Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Rijke God hoe mag dat wezen

Uit AALb1589 106 en 107 zou blijken dat liederen met als wijsaanduiding/incipit 'Rijke God hoe mag dat wezen' dezelfde melodienorm dienen te krijgen als liederen met wijsaanduiding/incipit 'Rijke God wie zal ik klagen'. AALb1589 106 begint namelijk met 'Rijke God hoe mag dat wezen', maar krijgt als wijsaanduiding 'Rijke God wie zal ik klagen'; AALb1589 107 begint met 'Rijke God wie zal ik klagen' en krijgt als wijsaanduiding 'Rijke God hoe mag dat wezen'. Via Souterliedekens1540a 067 en 148 blijkt echter dat het gaat om twee verschillende melodieën. In alle andere gevallen waarin naar één van deze melodieën verwezen wordt is bovendien duidelijk uit te maken welke melodie bedoeld wordt. Alleen in AALb1589 106 en 107 lijkt sprake te zijn van een (foutieve?) omwijzing, of in ieder geval van enige verwarring. De conclusie lijkt te zijn dat in het Amsterdam van 1589 (volgens de samensteller van de liedbundel) de 2 liedjes op dezelfde melodie werden gezongen, terwijl er ca. 50 jaar eerder in Antwerpen sprake was van 2 verschillende melodieën. Kennelijk is een van de twee in onbruik geraakt, wellicht de minst bekende, die van AntwLb 141.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanRic god hoe mach dit wesen / Dat ich soe truerich ben [geen wijsaanduiding]  
Een liede kin Rijke God hoe mag dat wezen
HsAmUB IA24 ([laatste kwart 15e eeuw]), N,p18 [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DDie moghende Heere / Die sprack met luyder stem Schoon lief laet u ghedencken, so menighen [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xlix. psalm [...] Rijke God hoe mag dat wezen audio
Souterliedekens1540a (1540), fG7r [nr. 49] transcr.Wilt loven God den Heere / Al uut zijn hemelen claer Rijck God hoe mach dit wesen, dat ick soe [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.xlviij. [...] Rijke God hoe mag dat wezen audio
Souterliedekens1540a (1540), fX7v [nr. 148] transcr.O lacen hoe macht wezen / dat ic so truerich ben [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Rijke God hoe mag dat wezen !
AntwLb1544 (1544), f73r [nr. 131]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRijck god hoe mach dat wesen / Dat ic dus droevich ben [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Rijke God hoe mag dat wezen
AntwLb1544 (1544), f77v [nr. 141]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt loven God den heere / Al uut Zyn hemelen claer Ryck God hoe mach dit wesen, dat ick soe [...]   muzieknoot 
Den C.xlviij. psalm. Laudate dominum de celis Rijke God hoe mag dat wezen (POLYFOON)
P-Clemens SoutIV1557 (1557), fD4r [nr. 148]Wilt loven God den heere / Al uut Zyn hemelen claer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
C.xlviij. psalm. Laudate Dominum de celis Rijke God hoe mag dat wezen (POLYFOON)
P-Mes SoutVIII1561 (1561), fD1v [nr. 148]Waerom schaemt ghy u hier mijn woort / Ghy [...] Rijck Godt hoe mach dit wesen   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XC . Liedeken Rijke God hoe mag dat wezen
Fruytiers EWS1565 (1565), p170 [nr. 90] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wilt loven god den heer wilt lo. etc. / al uuyt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boscoop, Cornelis | Psalm 148 Rijke God hoe mag dat wezen (POLYFOON)
P-Buschop Ps1568 (1568), fG1v [nr. 48]Lovet ewichlick dem Here, / Van sijne Gaven groot Rijck Godt wo [...] t wesen  
Niclaes, Hendrick | Idt XXVIII. Liedt. [...] Rijke God hoe mag dat wezen
Niclaes CLG1573 (1573), f23v [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DHelp got, wye maech dit wesen, / dat ich soe [...] [geen wijsaanduiding]  
Rijke God hoe mag dat wezen
HsBsKB II144 (2e helft 16e eeuw / vroege 17e eeuw), f34v [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DRyck God hoe mach dat wesen, / Dat ic dus droevich bin  
Een out Liedeken Rijke God hoe mag dat wezen (ZIE OOK)
AALb1589 (1589), p137 [nr. 106]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRyck God wie sal ick claghen, / Mijnen druck ende [...] Rijck God hoe mach dat wesen  
Een nieu Liedeken Rijke God hoe mag dat wezen
AALb1589 (1589), p140 [nr. 107]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm mijnder te ghedencken / Sticht ick int cort dit liet Ick cans my niet vergheten, Mijn alder [...]  
Honich, T.C. | Scheyliet Rijke God hoe mag dat wezen ?
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f9v [nr. 10]
.3a.3B.3a.3BEen nieu Liet wil ick beginnen / Al is mijn [...] Rijck godt hoe mach dat wesen  
Gerrits, Soetken | Dat 15. Liedeken Rijke God hoe mag dat wezen
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fD6r [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Pharizeesche oorde,, / Besloot uyt rooden haet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mes, G.] / Stalpart [...] | DE CYNS-PENNING. Op [...] Rijke God hoe mag dat wezen
Stalpart GJZ1628 (1628), p164 [nr. 108]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ric God hoe mach dit wesen [geen wijsaanduiding]  
Rijke God hoe mag dat wezen
TNTL (1881-...), 009: p161 [nr. 161]Wilt loven God den Heer, God den Heer, / God den [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
48. Psalm 148 Rijke God hoe mag dat wezen
Buschop Ps1899(1568) (1899), p174 [nr. 48]O lacen hoe macht wezen / dat ic so truerich ben [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
51. O lacen hoe macht wezen. Rijke God hoe mag dat wezen
Van Duyse (1903-1908), I, p285 [nr. 124]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRijck God hoe mach dat wesen / dat ic dus droevich ben [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
52. Rijck God hoe mach dat wesen. Rijke God hoe mag dat wezen
Van Duyse (1903-1908), I, p287 [nr. 125]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer God wie sal ic claghen / al mine verloren tijt? [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
607. Heer God wie sal ic claghen Rijke God hoe mag dat wezen
Van Duyse (1903-1908), III, p2366 [nr. 1328]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRijck God, hoe mach dat wesen / dat ick dus [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
49. Rijck God hoe mach dit wesen / (Dat ick soe [...] Rijke God hoe mag dat wezen
Mincoff DV1939(1550) (1939), p105 [nr. 53]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRijck god hoe mach dat wesen / Dat ic dus droevich ben [geen wijsaanduiding]  
Els van Laethem & [...] | Rijck God, hoe mach [...] Rijke God hoe mag dat wezen audio
CD: Het Antwerps liedboek 1544: The [...] (2004), 2: 14
txt


23 resultaten

tabelbreedte