Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Psalm 068 Datheenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDu Maling le meschant vouloir / Au lit mortel me [...] Sur la vois du Pseau.36  
Fourmennois, G.] | La mort de Madame [...] Psalm 068 Datheen ?
Loslied 16e eeuw ([1501-1600]) [nr. 15]
.4A.4A.3b.4C.4C.3bGod der goden Heer, spreken sal, / End t'samen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Het Argument des [...] Psalm 068 Datheen
Utenhove 25Ps1557 (1557), p21 [nr. 10]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHET zijn ja saligh allen die, / in rechten [...] God der Goden &c  
Utenhove, Jan / [...] | Den cxix. Psalm: [...] Psalm 068 Datheen
Utenhove 26Ps1558 (1558), p67 [nr. 31]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil uut gantsen herten vrij / Verheffen dy [ELDERS:] Op de Franchoische wijse des [...]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Confitebor tibi [...] Psalm 068 Datheen
Utenhove 26APs1559b (1559), p61 [nr. 24]
.4A.2A.2b.4C.2C.2b.4D.2D.2e.4F.2F.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *God, der goden Heer spreken sal / End t'samen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Deus Deorum [...] Psalm 068 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f53v [nr. 34]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSimon de soon Onie goet / De hoghe priester wijs [...] Godt der Goden Heer   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het CXI. Liedeken Psalm 068 Datheen
Fruytiers EWS1565 (1565), p206 [nr. 111] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ick wil dancken, den Heere mijn, / Uut gheheelder [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. IX. Confitebor tibi Domine Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f7v [nr. 9]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom treedt ghy so ver, Heer Godt, / En [...] vanden voorgaenden Psalm  
Psalm. X. Ut quid Domine recessisti Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f9r [nr. 10]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck dencke altijdts in mynen moedt, / Hoe dat [...] Es seind doch selig alle die  
Waldis, Burkart] | Psalm. XXXIX. Dixi [...] Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f66v [nr. 42]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe alle Natien merckt even, / Die in desen [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. XLIX. Audite hæc omnes gentes Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f76r [nr. 52]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn volc mijnen Wedt wilt neerstich hooren, / Om [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. LXXVIII. Attendite popule meus legem Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f108v [nr. 81]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenmerckt ghy Herder van Israel, / Die Jooseph [...] vanden Cxix. Psalm  
Psalm. LXXX. Qui regis Israel intende, qui Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f113r [nr. 83]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt die onse sterckheyt is, dien singt: / Den [...] vanden Cxix. Psalm  
Psalm. LXXXI. Exultate Deo adiutori nost Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f113v [nr. 84]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt swijcht niet, noch en zijt niet stil, / En [...] Es seind doch selig alle die, im  
Psalm. LXXXIII. Deus quis similis erit tibi Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f115v [nr. 86]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt bemindt die poorten van Zyoon, / Sy zijn [...] den Cxix. Psalm  
Psalm. LXXXVII. Fundamenta eius in monti Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f119r [nr. 90]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Salichmaker, Godt, en Heer, / Dach, en nacht, [...] vanden Cxix. Psalm  
Psalm. LXXXVIII. Domine Deus salutis meae Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f119v [nr. 91]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sal singhen, inder eewicheyt, / Seer luyd van [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm LXXXIX. Misericordias Domini in Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f120v [nr. 92]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhi zijt onsen toevlucht, Heer der herscharn [!] [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. XC. Domine refugiam factus es nobis Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f123r [nr. 93]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTis een costlijc dinck, datmen den Heer danckt, / [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. XCII. Bonum est confiteri Domino Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f125v [nr. 95]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere Godt, diens de wrake is, / Die verthoone [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. XCIIII. Deus ultionum dominus Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f126v [nr. 97]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer die is Coninck geworden zaen, / Dies is [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. XCVII. Dominus regnavit, exultet ter Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f130v [nr. 100]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen nieu Liedt singt den Heer bequam, / Want hi [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. XCVIII. Cantate Domino canticum Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f131r [nr. 101]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer eenen Coninck gheworden is, / Dies rasen [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm XCIX. Dominus regnavit, irascantur Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f132r [nr. 102]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan uwe ghenade, recht, en goet, / Sing ick, o [...] vanden Cxix. psalm  
Psalm. CI. Misericordiam & iudicium cantabo Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f133v [nr. 104]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer verhoort mijn ghebedt van my, / Laet mijn [...] vanden Cxix. Psalm  
Psalm CII. Domine exaudi orationem meam Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f134r [nr. 105]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDanckt den Heeren, en roept hem aen, / [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. CV. Confitemini Domino, & invocate Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f139v [nr. 108]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDanckt den Heer want hy is vriendelijck, / En [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. CVI. Confitemini Domino, quoniam bo Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f140v [nr. 109]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b.4D.4D.4e.4F.4F.4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDanckt den Heer die so vrundelijck is, / Want [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. CVII. Confitemini domino quoniam bonus Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f142r [nr. 110]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God mijns lofs swijcht niet stil geheel, / Want [...] Es seind doch selig alle die  
Psalm. CIX. Deus laudem meam ne tacueris Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f144v [nr. 112]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet zijn doch salich alle die, / Int recht [...] op de naevolghende melodye   muzieknoot 
Greiter, Matthias] | Psalm. CXIX. Beati [...] Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), f156r [nr. 122]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 363

first
next 30
last

tabelbreedte