Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Psalm 103 Datheenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDanckt God, mits dat hy goet is, sonder mijden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Confitemini Domino. [...] Psalm 103 Datheen
Utenhove 26APs1559b (1559), p43 [nr. 16]
.5a.5a.5B.5c.5c.5BDanckt God, mits dat hy goed is, sonder myden / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Confitemini Domino. [...] Psalm 103 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f112v [nr. 72]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDu heefst my, Heer, ondersocht recht te deghen, / [...] des Cxviii. Psalms  
Utenhove, Jan | David pryst, mit [...] Psalm 103 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f139r [nr. 90]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer vercoos oock uut Levys gheslachte / [...] Sus lou├ęs Dieu   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het C. Liedeken Psalm 103 Datheen
Fruytiers EWS1565 (1565), p187 [nr. 100] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn siele wilt den Heer met lofsangh prysen, / Al [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM CIII Psalm 103 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fz6r [nr. 103] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Danckt God mits dat hy goed is, sonder myden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Confitemini Domino. [...] Psalm 103 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f190v [nr. 118]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Du heefst my, Heer, ondersocht recht te deghen / [...] In der wyse des. cxviij. Psalmes  
Utenhove, Jan | Domine probasti. [...] Psalm 103 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f221r [nr. 139]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Loof' Godt mijn siel uyt alle dyne crachten, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Ciij. Psalm. [...] Psalm 103 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fS1r [nr. 103]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLoif God mijn siel, uyt alle dijne crachten. / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den Ciij. Psalm [...] Psalm 103 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fQ3v [nr. 103]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen lofsanc soet, wil ic den Heer nu singen, / [...] vanden C. ende iij. Psalm: Mijn ziele wilt [...]  
Poteau Mertenszoon, David | Gheestelijc nieuwe [...] Psalm 103 Datheen
Poteau SNGL1591 (1591), fA4v [nr. 3]
.2A.3b.2A.3b.5C.2D.3e.2D.3e.5CNaer dat ghy nu te samen zijt geseten / Soo en [...] van den 103. Psalm: Mijn Ziele wilt den Heer [...]  
Clock, Leendert Psalm 103 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p422 [nr. 136]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heylich, heylich, heylich Godt Heer almachtich / [...] Van. den 103. Psalm.  
Mander, Karel van / [...] | Een Lofsanck-Liedt [...] Psalm 103 Datheen
Mander HLS1595 (1595), p151 [nr. 37]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPsal. 103 Goudimel [instr.] Psal. 103 Goudimel   muzieknoot 
Goudimel, Claude Psalm 103 Datheen
HsThysius (1595-1630), f279v [nr. 460]Psal. 103 [instr.] Psal. 103   muzieknoot 
Psalm 103 Datheen
HsThysius (1595-1630), f280r [nr. 461]Mijn siele wilt den heer met lofsang prijsen / Al [...] [instr.] Psal. 103. Goudiemel   muzieknoot 
Goudimel, Claude / [...] | Psal. 103 Psalm 103 Datheen
HsThysius (1595-1630), f280v [nr. 462]
.5a.5a.5B.5c.5c.5BNaer dat ghy nu te samen zijt gheseten, / Soo en [...] Vanden 103. Psalm. Mijn ziele wilt den Heer [...]  
Clock, Leendert] Psalm 103 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f74v [nr. 56]
.5a.5a.5B.5c.5c.5BMyn siele, wilt den Heer met lof-sang prysen / Al [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / [...] | Den Ciij. Psalm Psalm 103 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f130v [nr. 112]
.5a.5a.5B.5c.5c.5BWel op myn luth, met droef acoort wylt claghen / [...] Alsmen in Deucht etc  
Een nieu Lyedeken Psalm 103 Datheen
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f65v [nr. 49]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
txtMyn siele Wylt den Herre met Lof sanch [...] [instr.] Myn siele Wylt den Herre met Lof sanch [...]   muzieknoot 
Psalm 103 Datheen
I-HsSoldt (1599), p9 [nr. 6]Doen Jesus Christus, ons Heylandt verheven, / [...] van den 103. Psalm  
[Jan Theunisz.] / [...] | 1. Een Liedt van [...] Psalm 103 Datheen
Vijf GL1600 (1600), fC1r [nr. 13]
,5a.5a,5B.5c.5c,5BOnsen Heere Jesus Christus verheven, / Die is [...] Op de selfde wijse  
[Jan Theunisz.] / [...] | 2. Van dat bitter [...] Psalm 103 Datheen
Vijf GL1600 (1600), fC2v [nr. 14]
,5a.5a.5B.5c.5c.5BLaet ons altsaem den Heere heerlijc prijsen, / [...] vanden 103. Psalm  
3. Een Danck-liet Psalm 103 Datheen
DertienGL1602 (1602), p7 [nr. 3]De clare Son, in sHemels hooghe troone / Diet al [...] 103 Psalm Mijn siele wil den Heer met [...]  
Invidia virtutis [...] | Nieuwe Jaar-Lied, 1602 Psalm 103 Datheen
NJLILB1608 ([1608 ca.]), fC7r] [nr. 22]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere Godt, wilt my ghenade gheven / Dat ick u [...] Mijn ziele wilt den Heer met lofsanck [...]  
Bor, P.] / [...] | Nieu-Jaers Liedt Psalm 103 Datheen
Bor NiJaLi1610 (1610) [nr. 1]
.5a.5a.5B.5c.5c.5BWeet yemant wel, of groote luyheyt traegh'lijck, [...] [geen wijsaanduiding]  
Elck heeft ghebreck [...] | (..) ende den [...] Psalm 103 Datheen ?
NDHelicon1610 (1610), p242 [nr. 17]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNatuer voorwaer en heeft in haer gheen wonder / [...] [geen wijsaanduiding]  
Schuere, Jacob van [...] | Van eenen knecht, [...] Psalm 103 Datheen ?
NDHelicon1610 (1610), p248 [nr. 18]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben een Man ellendig die in rauwen / De Roede [...] Op de wijse des 103. Psalms. Mijn ziele wilt, etc  
Mander, Karel van | Het derde [...] Psalm 103 Datheen
Mander Beth1613 (1613), p52 [nr. 14]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOmsijn bevrijt,, hier na van eewig sneven / Moet [...] Vanden 103. Psalm, Mijn siele wilt den Heer [...]  
Brauwer, M. de / [...] | Een nieu Liedeken Psalm 103 Datheen
Brauwer Schalmei1614 (1614), p63 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Volck'ren wilt den HEER met Loff sangh [...] Op den 103. Psa   muzieknoot 
Den ix. Loff-sangh, Daar in de Geloovigen GODT [...] Psalm 103 Datheen
Hymni1615a (1615), f8r [nr. 9]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel op mijn Harp, `ten moet u niet vervelen / Dat [...] Op den 103.Psa   muzieknoot 
Den xlj. Loff-sangh, Daar in de Kercke den [...] Psalm 103 Datheen
Hymni1615a (1615), f38v [nr. 41]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte