Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Psalm 006 Datheenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanVan goetheyt end gherichte / Ist dat ick nu wil dichten [geen wijsaanduiding]  
Utenhove, Jan | Psalm. CI. [...] Psalm 006 Datheen
Utenhove Ps1552 (1552), fA1v [nr. 2]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BVan goedtheyt end gherichte / Is't dat ick nu wil [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, J.] | Het Argument des [...] Psalm 006 Datheen
Utenhove 25Ps1557 (1557), p35 [nr. 15]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn straft my niet o Heere / In uwen toorne seere [geen wijsaanduiding]  
Een ander Psalm 006 Datheen
VhL1559 ([1559?] 1598), fF8r [nr. 23]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BVan goedheyt end gherichte / Ick wil deghelick dichten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Misericordiam & [...] Psalm 006 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f83r [nr. 55]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn wilt my niet (ô Heere!) / Begrijpen nau en zeere [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Domine ne in furore [...] Psalm 006 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p18 [nr. 6]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt my niet straffen Heere, / Die misdaen heb so seere [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM VI Psalm 006 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fa8r [nr. 6] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Van goedheyt end gherichte / Sal ick stellen by dichte [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Misericordiam & [...] Psalm 006 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f160r [nr. 101]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Godt almachtich Heere / U sy lof, prijs en eere En straft my niet O Heere, in uwen toorne seere  
Psalm 006 Datheen
VhL1566 (1566), f262v [nr. 230]
.3a.3a.3B.3a.3a.4BIn uwen toren Heere / Want ick my tot u keere naer de Fransoyse wyse]  
Noot, H.I. Vander / [...] | Den 6. Psalm [...] Psalm 006 Datheen
Noot Bos1570 ([1570-1571]), fK5v [nr. 9]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Godt schept den mensch tot salicheden / Maer [...] Psal. 6  
Coornhert, D.V. | Al tgeselschap singhet Psalm 006 Datheen
Coornhert AU1575 (1575), fD3r [nr. 5]
.4a.3b 1C.3b 1C.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Volght ghy den wegh der waarheyd / Is Christi [...] des zesten Psalms  
Coornhert, D.V. | ii Psalm 006 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fA3r [nr. 2]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy diet al doet beweghen / Zyt dood vant kruys [...] des zesten Psalms  
Coornhert, D.V. | iiii Psalm 006 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fA6r [nr. 4]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere wilt my erbarmen / Over tsuchten en [...] Wilt my niet straffen Heere  
Een ander vanden Thienden Penninck Psalm 006 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f41r [nr. 27]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO vrienden al te samen, schict u al na tbetamen / [...] vanden Cj. Psalm  
Roore, Jacob de Psalm 006 Datheen
Roore TB1577 (1577), f151r [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BO heere wilt ghedencken / Ons ellendich vercrencken de Fransche Voys, van den sesten Psalm. Wilt [...]  
Haecht, Willem van | Dat Vyfste Capittel Psalm 006 Datheen
Haecht VCJ1578 (1578), fB6v [nr. 5]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
txtHeer straff niet mijn misdaden / In toorn' end' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De vj. Psalm. [...] [...] Psalm 006 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fA6r [nr. 6]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt mij niet straffen heere / Die misdaen heeft [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P. / Marot, C. | Een ander. den VIen Psalm 006 Datheen
HsBsKB 14275 (1580-1620), f44v [nr. 22]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BO Heer laet af u plagen / Die ghy tallen dagen vanden sesten psalm  
Een niut liedeken vanden vorst ende groote [...] Psalm 006 Datheen
HsBsKB 14275 (1580-1620), f57v [nr. 31]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *In uwen toorn o here, / En straft my nyet soe seere Wilt my nyet straffen here  
Sannes, J.P. | Die Seste Psalm [...] Psalm 006 Datheen
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f18r [nr. 5]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BO heer myn starckte crachtich / Tot u roop ick [...] Wilt my nyet straffen heere  
Sannes, J.P. | Die 28 Psalm [...] [...] Psalm 006 Datheen
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f42r [nr. 20]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BSoe Godt nyet met ons ware / Alhyer tot dussen kere Wilt my nyet straffen here  
Sannes, J.P. | Die 124. Psal Psalm 006 Datheen
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f135v [nr. 58]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BHeer, straf niet mijn misdaden, / In toirn end [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den vj. Psalm. [...] Psalm 006 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fA6r [nr. 6]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn [!] camp is nu te winnen, / Voor diet in Godt [...] Psalm vj. En straft my  
Honich, T.C. Psalm 006 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f9r [nr. 9]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BGhenade ende vreden / Des Heeren gheest wijsheden Wilt my niet straffen Heere  
Gerrits, Soetken | Dat 38. Liedeken Psalm 006 Datheen
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fI7v [nr. 38]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen siet in desen daghen / Die Vrouwen deerlijck [...] Vanden vj. Psalm. En straft my niet o Heere  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 006 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f78r [nr. 17]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BComt o Godt my te baten, / En wilt my niet verlaten Van den 6. Psalm, Wilt my niet straffen Heere  
Clock, Leendert | Een Beclach-liedeken Psalm 006 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p102 [nr. 34]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn stemme wilt verhooren / O ghy mijn Godt verkooren van den 6. Psalm: Wilt my niet straffen Heere, etc  
Clock, Leendert Psalm 006 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p370 [nr. 121]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ne veuillez pas o Sire, / me reprendr'en ton ire [instr.] Zweling met 4. psal. 6:1   muzieknoot 
Zweling / Sweelinck, Jan Pietersz.] Psalm 006 Datheen
HsThysius (1595-1630), f238v [nr. 398]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B[geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweelinck, J.P.] Psalm 006 Datheen
HsThysius (1595-1630), f238v [nr. 399]Psalm 6 [instr.] Psalm 6   muzieknoot 
Psalm 006 Datheen
HsThysius (1595-1630), f239r [nr. 400]


1-30 of 205

first
next 30
last

tabelbreedte