Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Psalm 042 Datheenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDanckt doch end looft God den Heere, / End synen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Confitemini Domino, [...] Psalm 042 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f90v [nr. 59]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn siele maeckt groot den Heere, / Daer beneven [...] Op de wyse des 105. Psalms  
Utenhove, Jan | De lofsangk Marie. [...] Psalm 042 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f152r [nr. 101]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijc men hoort den Hert zeer tieren / Naer de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Quemadmodum [...] Psalm 042 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p74 [nr. 26]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een hert ghejaeght, O Heere, / dat verssche [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XLII Psalm 042 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fk1r [nr. 42] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Danckt ende looft God den Heere, / End synen name [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Confitemini Domino, [...] Psalm 042 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f167v [nr. 105]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn siele maeckt groot den Heere, / Daerbeneven [...] In der wyse des. Cv. Psalmes  
Utenhove, Jan | De lofzang Marie. LUC.I Psalm 042 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f236v [nr. 151]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gh'lijck een hert met groot verlanghen / Brunst [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De xlij. Psalm. [...] Psalm 042 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fG6v [nr. 42]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGlijck een hert met dorst bevangen, / Hijgt na [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xlij. Psalm. [...] Psalm 042 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fG2r [nr. 42]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil mijnen liefsten singen, / Een [...] des 42. Psalms   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Het eerste lofsang [...] Psalm 042 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fc1r [nr. 157]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn siel verlanght na u Heere, / Wiltse [...] van den xlij. Psalm: Als een hert ghejaecht, [...]  
Poteau Mertenszoon, David | Een gheestelijc [...] Psalm 042 Datheen
Poteau SNGL1591 (1591), fA3r [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4dAls een herte geJaecht heere / nae tversche water [...] [geen wijsaanduiding]  
Psalm 042 Datheen
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f6v [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4dGhy al die lust hebt te leven, / En wenscht goe [...] vanden 42. Psalm: Als een Hert gejaecht O [...]  
Clock, Leendert Psalm 042 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p208 [nr. 69]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ainsi qu'on oit le cerf bruire / Pourqui souspire [instr.] [onleesbaar] [psalm 42]   muzieknoot 
Psalm 042 Datheen
HsThysius (1595-1630), f213v [nr. 355]Ainsi qu'on oit le cerf bruire / Pourqui souspire [instr.] Psal. 42 Claud. a. 3 [!]   muzieknoot 
Claudin / Jeusne, [...] | psal.42 Psalm 042 Datheen
HsThysius (1595-1630), f298v [nr. 490]Ainsi qu'on oit le cerf bruire / Pourqui souspire [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 042 Datheen
HsThysius (1595-1630), f298v [nr. 491][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 042 Datheen
HsThysius (1595-1630), f299r [nr. 492]Ghy al die lust hebt te leven, / En wenscht goe [...] vanden 42. Psalm. Als een hert ghejaecht o [...]  
Clock, Leendert] Psalm 042 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f38r [nr. 28]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4dMijn siele verlangt soo seere / Nae t'gheselschap [...] Als een hert ghejaecht o Heere  
Psalm 042 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f135v [nr. 118]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4dAls een Hert gejaecht, den 42 sallem [instr.] Als een Hert gejaecht, den 42 sallem   muzieknoot 
Psalm 042 Datheen
I-HsSoldt (1599), p10 [nr. 7]Als wy ons te samen voeghen, / Daermen spreect [...] van den 42, Psalm, Als een hert ghejaecht o Heer  
Voor de vermaninge Psalm 042 Datheen
SomLGL1609 (1609), p208 [nr. 69]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen nieu liet om te verstercken, / En verwecken [...] van den 42. Psalm. Als een hert gejaecht O Heere  
Voor de vermaninghe Psalm 042 Datheen
SomLGL1609 (1609), p511 [nr. 165]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghy schoonste der Goddinnen / Die dijn [...] 42, Psalm Davids  
D.H.G. | EEN ANDER [...] Psalm 042 Datheen
Vebrudi1611 (1611), fB4v [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een Hert met Dorst bevangen / Hijgt na [...] Op den 42. Psal.   muzieknoot 
Den xxxiv. Loff-sangh, Daar in onsen Zaligh-maker [...] Psalm 042 Datheen
Hymni1615a (1615), f31v [nr. 34]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'is tijdt, laat ons GODT gaan loven / En hem [...] Op den 42. Psal.   muzieknoot 
Den lij. Loff-sangh, Sijnde Ambrosij, in't Latijn [...] Psalm 042 Datheen
Hymni1615a (1615), f49r [nr. 52]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoch een Suster jonc van dagen / Hebben wy, o [...] van den 42. Psalm   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 15. Liedt, vant [...] Psalm 042 Datheen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fC7r [nr. 15]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4dDoor de troublen en onrusten, / Stonden veel goey [...] vanden XLII. Psalm: Als een hert gejaecht o Heere  
Bor Christaenszoon, [...] | III. LIEDT. Op't [...] Psalm 042 Datheen
Bor NO1617 (1617), p67 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodes soon altijd ghepresen, / Licht gheboren uyt [...] XLII. Psalm  
Groot, H. de | Morghen Ghebedt Psalm 042 Datheen
Groot CG1621 (1621), f14r [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKeyser Commodus van Roomen / Heeft Philips een Edel-man Psalm 42  
Swaef, Johannes de | MAECHDEN-LESSE Psalm 042 Datheen
ZeNachteg1623 (1623), 2p60 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo als 'thert hijgt na de beken, / hijgt mijn' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De XLII. Psalm Psalm 042 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p93 [nr. 42]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy al die lust hebt te leven, / En wenscht goe [...] Ps. 42. Als een Hert gejaecht O Heere, etc.]  
Psalm 042 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fL8v [nr. 88]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte