Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Psalm 130 Datheenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDu fond de ma pensee [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Manchicourt, Pierre de Psalm 130 Datheen (Polyfoon)
P-Susato NLC1545 (1545), f2r [nr. 1]Salich is hy bedeghen, / So wie den Heere vreest [geen wijsaanduiding]  
Utenhove, Jan | Psalm. Cxxviij. [...] Psalm 130 Datheen
Utenhove Ps1552 (1552), fA3v [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DSalich is hy bedeghen, / So wie den Heere vreest [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, J.] | Het Argument des [...] Psalm 130 Datheen (VAR)
Utenhove 25Ps1557 (1557), p51 [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel salich is bedeghen, / So wie den Heere vreest [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Beati omnes qui [...] Psalm 130 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f131v [nr. 82]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wat Godt heeft gheschapen / dat is den vromen goet Du fonds de ma pensee   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXXXIIII. Liedeken Psalm 130 Datheen
Fruytiers EWS1565 (1565), p160 [nr. 84] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Och Godt van Hemelrijcke, / Door Christum dijnen Soon op den naevolghenden thoon   muzieknoot 
Gruber, Andreas] | Een Liedt vant [...] Psalm 130 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), 2f97v [nr. 241]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut tdiepste mijnder herten / D'welck is verladen nu [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | De profundis [...] Psalm 130 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p95 [nr. 35]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut die diepten O Heere, / Myner benauwtheit groot [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM CXXX Psalm 130 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fG4r [nr. 130] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wel saligh is bedeghen / So wie den Heere vreest [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Beati omnes qui [...] Psalm 130 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f210r [nr. 128]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och Godt van Hemelrijcke / Door Christum uwen Soon [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Gruber, Andreas] | Een Liedt van [...] Psalm 130 Datheen (VAR) !
GehSout1567 (1567), f278v [nr. 258]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DHeer doet ons lippen open, / Ende regeert den mont vanden 130. Psalm: Uut der diepten O Heere   muzieknoot 
Fruytiers, Jan | Eenen Lofsanck van [...] Psalm 130 Datheen
Fruytiers SchrG1573 (1573), f142v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DZwyght Hemel ende Aarde, / Gheen schepsel maack gheluyd des 130. Psalms  
Coornhert, D.V. | xi. Cantic. Canticorum Psalm 130 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fB4v [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenElck mensch wil zaligh wezen, / Maar Christum [...] Psalm. 130  
Coornhert, D.V. | xxxi Psalm 130 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fI4v [nr. 87]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoorden huyden wayen, / Der Geest blies in [...] [ELDERS:] 130. Psalm. Uut den diepten O Heere   muzieknoot 
Joris, David] Psalm 130 Datheen
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f24v [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben een man ellendich, / Die de roede moet sien De fon de ma pansee  
Haecht, Willem van | Dat Derde Capittel Psalm 130 Datheen
Haecht VCJ1578 (1578), fB1 [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtRequiem mogen wy singhen / Duer de Siele seer devoot van den 130. Psalm  
Staet naet beste [...] | Dewijle Ziericzee [...] Psalm 130 Datheen
NiGeuLb1578 ([1578?]), f92r [nr. 65]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtIck danck u Lieve Heere, / Dat ghy my hebt [...] op de naevolgende   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Een Christelijck [...] Psalm 130 Datheen !
Haecht Ps1579 (1579), 2p132 [nr. 214]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DUut t'diepste mynes herten / Versoncken in den grondt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Cxxx. Psalm. [...] Psalm 130 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fZ1r [nr. 130]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort ghy Christen schare / Een nieu liet nu [...] Uut de diepten O Heere  
Een nieu Liedeken Psalm 130 Datheen
SchrL1580 (1580), f31r [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Al wat God heeft geschapen / Dat is den vromen goet Uut de diepten O Heere  
Psalm 130 Datheen
SchrL1580 (1580), f33r [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heer doet ons lippen open / Ende regeert den mont vanden 130. Psalm: Uut der diepten o Heere  
Eenen Lofsanck van Boete, inde proeve des [...] Psalm 130 Datheen
SchrL1580 (1580), f335r [nr. 328]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Uytter diepten o Heer / in mijnder benoutheyt groet [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / [...] | Psalmus Psalm 130 Datheen
HsBsKB 14275 (1580-1620), f44r [nr. 21]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DSijnde rechtveerdich mede,, / Door het gheloove schoon van den 130. Psalm. Uut de diepten o Heere   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Den vijfden stichtsanck Psalm 130 Datheen
Fruytiers SPR1582 (1582), fA8v [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLord to thee I make my mone, / when dangeres me [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
B├Ęze, T. de | Pronounciation. The [...] Psalm 130 Datheen
Whetstone HRS1586 (1586), p101 [nr. 2a]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DUut de diepten, O Heere, / Mijner benautheyt groot [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P.] / [...] | Pronunciatie. De [...] Psalm 130 Datheen
Whetstone HRS1586 (1586), p101 [nr. 2b]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DUut vreeselick afgronden / Daer ick van alle sy Opte gemeene Wijse   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den Cxxx. Psalm Psalm 130 Datheen
Marnix TVCG1589a (1589), p82 [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DDaer ick bykants te gronde / Ter hellen ligg' in noodt Uut die diepten o Heere  
Sannes, J.P. | Die 130 Psalm Psalm 130 Datheen
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f140v [nr. 62]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DUyt vreesselijck afgronden, / Daer ick van alle sy [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den Cxxx. Psalm [...] Psalm 130 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fV7v [nr. 130]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen yeder wilt aenmercken, / End' met aendacht verstaen op den hondert ende dertichsten Psalm, Uut [...]  
Poteau Mertenszoon, David | Een nieu Liedeken [...] Psalm 130 Datheen
Poteau SNGL1591 (1591), fB6r [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DOns Godt doet nu versagen / Ons herten cleyn en groot Vanden C.xxx. Psalm. Wt die diepten O Heere  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 130 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f79r [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D


1-30 of 182

first
next 30
last

tabelbreedte