Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

O kerstnacht schoner dan de dagen

De beroemde kerstmelodie waarop Vondel zijn rei in de Gijsbrecht schreef is aan verschillende componisten toegeschreven. Dirck J. Sweelinck is wel genoemd, en Cornelis Padbrué, die bij meer toneelstukken van Vondel de muziek schreef. Van Duyse houdt het op een onbekende 17e-eeuwse Italiaanse melodie. De zeer populaire melodie in de 17e eeuw wordt tot op heden gezongen.

Er zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO Kersnacht schooner dan de daegen, / Hoe kan [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Vondel, J.J. v.d. | Rey van Klaerissen O kerstnacht schoner dan de dagen
Vondel GA1929(1637) (1637), 3: p565 [nr. 3]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu kust my vry, en boet u lusten, / Lief Celadon, [...] O Kersnacht schoonder dan den daghe  
Mol, J. van / [...] | [Pastorel, of [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMinnebeekje(3)1638 (1638), p118 [nr. 47i]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU kaekjes draghen hoogher bloosjes / Als 't [...] O Kersnagt  
Krul, J.H. O kerstnacht schoner dan de dagen
Krul MP1639 ([1639]), p92 [nr. 92]Wil yemandt offer van gebeden / Ter zaligheyt aen [...] O! Kersnacht schoonder, &c.  
Krul, J. O kerstnacht schoner dan de dagen
Krul CO1640 (1640), f50v [nr. 3]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BO herder die met uwe Reye O Kersnacht  
Krul, J. O kerstnacht schoner dan de dagen
Krul MSD1640 (1640), 2p44 [nr. 45]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BMyn Schaepjens, die uw' honger bluste / Met [...] O! Karsnacht, etc.  
ZANG O kerstnacht schoner dan de dagen
Tengnagel AL1640(1969) (1640) [nr. 4]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De hertjes door de liefd' ghedronghen, / En vast [...] O Kersnacht schoonder. etc.  
Soet, J. | Clorinde Singht O kerstnacht schoner dan de dagen
Zoet CD1640 (1640), fF2r [nr. 9]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BAl had ick hondert duysent tonghen / Die altijdt [...] O Kersnacht schoonder als de dagen  
Pers, D.P. | Lof over de [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p159 [nr. 79]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Echt, met suur en soet doordreven, / Kan veel [...] O Kersnaght, &c.  
Zoet, J. | AEN DE GEHUWDE O kerstnacht schoner dan de dagen
Zoet Maagdenb1641 (1641), p11 [nr. 1]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BDe Vos door-trapt in alle dinghen / Sal op het [...] o Kersnaght! &c.  
Zoet, J. O kerstnacht schoner dan de dagen
Zoet Maagdenb1641 (1641), p237 [nr. 11]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BDe Menschen mogen Oorlogh voeren, / De Werelt [...] O Kars-nacht schoonder dan de dagen  
Roode Anghieren, [...] | LIEDT O kerstnacht schoner dan de dagen
RedensLh1642 (1642), fHh3r [nr. 29]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Phaebus, jongstmaal, 't Aartrijks daken / [...] ô Kersnacht  
Gracht, P. vander / Lydt en mijdt [naamspreuk] O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p12 [nr. 5]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaer poesel Lichaem net besneden / Uyt munt in [...] ô Kersnacht  
Dubbels, P. | [Schoonheyts-lof 7] O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p57 [nr. 23]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoddin, die door u minlick loncken, / Het koutste [...] O Kersnacht  
Dubbels, P. / Spe [...] | Garinters Minne-vlam O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p80 [nr. 32]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCupid' waerom comt gy niet ylen, / Om door u boog [...] ô Kersnacht  
O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p96 [nr. 39]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy tintelt zoo niet met uw loncken, / Doorwrocht [...] O Kersnacht, schoner dan &c.  
Brandt | Aen LAURA O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p178 [nr. 70]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreurt Schaapjes treurt en weyt niet verder, / [...] O Kers-nacht  
Uyt liefde [naamspreuk] O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p188 [nr. 73]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs 't wonder, dat gy my ziet draven, / Daer zo [...] O Kersnacht!  
Schipper, J.J.] / [...] | Aen de volmaekste [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
AMinnez1643 (1643), p201 [nr. 79]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO kersnacht! schoonder dan de daghen / Hoe kan [...] Nova  
Vondel, J.J. v.d. | Kers-nacht O kerstnacht schoner dan de dagen
Laurierkrans1643 (1643), 2p3 [nr. 64]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom Maeghden van het siltigh Sparen: / Wilt alle [...] O Kers-nacht, & c.  
Een de Eer [naamspreuk] | Geboorts-vermaningh [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
SparensVb(1)1643 (1643), p32 [nr. 12]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Kusjens die mijn Lief ontslippen / Hoe [...] O Kersnacht  
Soeckt en yvert [naamspreuk] O kerstnacht schoner dan de dagen
SparensVb(1)1643 (1643), p177 [nr. 75]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Clarimeen wie kan uytbeelden, / De gaven die [...] O Kers-nacht  
Goor, P.V. / Lust baert wijsheyt [naamspreuk] O kerstnacht schoner dan de dagen
SparensVb(1)1643 (1643), p202 [nr. 87]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Kersnacht [instr.] ô Kersnacht   muzieknoot 
O kerstnacht schoner dan de dagen
Fluithemel1644 (1644), f6v [nr. 14]Wil yemand offer van gebede / Ter zaligheyd aen [...] O Kersnacht schoonder  
Krul, J. O kerstnacht schoner dan de dagen
Krul PW1644a (1644), 1p164 [nr. 16]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *U Kaekjens dragen hooger bloosjes, / Als 't [...] O Kersnacht! schoonder, &c.  
Krul, J. O kerstnacht schoner dan de dagen
Krul PW1644a (1644), 3p33 [nr. 119]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Herder die met uwe Reye, / Door Bosch en Bergen [...] O Kersnacht  
Krul, J. O kerstnacht schoner dan de dagen
Krul PW1644a (1644), 3p74 [nr. 191]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O kersnacht! schoonder dan de dagen, / Hoe kan [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
O kerstnacht schoner dan de dagen
LivreSept1644 (1644), f8r [nr. 3]GGy [sic] Davids stadt ten rechten gheheeten / De [...] O Kers-nacht schoonder dan de daghen  
Lust, Steven [...] | Rey vande gelovige [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Lust KH1644 (1644), fB3v [nr. 1]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BO Liefd' zoo zaligh by de Menschen: / Wie sou [...] O Kars-nacht! schoonder dan &c.  
Brull, A. de / Je [...] | Bruilofts-Liedt O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMinnebeekje1645a (1645), p39 [nr. 9]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Laura, die door u gefloncker, / Maeckt Cloris [...] O Kersnacht, &c.  
Tengnagel, M. O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMinnebeekje1645a (1645), p148 [nr. 54]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte