Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Met een droeve zang is het dat ik u klagen moetfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMet eenen droeven sanghe / [i]st dat ick u claghen moet [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
AntwLb1544 (1544), f65v [nr. 117]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet eenen nyeuen sange. / Verhuecht dat herteken fier Op die selve wijse  
Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
AntwLb1544 (1544), f66r [nr. 118]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn bitterheyt der sielen / Claghe ick dit jammer groot Met eenen droeven sanghe  
111 Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
VhL1552 ([1552-1554]), fN6v [nr. 111]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon lief uut charitaten / ontsluyt dat herte dijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Episcopius, Ludovicus Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet (Polyfoon)
P-BaethenND 1554/31 (1554), fA4v [nr. 3]
txtIn bitterheyt der sielen / Claghe ick dit jammer groot Met eenen droeven sanghe  
Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
VhGL1558 (1558), fP4v [nr. 124]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet eenen droeven sanghe / Sing ick een droevich Liet alst beghint  
Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
NiLB1562 (1562), f60r [nr. 56]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.3B.3cIn bitterheyt der sielen / Clage ick dit jammer groot Met eenen droeven sanghe  
Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
OfferLB1563 (1563), f31v [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mit einem bedruefdenn gesangen / Ich stedigh [...] [geen wijsaanduiding]  
Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
HsBeSPK mgq612 (1574-1591), f115v [nr. 64]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3BMaria schoon bloemken reyne / Ghij sijt mijn toeverlaet Met eenen droeven sanghe ist dat ick claghen moet  
Een gheestelyck liedeken Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet ?
Hofken1577 (1577), p68 [nr. 31]
.3a.3B.3a.3B.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet eenen droevighen sanghe / dat ick wel claegen moet [geen wijsaanduiding]  
Een ander Amoureus liedeken Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
HsDHKB 74J58 (1578-1587), f32r [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3BChriste Bruydegom almachtich / Siet doch mijns [...]  
Damman, Willem Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet ?
Wybo GL1582 (1582), fD6r [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.4B.3B.4a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenade vrede vruechden / Wensch ick u also seer In bitterheyt der sielen  
Gerrits, Soetken | Dat 36. Liedeken Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fI3v [nr. 36]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn den Naeme des Heeren / Heff ick te singhen aen In bitterheyt der zielen, claech ick dit [...]  
Clock, Leendert Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Clock VhSNL1593 (1593), p285 [nr. 93]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als Esdra, men noch heden / Wel hooghe loven mach In bitterheyt der Zielen  
Een nieu Liedeken Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
SomNSL1593 (1593), p134 [nr. 46]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFortuyn seer onghestadich / Ghy loopt op ende neer In bitterheyt der sielen  
Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
SomALGLP1597 (1597), f135r [nr. 117]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3BAls Esdra men noch heden / Wel hooghe loven mach In bitterheyt der Zielen  
Een nieu Liedeken Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Mander Herderpijp1603 (1603), p249 [nr. 71]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen noot en smenschen lijden / Wet, maet noch [...] In bitterheyt der zielen   muzieknoot 
Sonneblom, De] [=de [...] | KETEL. Nieu [...] Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Tsamenkomste1603 ([1603]), fZir [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3BWy oude Christi-leden, / Nu sijnd' in d'uijtersten noot In bitterheijt der sielen  
Witte Acoleyen, De [=de kamer van Leiden Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
ConstJuweel1607 (1607), fAa1r [nr. 8]
.3a 4B.3a 4B.3B 4B.3a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn bitterheyt der sielen / Claech ick u Heere t' elent Alst begint  
J.D. / Dircks, Jacob] | Noch een aen die [...] Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
ENGL1612 (1612), f37v [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3BTsijn ydel Menschen / die wenschen,, om te leven Wij oude Christi wij oude Christileden  
Mersch, Pieter [...] | Nieu Liedt Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet ?
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 003: f50r [nr. 80]
.2a.1a 2b 4C.2d.1d 2b 4C.3C.4C.5b 4C
txtIck hoor trompetten klincken; / De vyandt is naby Uut bitterheydt der zielen  
Camphuysen, D.R. | [Toeverlaet der [...] Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Camphuysen SR1624 (1624), p59 [nr. 36]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn den Name des Heeren, / Hef ick te singhen aen In bitterheyt der zielen, claech ick dit [...]  
Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Clock Lb1625 (1625), fR5v [nr. 129]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFraey en ghesont by maten / Lichamelijck ghespijst In bitterheyt der zielen  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Mander GH1627 (1627), p232 [nr. 96]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFraey en ghesont by maten / Lichamelijck ghespijt In bitterheyt der zielen  
Mander, Karel van] / Een is noodigh [naamspreuk] Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
KlHoornsLb1644 (1644), p169 [nr. 73]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn bitterheyt der zielen, / Klaghe ick dit jammer groot Met eenen droeven sanghe  
Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
KlHoornsLb1644 (1644), p274 [nr. 108]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien dat wel verwaerd zyn. / Een vriend met zyn gezel Ik hoor Trompetten klinken   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Bruylofts-Liedt Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Sluiter Gz1687 (1687), p237 [nr. 108]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons den Heere loven; / Zyn goetheyt en gena Uit bitterheit der Ziele   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Lof en Dank voor [...] Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Sweerts SGZ1725 (1725), p36 [nr. 11] transcr.In bitterheyt der sielen / clage ick dit jammer groot Met eenen droeven sange  
62 Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Wackernagel LNR1867 (1867), p139 [nr. 62]Met eenen nyeuen sange / verhuecht dat herteken fier [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
81. Met eenen nyeuen sange. Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Van Duyse (1903-1908), I, p363 [nr. 160]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet eenen droeven sanghe / ist dat ick u claghen moet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
106. Met eenen droeven sanghe Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
Van Duyse (1903-1908), I, p432 [nr. 192]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 33

first
next 3
last

tabelbreedte