Unglück nicht widerstehen
Ligarius Psalmen1625 (1625), f229v [nr. 220]
.4A.2A.3b.4C.2C.3b.2D.2D.2E.2E.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMach ick Ongeluck niet wederstaen / Moet Onghenade haen  
Ligarius | Een Gebetliedt int Cruys Mag ich Unglück nicht widerstehen
Ligarius Psalmen1625 (1625), f231r [nr. 221]
.4A.2A.3b.4C.2C.3b.2D.2D.2E.2E.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer aenziet mijn droefheyt groot, / Mijn angst [...] O Godt aenhoort desen droeven Zang  
Fortuijn, Sijmen [...] | Liedeken Mag ich Unglück nicht widerstehen
Fortuijn GLb1626 (1626), p225 [nr. 36]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSyon waer is nu u cieraet, / En schoon ghewaet O Godt aenhoort dees droeven Sangh  
Fortuijn, Sijmen [...] | Liedeken Mag ich Unglück nicht widerstehen
Fortuijn GLb1626 (1626), p405 [nr. 63]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer! ghy alder Heeren Heer, / Ach! Heer wanneer? O Heer, aenhoort dees droeve sangh  
P.I. | LIEDEKEN Mag ich Unglück nicht widerstehen
AchterhofkenGL1639 (1639), p40 [nr. 19]
.4A.2A.3b.4A.2A.3b.2C.2C.2D.2D.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


28 resultaten

tabelbreedte