Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Onze vader in hemelrijkbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO Godt Vader inden Hemelrijck / Godt soen, godt [...] Vanden Vader onse  
Freder, Johannes] | 166 Onze vader in hemelrijk
VhL1552 ([1552-1554]), fU1r [nr. 166]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnse Vader in hemelrijck / Die ons alle gader [...] [geen wijsaanduiding]  
Utenhove, Jan] / [...] | Een ander. 175 Onze vader in hemelrijk
VhL1552 ([1552-1554]), fX2v [nr. 175]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVader ons in hemelrijck / Daer en is geen vader [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Onze vader in hemelrijk
VhL1556 (1556), fAa5v [nr. 206]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CVader onser in Hemelryck: / Die ons heet broeders [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, J.] / [...] | Oratio dominica Onze vader in hemelrijk
Utenhove 25Ps1557 (1557), p64 [nr. 29]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVader God van grooter waert / Ghy die den Hemel [...] Vader ons in hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
VhL1559 ([1559?] 1598), fHh3v [nr. 155]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CGhy vriendekens wilt hooren wat / Paulus vermaent [...] Vader onse in hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
VhL1559 ([1559?] 1598), fKk5v [nr. 166]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CHemels Vader ontfermt doch my / Ick ken dat ick [...] Vader ons in hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
VhL1559 ([1559?] 1598), fMm2v [nr. 174]
.4A.4A.4B.4B.4C.4COnse vader in hemelryck, / Die ons heetst kinders [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Een ander Composicy [...] Onze vader in hemelrijk
Utenhove 100Ps1561b (1561), f158r [nr. 107]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVader ons in Hemelrijck / Dat roept de Werelt al [...] alst beghint  
Onze vader in hemelrijk
NiLB1562 (1562), f113v [nr. 103]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CSeer ghelievede vrienden soet / Ick wensch u uut [...] Vader ons in Hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
NiLB1562 (1562), f317v [nr. 228]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CBroeders en Susters al ghemeyn / Fundeert alleen [...] Vader onse in Hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
NiLB1562 (1562), f322r [nr. 232]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CMijn hert is seer wijt uutghebreyt / En mijnen [...] Vader ons in Hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
NiLB1562 (1562), f338v [nr. 247]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CHemelsch Vader ontfermt doch my / Ick ken dat ick [...] Vader onse in Hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
VhGL1563 (1563), f94v [nr. 103]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Keert u doch van alle u boosheyt quaet / Lieve [...] Vader onse in Hemelrijck  
God werckt den wille, ende tvolbringhen [naamspreuk] Onze vader in hemelrijk
VhGL1563 (1563), f154v [nr. 163]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CDie Heere die daer eeuwich leeft / al dat hy hier [...] O Vader Godt in hemelryck   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het [XXXI]. Liedeken Onze vader in hemelrijk
Fruytiers EWS1565 (1565), p71 [nr. 31] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als ick in ancxt, en inden noodt ben, / Als allen [...] Vatter unser im Himmelreich, der  
Psalm. CXXI. Levavi oculos meos in montes Onze vader in hemelrijk
Hantboecxken1565 (1565), f163v [nr. 125]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck gheloof in God almachtich die leeft, / Den [...] Vatter unser im Himmelreich  
Heyden, Sebaldum] | Een ander Liedt [...] Onze vader in hemelrijk
Hantboecxken1565 (1565), 2f3r [nr. 158]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVader onse in Hemelrijck, / Ghy die ons alle heet [...] Op den naevolghenden thoon   muzieknoot 
D. Marti. Luyth / [...] | Dat Vader onse [...] Onze vader in hemelrijk
Hantboecxken1565 (1565), 2f5v [nr. 160]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt Vader in den Hemelrijck, / God Son [!], God [...] Vatter unser im Himmelreich  
Freder, Johannes] | Een schoon Liedt, [...] Onze vader in hemelrijk
Hantboecxken1565 (1565), 2f63r [nr. 205]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnse Vader in hemelryck, / Die ons heet broeders [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | DAT GHEBEDT ONSES [...] Onze vader in hemelrijk
Datheen Ps1566a (1566), fL6r [nr. 156] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Vader onser in Hemelrijck / Die ons heet Broeders [...] Op die Overlantsche wijse  
Utenhove, Jan / [...] | Dat ghebedt ons [...] Onze vader in hemelrijk
SomPsG1566 (1566), fB4r [nr. 9]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnse vader in hemelryck, / Die ons heerst [!] [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Een ander Composicy [...] Onze vader in hemelrijk
Utenhove Ps1566a (1566), [f242r] [nr. 157]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Vader inder eewicheyt / Na u heb ick seer lang ghebeyt Vader ons in Hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
VhL1566 (1566), f319v [nr. 274]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CHeer Jesu Christ waer mensch en Godt / Die ghy [...] Vader ons im Hemelrijck  
Eberus, Paulus | Een Ghebet tot [...] Onze vader in hemelrijk
GehSout1567 (1567), f331r [nr. 302]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CHoort toe ghy minschen groot en cleyn / de [...] Vader onse in Hemelrijck  
Een nieu liedeken Onze vader in hemelrijk
NiLiedeken WVO1567 ([1567 ca.]), plano [nr. 1]
.4A.4A.4B.4B.3c 1D.3c 1D
txtMijn hert is seer wijt uut gebreyt / En mijnen [...] Vader ons in Hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
VhL1569a (1569), f144r [nr. 70]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CVader ons in Hemelrijck / Dat roept de Werelt al [...] alst beghint  
Onze vader in hemelrijk
VhL1569a (1569), f224r [nr. 110]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CElck sy vrolijck tot deser tijt,, / In den Godt [...] Vader onse in Hemelrijck   muzieknoot 
Fruytiers, Jan | Eenen Lofsanck [...] Onze vader in hemelrijk
Fruytiers SchrG1573 (1573), f144v [nr. 2]
.4A.4A.4B.4C.4C.4BOns vader ghoed in shemels troon, / Maackt door [...] op de duytsche Melodije  
Coornhert, D.V. | xiii Vader ons Onze vader in hemelrijk
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fB6r [nr. 13]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen vrouwe neerstigh ende vroed / Verciert met [...] Onze Vader etc.  
Coornhert, D.V. | xvii. uyt het xxxi. [...] Onze vader in hemelrijk
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fC1r [nr. 17]
.4A.4A.4B.4C.4C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte