Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Puer nobis nascitur

Benedicamus-troop. De varianten op deze melodie, die we in de verschillende 15e- tot 17e-eeuwse liedboeken (en handschriften) vinden, zijn alle afgeleid van de boven- of onderstem van een tweestemmige zetting uit het Utrechts Sint-Agnes handschrift (1480-1500), HsBeSPK mgo190 f6r.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHed ich die vlogele van seraphyn / ic wolde so [...] Puer nobis nascitur  
Notabile carmen sponse ad sponsum Puer nobis nascitur
HsKeuHA GBoct40 (1437), f165v [nr. 1]
.4A.3b.4C.3b.4D.3e.4F.3e
txtWildi horen nuwen sanc / hoe jhesus waert gheboren [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Puer nobis nascitur
HsBsKB IV421 (2e helft 15e eeuw), f222r [nr. 11]
,4A.3b,4C.3bPuer nobis nascitur / rector angelorum [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Puer nobis nascitur
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f6r [nr. 6]
4A 3b 4A 3b
scanIc bin mijn tijt gheworden quijt / in also corten [...] Puer nobis nascitur  
Puer nobis nascitur
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f126r [nr. 156]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b
scanWel heen wel heen end ic wil my / van deser [...] Puer nobis nascitur etc  
Puer nobis nascitur
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f144r [nr. 175]
.4A.3b.4A.3b.4A.3b
scanReyne harten. god die vresen / boven denglen [...] Puer nobis nascitur  
Puer nobis nascitur !
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f175v [nr. 220]
.4A.4A.4b.4b
scanOns is gheboren een kindekijn / vander maghet marien Puer nobis nascitur  
Puer nobis nascitur !
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f175v [nr. 221]
.4A.3b.4A.3b
scanPuer nobis nascitur / Rector angelorum [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Puer nobis nascitur
HsLdGA 65052/7 ([1480 ca.]) [nr. 3]OOns [!] is gebaren een kyndekyn / noch claere [...] Puer nobys nasytur  
Puer nobis nascitur
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p192 [nr. 56]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns is een kyndekyn geboren / Tot onser grote gewinne [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Puer nobis nascitur
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f20v [nr. 12]
.4A.3b.4A.3bPuer nobis nascitur / rector angelorum [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Puer nobis nascitur
HsBsKB II270-B (1500-1510), f134v [nr. 13]
4A 3b 4A 3bPuer nobis nascitur, / rector angelorum [geen wijsaanduiding]  
Carmen Puer nobis nascitur
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f11v [nr. 6]
4A 3b 4A 3bOns is geboren eyn kyndelyn / noch claere dan de [...] Puer nobis nascitur  
Puer nobis nascitur
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f18v [nr. 13]
.4A.3b.4A.3bJhesus suesse lieff al eynich eyn / uus mariam geboren Puer nobis nascitur  
Carmen Puer nobis nascitur
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f19r [nr. 14]
.4A.3b.4A.3bHed ich die vlogelen van seraphin / ich voulde so [...] [geen wijsaanduiding]  
Carmen Puer nobis nascitur
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f32v [nr. 24]
.4A.3b.4C.3bHed ich die vlogelen eyns aren grijs, / ich suld [...] [geen wijsaanduiding]  
Carmen Puer nobis nascitur
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f52v [nr. 36]
.4A.3b.4A.3bWaer is die dochter van syon / ick soudese blide maken Puer nobis nascitur  
Puer nobis nascitur
SuB1508 (1508), fa6r [nr. 4]
,4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPuer nobis nascitur / rector angelorum [geen wijsaanduiding]  
Puer nobis nascitur
SuB1508 (1508), fb5v [nr. 11]
4A 3b 4A 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet rechte singhen wij neuwen sanck / Heer Jhesus [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[...] nativitate domini Puer nobis nascitur
HsGeUB 901-I (1517-1518), f37r [nr. 7]
.4A.3b.4C.3bPuer nobis nascitur / rector angelorum [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Puer nobis nascitur
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f77r [nr. 89]
txtPuer nobis nascitur / Rector angelorum [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Puer nobis nascitur
DEPB1539 (1539), f119r [nr. 216]
4A 3b 4A 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Had ic vlogel als seraphin / Ic soude so hooghe [...] Op de selve wise  
Puer nobis nascitur
DEPB1539 (1539), f119r [nr. 217]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waer is die dochter van syon / Ick soudese blide maken Op de selve wise  
Puer nobis nascitur
DEPB1539 (1539), f119v [nr. 218]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Met rechte singhen wij nieuwen sanck / Heer Jesus [...] Op die selve wise  
Puer nobis nascitur
DEPB1539 (1539), f112r [=120r] [nr. 219]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die vader God van hemelrijc / Heeft die werelt so [...] Op die selve wise  
Puer nobis nascitur ?
DEPB1539 (1539), f112r [=120r] [nr. 220]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Had ick vloghelen als een arent grijs / Ick soude [...] Op die selve wise  
Puer nobis nascitur
DEPB1539 (1539), f112v [=120v] [nr. 221]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Had ic vloghelen als een aren [!] grijs / Ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Puer nobis nascitur
SuB1540 (1540), fB5r [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Had ic vloghels als een [...] / Ick soude so [...] [geen wijsaanduiding]  
Puer nobis nascitur
HsBgSA 29 (1540-1550), f1r [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Puer nobis nascitur / rector angelorum [geen wijsaanduiding]  
Puer nobis nascitur
HsStuWLB Cod. Don. A III 18 (1546, na?]), f1v [nr. 1]
.4A.3b.4A.3bOns wort geboeren een kyndelyn / een koeninck [...] puer nobis  
Puer nobis nascitur
HsStuWLB Cod. Don. A III 18 (1546, na?]), f1v [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b


tabelbreedte