Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Pots honderdduizend slapperment

Engelse melodie die door reizende kluchtgezelschappen aan het begin van de 17e eeuw in Nederland bekend raakte, onder de namen "Janneman en Alemoer", "Pekelharing" en "Pots hondert duysent slapperment". Een van die kluchten was die over de clowneske figuur "Singing Simpkin", in het buitenland "Pekelharing" genoemd, wiens favoriete uitdrukkking luidde "Pots honderdduizend slapperment". Al snel volgden Duitse en Nederlandse imitaties en vertalingen van de teksten en de melodie werd al gauw populair.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck bid mijn Heer de Medecijn / Hy wil eens [...] Potz tausent slappermenten  
Voorsang op de Engelsche voys Pots honderdduizend slapperment
Apollo1615 (1615), p87 [nr. 72]
.4A.3b.4A.3b.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Jonck-vrou die my 'thert doorwondt / Was [...] Alst begint  
Plomp sonder argh [naamspreuk] Pots honderdduizend slapperment
Apollo1615 (1615), p117 [nr. 101]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSlaept nu gherust, die in treur en waert, / Zijt [...] [geen wijsaanduiding]  
Pots honderdduizend slapperment ?
Celestina1616 (1616), [fN6v] [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.3D.4C.3DWij hebben nu vercregen siet / des Meys [...] Een Jonckvrou, die mijn hart doorwont &  
Verstoot tweedracht [...] | Mey Liedt opt Jaer [...] Pots honderdduizend slapperment
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 002: f42v [nr. 51]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DJae wel het moet sint felten doen, dat ick niet [...] Pekelharings  
Starter, J.J. | Kluchtigh [...] Pots honderdduizend slapperment
Starter FL1621 (1621), 2fB2v [nr. 60]
.7A.7A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe nu myn soete Suyckermond? hoe benje dus [...] Pots honderd tausent slapferment, &c  
Starter, J.J. Pots honderdduizend slapperment
Starter FL1621 (1621), 2fB4r [nr. 62]
.7A.7A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom, lust jou wat te slapen, so leght u hier wat [...] Pots honderd tausend slapferment, &c  
Starter, J.J. Pots honderdduizend slapperment
Starter FL1621 (1621), 2fC1v [nr. 67]
.7A.7A.7B.7B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jannetje mijn soete beck! / Ey lieve blijft wat staen Pots hondert duysent slapperment, &c.  
Bredero, G.A. | EEN OUDT [...] Pots honderdduizend slapperment
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p63 [nr. 6]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu Heereman, Nu Jong-gesel, / Hoort toe, en houwt [...] Pots hondert duysent slapperment, &c  
Bredero, G.A. | EEN OUD BESJEN MET [...] Pots honderdduizend slapperment
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p67 [nr. 7]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe raeckte lest Jan Heyneman / Loshoofdich inde bocht Als Janneman en Alemour  
Voskuyl, M.P.] / 't Verkeert haest [naamspreuk] Pots honderdduizend slapperment
VMinneg1622 ([1622]), f34r [nr. 67]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Bruytie maat myn soete Lief / en kryghie noch [...] Jannitie myn soete beck  
Franssoons, I. | Nu zingen sy samen [...] Pots honderdduizend slapperment
Franssoons GW1623 (1623), fB5v? [nr. 1]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DGhy Zeeusen-slyper, Baes en knecht, / Wy dancken [...] Pots hondert dousent Slapperment  
Venne, A. van de | WEDER-LIEDT vande [...] Pots honderdduizend slapperment
ZeNachteg1623 (1623), 4p81 [nr. 25]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer datmen sich al keerd of wend, / End waermen [...] Pots hondert duysent slapperment   muzieknoot 
Valerius, A. Pots honderdduizend slapperment
Valerius NGK1968(1626) (1626), p222 [nr. 59] txt transcr.Hoe swaer valt my dit draghen nu? / Ick word' [...] Van Iannemaen, en Alemoer  
Arp, Jan van] | Droncke Goosen wort [...] Pots honderdduizend slapperment
Arp DG1630 (1630), fA2r [nr. 1]
.4A.3B.4A.3BO Slaep, o slaep, o soete slaep / Je bint mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Arp, Jan van] | Goosen ontwaeckt, [...] Pots honderdduizend slapperment
Arp DG1630 (1630), fA2v [nr. 2]
.4A.3B.4A.3BIck lach schier dat ick barst van een / En scheur [...] Ianneman  
[Arp, Jan van] / De [...] | De Waerdt en [...] Pots honderdduizend slapperment
Arp DG1630 (1630), fA4r [nr. 5]
.4A.3B.4A.3BVerledigt u eens Katholijk, / Om met een goed gewiss' Een Jonkvrou, die mijn hart doorwondt   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXXII. Dosis. DE MIS Pots honderdduizend slapperment
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p227 [nr. 74]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat baet den uil of bril of kaers / Zoo lang hy [...] Op de Mis [Dosis 72]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXLV. Dosis. [...] Pots honderdduizend slapperment
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p456 [nr. 147]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Zeeusen slyper, Baes en knecht, / Wy dancken [...] Pots hondert dousent slapperment  
[Venne, A. van de] | Weder-Liedt, Vande [...] Pots honderdduizend slapperment
HZNachtegaal1633 (1633), p99 [nr. 38]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheen Deuchden of ghedienstigheydt / Konden oyt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Van S. Cunera, 12. Juny. Anno 453 Pots honderdduizend slapperment
GNachtegaal1634 (1634), 2p180 [nr. 100]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DWat is den mensch, of menschen Soon, / O Heer! [...] Een Jonkvrou die mijn hart doorwond  
Stalpart v. d. Wiele, J. | H. BEWARENDEN [...] Pots honderdduizend slapperment
Stalpart GJF1635 (1635), p251 [nr. 92]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDien dag waer in ick't soet gesicht / Niet sie [...] Een Jonckvrouw die mijn hert deurwondt  
Jonctys, D. | XLIII Pots honderdduizend slapperment
Jonctys RO1639 (1639), fQ4v [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick den gulden dagheraet / En 't Morgen licht [...] [ELDERS:] Een jonghvrou die mijn hert doorwont   muzieknoot 
Pers, D.P. | De geleerde Jacht. [...] Pots honderdduizend slapperment
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p117 [nr. 56]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D.6E.7E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNuper in hospitio, / Daer ick en kan'ken dronck Janneman  
Pots honderdduizend slapperment
SparensVb(1)1643 (1643), p199 [nr. 86]
4A.3B 4A.3B 4C.3D 4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ongheluckigh Vrijer, / Hoe ben ick in de ly? Peeckel-Haringh  
't Is quaet te [...] | t'Samen-spraeck [...] Pots honderdduizend slapperment
AmMinnebeekje1645a (1645), p373 [nr. 144]
.3a.3B.3c.3B.3d.3E.3f.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck slae de Trom voor mijnen Heer, / En roep, en [...] Janneman en Alemaer  
Vredigh [naamspreuk] | Een krijg voor [...] Pots honderdduizend slapperment
SparensVb(2)1646 (1646), p60 [nr. 33]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet hier den swerten Ysegrim, en stoock'-brant [...] [geen wijsaanduiding]  
Bormeester, A. | Roelif in duyvels [...] Pots honderdduizend slapperment ?
Bormeester ZF1647 (1647), fB2r [nr. 1]
.7A.7A.7B.7BIck ongheluckigh Vryer, / Hoe ben ick in de ly? Peeckel-Haringh  
'tIs quaedt te [...] | t'Samen-spraeck, [...] Pots honderdduizend slapperment
HaWinterbloempjes1647 (1647), p177 [nr. 70]
.3a.3B.3c.3B.3c.3D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNuper in hospitio, / Daer ick een kan'ken dronck Janneman  
Pots honderdduizend slapperment
HaWinterbloempjes1647 (1647), p208 [nr. 83]
4A.3B 4A.3B 4C.3D 4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchijn-deucht door sijn keur-heyligheyt / En [...] Janneman &c.   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Gheveynstheyt Pots honderdduizend slapperment
Leeuw CPR1648 (1648), p106 [nr. 34]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte