Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Psalm 023 Datheenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMijn Heer mijn God koningk vol alder eeren, / dy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Het Argument des [...] Psalm 023 Datheen
Utenhove 11APs1558 (1558), fB6r [nr. 12]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Myn God, myn Koningk van grooter eeren, / Dy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Exaltabo te Deus. [...] Psalm 023 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f145r [nr. 95]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTis lange genoech, O ghy swacke vaten / So [...] des Psalms: Och mijn God mijn Koninck van [...]  
God werckt den wille, ende tvolbringhen [naamspreuk] Psalm 023 Datheen
VhGL1563 (1563), f257v [nr. 265]
.5a.5a.5b.5b.5c.5cGod die voett my onder zijn macht ghepresen / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Dominus regit me. [...] Psalm 023 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p56 [nr. 20]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Godt voedt my als myn heerder ghepresen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XXIII Psalm 023 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fe4v [nr. 23] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O myn God end koningk van grooter eeren, / Dy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Exaltabo te Deus. [...] Psalm 023 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f229r [nr. 145]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *In jonckheyt doen [dom], doet ons het blint [...] Psal. 23  
Coornhert, D.V. | Al tgeselschap [...] Psalm 023 Datheen
Coornhert AU1575 (1575), fB1r [nr. 1]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Zaligh leeft hy met ons voor-Ouders rustigh / Die [...] Psalm. 23  
Coornhert, D.V. / [...] | Ode horatii. 2. [...] Psalm 023 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fA7v [nr. 5]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJa jonckheyd dom doet ons het blind verkiezen, / [...] Psalm 23  
Coornhert, D.V. | xlvii Psalm 023 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fE8v [nr. 46]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOverdencken bedroefft mijn hart van binnen / [...] Van den xxiiien psalm Davidis  
Een Nieu Liedeken Psalm 023 Datheen
HsDelHT 897 (1576-1577), f46r [nr. 6]
.5a.5a.5b.5b.5c.5cGod is voorwaer mijn herder wel getrouwe, / Dies [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De xxiij. Psalm. [...] Psalm 023 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fD3v [nr. 23]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns' Heer, ons' God, ons' Vader groot van [...] des xxiij. Psalms   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Het ghebet onses [...] Psalm 023 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fBb8r [nr. 153]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck gh'loov' in Godt den VADER, Heer almachtich, [...] des xxiij. Psalms  
Marnix van St. [...] | De Artijckelen des [...] Psalm 023 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fCC2r [nr. 155]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons al eendrachtich vrienden eersame / Loven [...] vanden xxiij. Psalm  
Sterlinx, P.] / [...] | Een nieuwe Jaers Liedeken Psalm 023 Datheen
NiGeuLb1581 (1581), f72r [nr. 54]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
txtEen yegelijck sy onderdanich mede, / De Overheyt [...] van den 23. Psalm: Mijn God voedt my, &c.   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Den seventhienden [...] Psalm 023 Datheen
Fruytiers SPR1582 (1582), fC7v [nr. 17]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn mijnen geest,, moet ic verjubileren / Noyt [...] van den xxiij. Psalm: Mijn God voet my als [...]  
Psalm 023 Datheen
VhL1582 (1582), f188 [nr. 165]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3f.2E.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns is bekent wat groot verderf hy wrochte, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | vi. Rym Psalm 023 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p72 [nr. 13]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Onss Vader trow die du bist inden hemel / End [...] des xxiij. Psalms  
Marnix van St. [...] | Tgebet ons Heeren [...] Psalm 023 Datheen
Marnix TGH1588 (1588), plano [nr. 2]
.5a.5a.5b.5b.5c.5cIck g'loove in God den Vader heer almachtich / [...] des xxiij. Psalms  
Marnix van St. [...] | De xij. Artijckelen [...] Psalm 023 Datheen
Marnix TGH1588 (1588), plano [nr. 3]
.5a.5a.5b.5b.5c.5cIc g'loove in God den Vader Heer' almachtich, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | D'Artijckelen des [...] Psalm 023 Datheen
CatOI1590 (1590), f156v [nr. 2]
.5a.5a.5b.5b.5c.5cDe Heer is self mijn Herder, die mij hoedet: / My [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xxiij. Psalm. [...] Psalm 023 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fD1r [nr. 23]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns' Vader trou end vol barmherticheden, / Die [...] des xxiij. Psalms   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Het heylig Gebet [...] Psalm 023 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fe2r [nr. 170]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck g'loof in God den Vader, Heer almachtich, / [...] des xxiij. Psalms   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De twaelf [...] Psalm 023 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fe2v [nr. 171]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOverpeynsen bedroeft het hart van binnen / [...] Mijn Godt voet my, als een Herder etc.  
Psalm 023 Datheen
NiALb1591 (1591), p101 [nr. 108]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt boven al in eeuwicheyt verheven / Woont in [...] van den 23. Psalm: Mijn Godt voedt my etc.  
G.V.E. / Elstlant, [...] | Een nieu Liedeken Psalm 023 Datheen
SomNSL1591 (1591), p50 [nr. 14]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy jonghe kinders wilt op mijn leer mercken / [...] van den 23 Psalm  
Valcoogh, D.A. | Dit Kinderliedeken [...] Psalm 023 Datheen
Valcoogh RDS1591 (1591), fE2v [nr. 1]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Volcomen is Christus op deser aerden / Int leven [...] Psalm xxiiij Mijn Godt voet mijn  
Honich, T.C. Psalm 023 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f17r [nr. 19]
.5a.5a.5b.5b.5c.5cIn ons ghemoet,, verheucht voor alle dinghen, / [...] van den 23. Psalm: Mijn Godt voedt my, &c.  
Clock, Leendert | Eenen Lofsanck na [...] Psalm 023 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p289 [nr. 94]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3f.2E.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Met danckbaerheydt, laet ons den Heere loven, / U [...] vanden 23. Psalm: Mijn Godt voedt my als, etc.  
Clock, Leendert | Een Lofsanck onder [...] Psalm 023 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p387 [nr. 125]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3f.2E.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wy dancken dij Vader aller ghenaden, / Van alle [...] des xxiij Psalm.  
Bisschop, Pieter de | Ghebedt na Eten Psalm 023 Datheen
Bisschop SDG1595 (1595), fA3v [nr. 6]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte