Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Rijke God wie zal ik klagen

Uit AALb1589 106 en 107 zou blijken dat liederen met als wijsaanduiding/incipit 'Rijke God hoe mag dat wezen' dezelfde melodienorm dienen te krijgen als liederen met wijsaanduiding/incipit 'Rijke God wie zal ik klagen'. AALb1589 106 begint namelijk met 'Rijke God hoe mag dat wezen', maar heeft als wijsaanduiding 'Rijke God wie zal ik klagen'; AALb1589 107 begint met 'Rijke God wie zal ik klagen' en heeft als wijsaanduiding 'Rijke God hoe mag dat wezen'. Uit Souterliedekens1540a 067 en 148 blijkt echter dat het gaat om twee verschillende melodieën. In alle andere gevallen waarin naar één van deze melodieën verwezen wordt is bovendien duidelijk uit te maken welke melodie bedoeld wordt. Alleen in AALb1589 106 en 107 lijkt sprake te zijn van een (foutieve?) omwijzing, of in ieder geval van enige verwarring. De conclusie lijkt te zijn dat in het Amsterdam van 1589 (volgens de samensteller van de liedbundel) de 2 liedjes op dezelfde melodie werden gezongen, terwijl er ca. 50 jaar eerder in Antwerpen sprake was van 2 verschillende melodieën. Kennelijk is een van de twee in onbruik geraakt, wellicht de minst bekende, die van AntwLb1544 141.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanEn douleur et tristesse [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rijke God wie zal ik klagen
HsPaBNF 12744 (1474-1490), f61r [nr. 1]
txtHeer god wie sal ic claeghen / al myne verlaeren tyt heelp god wien sal ic claghen dat ick dus [...]  
Rijke God wie zal ik klagen
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p177 [nr. 51]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren[H]et fel en hemels douwe / op een jonck maegdeken heer god wie sal ick clagen alle myn [...]  
Rijke God wie zal ik klagen
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p312 [nr. 91]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn douleur en tristesse [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-BrusBR 11239 (1501, voor), f29v [nr. 1]Ric God wie sal ic claghen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-LonBL 35087 (1505-1507), f62v [nr. 23]
txtAch Got wem soll ichs clagen [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Bauldewijn, Noël Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-VienNB 18810 (1524-1533) [nr. 1]Mit vroechden ville wi singhen / Ende loven die [...] heer god wye mach ic claghen mijn verloren tijt  
Brugman, Jan] | Dijt lyedekijn [...] Rijke God wie zal ik klagen
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f19v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtAch Gott wem sol ichs klagen [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-MunU 328-31 (1526-1530), f? [nr. 7]Rich Got wem sall ich clagen / dat heijmlich [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-UlmS 237 (1530-1540), f27r [nr. 18]Ach Gott wem soll ichs klagen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-EgenolffLB 1535/15 (1535) [nr. 2]
txtAch Gott wem soll ichs klagen [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-EgenolffRL 1535/11 (1535) [nr. 1]Ach Got wem soll ichs klagen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Grefinger, Wolfgang Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-SchöfferFS 1536/8 (1536) [nr. 1]
txtRick gott wem sal ick klage, / datt ick suus [...] [geen wijsaanduiding]  
22. Annders Rijke God wie zal ik klagen
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f23r [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ric God wien sal ic claghen [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-MunBS 260 (1539-1550) [nr. 2]Laet onsen Heer der Heeren / Verrisen ter glorien Rijck God wien sal ick claghen, dat [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .lxvij. psalm [...] Rijke God wie zal ik klagen audio
Souterliedekens1540a (1540), fI7v [nr. 67] transcr.Rijck god wij sal ickx claghen / dats alle mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken Rijke God wie zal ik klagen
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f20v] [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DAch Gott wem soll ichs klagen [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-CopKB 1872 (1541-1543) [nr. 2]Rick God wien sal ich clagen / dat heimelic lyden myn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-RhawTR 1542/8 (1542) [nr. 2]Ghesellekens van herten coene / Weest vrolijck nu [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Rijke God wie zal ik klagen
AntwLb1544 (1544), f29r [nr. 50]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenInt soetste vanden meye / Al daer ic quam gegaen  
Een nyeu liedeken Rijke God wie zal ik klagen
AntwLb1544 (1544), f54v [nr. 95]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRijc god wie sal ic clagen / dat heymelijc lijden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Rijke God wie zal ik klagen
AntwLb1544 (1544), f78v [nr. 142]
.3a.3B.3c.3B.3c.3D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRijck God wie sal ic claghen / Mijnen druck, en [...] [geen wijsaanduiding]  
Rijke God wie zal ik klagen
AntwLb1544 (1544), f118r [nr. 205]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort ghi ghildekens alle / Heere vrouwen ofte knecht [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Vanden haselaer Rijke God wie zal ik klagen
AntwLb1544 (1544), f124r [nr. 215]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Got wem soll ich klagen [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-IserV F124 (1544) [nr. 1]Ghi amoreuse gheesten / Hier in des werelts present [geen wijsaanduiding]  
Ontbreekt Rijke God wie zal ik klagen
AntwLbFragmB ([1544 ca.?]), [fD5v] [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DEn douleur en tristesse [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Bauldewijn, Noël Rijke God wie zal ik klagen (Polyfoon)
P-SusatoSL 1545/14 (1545) [nr. 1]Ryck Got wie sall ich klagen / Myn druck unnd myn [...] [geen wijsaanduiding]  
Eyn Ander Rijke God wie zal ik klagen
HsDarfeld (1546-1565), f29v [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DRijc godt wie sal ic claghen / Dat heijmelijc [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Rijke God wie zal ik klagen
HsGeUB 845 (1550), f4r [nr. 2]
.3a.3B.3c.3B.3c.3D.3e.3DAensiet die gheerne leeren / Ende die schriftuere [...] Rijck God wie sal ickt claghen  
7 Rijke God wie zal ik klagen
VhL1552 ([1552-1554]), fB2r [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders wilt u verblijden / Int levende woort [...] Rijck God wie sal ickt claghen  
18 Rijke God wie zal ik klagen
VhL1552 ([1552-1554]), fC5r [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte