Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Psalm 016 Datheenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanNeem my, O Heer end God, in dyn behoed, / Want in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Conserva me Domine. [...] Psalm 016 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f14v [nr. 10]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer' almachtigh mijn bewaerder zijd, / Want op [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Conserva me Domine. [...] Psalm 016 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p42 [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBewaert my Heer weest doch mijn toeverlaet, / Op [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM XVI Psalm 016 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fc5r [nr. 16] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Neem my, o Heer end God, in dyn behoedt / Want in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Conserva me Domine. [...] Psalm 016 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f20r [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gods goedheden wil ick singhen eewlick: / End syn [...] In der wyse des 16. Psalmes.  
Utenhove, Jan / [...] | Misericordias [...] Psalm 016 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f143v [nr. 89]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wil my o Godt bewaren inden noot: / Want op dy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De xvj. Psalm. [...] Psalm 016 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fB8r [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaas ick zie t' begin van troerigh leydt / Mits [...] Psal.16  
Coornhert, D.V. | Chorus I Psalm 016 Datheen
Coornhert Isr1590 (1590), p25 [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Bewaert my Godt: want ick op u betrouw / Ick heb [...] Bewaret my Godt: weest doch myn toevorla[et]  
Sannes, J.P. | Die 16 Psalm [...] [...] Psalm 016 Datheen
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f32r [nr. 14]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cWil my, O God, bewaren inden noot: / Want op dy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xvj. Psalm. [...] Psalm 016 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fB6v [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort Broeders altesamen een vermaen, / Wy vinden [...] van den 16. Psalm  
Clock, Leendert Psalm 016 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p236 [nr. 78]
.5A.2A.3b.5A.2A.3b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Treedt voort coemt uut ghy Crygerinne goedt, / [...] van den 16. Psalm: Bewaert my Heer, weest [...]  
Clock, Leendert Psalm 016 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p475 [nr. 154]
.5A.2A.3b.5A.2A.3b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn Godt ick betrouwe op u alleyn, / Dat ghi my [...] van den 16. Psalm, Bewaert my Heer, weest [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ghebedt van [...] Psalm 016 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL2v [nr. 6]
,5A,5b,5A,5b,5c,5cO eeuwich Godt, schijnende licht zeer klaer, / [...] vanden xvj. PSAL.  
Bisschop, Pieter de | Het Avontgebedt Psalm 016 Datheen
Bisschop SDG1595 (1595), fA2v [nr. 3]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPsalm 16 [instr.] Psalm 16   muzieknoot 
Psalm 016 Datheen
HsThysius (1595-1630), f246r [nr. 411]Hoort Broeders al te samen een vermaen / Wy [...] vanden 16. Psalm  
Clock, Leendert] Psalm 016 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f42r [nr. 31]
.5A.2A.3b.5A.2A.3b.5c.5cTreet voort coemt uut ghy Crygherinne goet / [...] Vanden 16. Psalm: Bewaert my Heer, weest [...]  
Clock, Leendert] Psalm 016 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f82v [nr. 63]
.5A.2A.3b.5A.2A.3b.5c.5cBewaert my, heer, weest doch mijn toeverlaet / Op [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xvj. Psalm Psalm 016 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f118v [nr. 98]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cMijn Heer mijn Godt my doch een herte gheeft, / [...] van den 16. Psalm: Bewaert my Heer, weest [...]  
Clock, Leendert | Het C lxxxiij. Liedeken Psalm 016 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p415 [nr. 182]
.5A.2A.3b.5A.2A.3b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSyt mijn helper, O Godt, mijn toeverlaet / In [...] van den 16. Psalm: Bewaert my Heer, weest [...]  
Clock, Leendert | Het CC xiij. Liedeken Psalm 016 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p477 [nr. 212]
.5A.2B.3c.5A.2B.3c.5d.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot rekenschap worden wy alle gaer / Int [...] van den 16. Psalm: Bewaert my Heer  
Clock, Leendert | Van den ontfanghen [...] Psalm 016 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p515 [nr. 231]
.5A.2A.3b.5A.2A.3b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAchtbaere maecht,, Ick vraecht,, behaecht,, u yet [...] van 16 psalm  
Een Nieu Liedeken Psalm 016 Datheen
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f41v [nr. 31]
.2A.1A.1A.1B.1B.1B.1B.2c.2A.1A.1A.1B.2B.1B.1 [...]
txtBewaert mij Heer Weest doch myn toeverlaet, [...] [instr.] Bewaert mij Heer Weest doch myn toeverlaet, [...]   muzieknoot 
Psalm 016 Datheen
I-HsSoldt (1599), p46 [nr. 30]Chrijsten op dit Phaesch feest verhuecht u zere / [...] vanden 16 psalm Dateni  
Reael, Laurens [...] | Een Phaesch Liedt Psalm 016 Datheen
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f60r [nr. 23]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cTot u o Godt mijn heyl mijn troost, mijn goet / [...] van den 16. Psalm  
6. Een Claech-liedt Psalm 016 Datheen
DertienGL1602 (1602), p14 [nr. 6]
,5A,5b,5A,5b,5c,5cWaeckt op ghy banghe, Nederlanden blint, / Opent [...] vanden Psalm. 16. Bewaert my Heer, weest [...]  
Liedeken accorderende op de voorgaende materie Psalm 016 Datheen
ToeLiPa1603 (1603), p63 [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cWilt onsen HEER nu vallen t'saam te voet / Dat hy [...] Op den 16. Psal.   muzieknoot 
Den xxij. Loff-sangh, In-houdende de Wel-daden, [...] Psalm 016 Datheen
Hymni1615a (1615), f21r [nr. 22]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch hoe bedroeft is nu het Nederlant, / Om een [...] 16. Psalms. Bewaert.  
Hier volght een nieu Liedeken vanden Grave van [...] Psalm 016 Datheen
NiGeuLb(1)1616 (1616), f12r [nr. 13]
.5A.5b.5A.5b.5C.5b.2C.3d.2C.3d't Is hondert Jaer geleden, min, noch meer, / Dat [...] Psal. 16 Bewaert my Heer, weest doch mijn [...]  
Telle, Reynier | Reynier Telles Vredezangh Psalm 016 Datheen
Telle VZ1617 ([1617]), fA2r [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cIn dees mey tijt, nu zyt, verblijt, gemeen / ghij [...] van den 16.en psalm  
Sijt godt bevolen [...] | Meij Liedeken, 1603 Psalm 016 Datheen
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 002: f15r [nr. 37]
.2A.1A.1A.1B.1C.1C.1C.2d.2A.1A.1A.1B.1B.1B.1 [...]Bewaert mij God, want ik vertrouw op dij. / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De XVI. Psalm Psalm 016 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p25 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte