Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Sarabande Pinel

Deze dansmelodie van de Franse luitist en componist Germain Pinel (ca. 1600-1664) was populair in de Nederlanden vanaf 1640 tot het eind van de 17e eeuw. De oudste bron waarin ze geïdentificeerd is, is het handschrift van Vincentus de Faille uit 1625 (verloren gegaan, maar gekopieerd door Charles van den Borren). De oudste Nederlandstalige bron waarin een contrafact op de Sarabande voorkomt, is het Devotieboek van Perijne Wraghen (begin 17e eeuw).
Zie ook Van Baak Griffioen, 1991.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scansnachts als ijeghelijck was in rusten / in [...] ick hoorde des voordaghen  
Sarabande Pinel
HsBsKB II6908 (1545-1625), f105r [nr. 1]
4a,4B,4a 4B.2C.2C.4C.2D.2D.4Dsnachts als een ighelijck lach in rusten / int [...] ken sal mijn liefken niet verlaten al sout [...]  
en nief liedeken Sarabande Pinel
HsBsKB II6908 (1545-1625), f105v [nr. 2]
,4a,4B,4a.4B.2C.2C.4C.2D.2D.4DMocht ick ô Swaentjen eens nevens u baede, / als [...] Nu sich ondanckbaer toont mijn HERDERINNE   muzieknoot 
Veerder Sarabande Pinel
AMinnez1643 (1643), p4 [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 1c 1c 2D 4D 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdieu ontsachtbre Persische Konink, / Of schoon u [...] Serbande  
Dubbels, P. / Spe [...] | Granida soeckt [...] Sarabande Pinel
AMinnez1643 (1643), p190 [nr. 74]
.4a.4B.4a.4B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEer uyt der Aerden breken zonne-stralen, / [...] Nu sech ondanckbaer toont mijn Harderinne  
Cranenburgh, H. [...] | De 12. Misterie [...] Sarabande Pinel
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD5v [nr. 25]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D't Schijnt dat mijn zieltje zijn adem wil geven / [...] Nu sich ondanckbaer toon, &c  
Sarabande Pinel
Laurierkrans1643 (1643), p26 [nr. 23]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu dat mijn Harderin danckbaer wil wesen, / Door [...] Serbande  
Sarabande Pinel
SparensVb(1)1643 (1643), p9 [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B.4C.5C 4D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWacker als helden dient Bacchus met sinnen, / [...] Serbande  
Lust baert wijsheyt [...] | Dronckemans Deuntjen Sarabande Pinel
SparensVb(1)1643 (1643), p18 [nr. 7]
4a 4B 4a.4B.4C.4C.2d 3E.2d 3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal ick noch langer, ha! straffe Goddinne, / [...] Serbande  
Asten, J.J. van Sarabande Pinel
SparensVb(1)1643 (1643), p46 [nr. 18]
4a 4B 4a 4B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T Schijnt dat mijn zieltje sijn adem wil geven, [...] Nu sich ondanckbaer toont mijn, &c.  
Om te proncken [naamspreuk] Sarabande Pinel
SparensVb(1)1643 (1643), p123 [nr. 47]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoop en wanhoop my nu bestrijden, / Droefheyt en [...] Alst begint  
Hoven, L. Sarabande Pinel ?
SparensVb(1)1643 (1643), p217 [nr. 93]
4a 4B.4a.4B.5C.5C.4D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'S nachts als een yeghleijck was in rusten, / In [...] Phyllis souspiroit sans cesse &c.  
Kers-liedeken, hoe Godt voor den mensch is mensch [...] Sarabande Pinel
Lixbona HN1644 (1644), p108 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.4C.2D.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mijn lieve vriendinne / Daer ick toe ben ghesint Phyllis souspiroit sans cesse &c.  
Liedeken van onse L. Vrouwe Sarabande Pinel
Lixbona HN1644 (1644), [p211] [nr. 48]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSnachs als een ygelijck lach en ruste / Int alder [...]  
Een Ander Sarabande Pinel (ZIE OOK)
Vermeulen Rondejaer1644 (1644), 2p61 [nr. 87]
4a.4B.4a.4B.2C.2C.4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu sich ondanckbaer toont mijn Herderinne, / En [...] Serbande   muzieknoot 
Sarabande Pinel
AmMinnebeekje1645a (1645), p152 [nr. 56]
.5a.5B.5a.5B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMocht ick ô Swaentjen eens nevens u baede,, / [...] Nu sich ondanckbaer toont mijn Herderinne   muzieknoot 
Veerder [naamspreuk] Sarabande Pinel
AmMinnebeekje1645a (1645), p380 [nr. 146]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sal bescrijven 't wonderlijck leven, / Van u, [...] Van Serbande Pinel   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. | Van de onbevleckte [...] Sarabande Pinel
Bolognino GL1645 (1645), p1 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.2D.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSnachts als yeghelijck was in rusten / In [...] Een kindeken dat is gheboren  
Een nieuw Kers-Liedeken Sarabande Pinel
BWBeth1645 (1645), p28 [nr. 17]
,4a.4B.4a.4B.2C.2C.4D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVaar wel, ontzagbare Parsische Koning! / Hoewel u [...] Serbande   muzieknoot 
Dubbels, P. Sarabande Pinel
Dubbels He1645 (1645), p58 [nr. 28]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZuivre Goddinne, u zlaaff leid geboogen, / [...] Serbande  
Zonde baard [...] | Arfilons klagten Sarabande Pinel
Fontein Vingertuig1645 (1645), p32 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefste Adony, mijn Zieltje, mijn leven, / [...] Serbande  
Janssen, A.] / Dat [...] | Venus klacht, over [...] Sarabande Pinel
Fontein Vingertuig1645 (1645), p214 [nr. 95]
4a 4B 4a 4B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroefheyt, en lijden, verdrietelijck klaghen / [...] Serband  
Janssen, A. / [...] | Van de Nuttigheydt [...] Sarabande Pinel
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p8 [nr. 3]
.4a.4B.4a.4B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerdighe,treftigh',uytmuntende Deughde / [...] Doen ick laetst wandelde over de Helder  
Janssen, A. / [...] | 't Loff der Deught Sarabande Pinel
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p85 [nr. 18]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaifilo raakte by nacht aan 't droomen, / Hem [...] Dancket den Heer voor zijne genade  
Smeerbol, J. | DROOM Sarabande Pinel
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p95' [nr. 25]
,4a,4B,4a,4B,4C,4C,4D,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk socht mijn vreugde nu laetst by de boomen; / [...] Zal ik noch langer ha straffe: &c  
Smeerbol, J. | DROOM Sarabande Pinel
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p114 [nr. 31]
,4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat draagt een Maagd, in 'er lonckende oogen, / [...] Sal ik noch langer ha straffe godinne, &c  
Smeerbol, J. | 't Allersterckste. [...] Sarabande Pinel
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p162 [nr. 51]
.4a.4B.4a.4B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHey tsa, daer hoor ick nou luyen Dam'jaten / Nou [...] 't Schijnt dat myn Zieltje syn adem, &c.  
Maer 'k hoop neen [...] | Joosjes Vryagie, [...] Sarabande Pinel
HaZomerbloempjes1646 (1646), p126 [nr. 46]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreuren en klaghen zijn al mijn gezangen, / Die [...] Nu zich ondanckbaer toont mijn Harderinne  
't Beeste vel,, kleedt wel [naamspreuk] Sarabande Pinel
SparensVb(2)1646 (1646), p203 [nr. 90]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn hert gestadig vol vreemde gedachte / Leyt [...] Nu sich ondankbaer toont mijn Herderinne  
Hoop Geleyt [naamspreuk] Sarabande Pinel
AmVrolijkheid1647 (1647), p212 [nr. 74]
.4a.4B.4a.4B.5C.5C.3D.2E.3D.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBloosend' Aurora, Roos-verwig van wangen / [...] Nu sich ondankbaer toont, &c.  
Volhart, J. / [...] | Mey-Liedt Sarabande Pinel
AmVrolijkheid1647 (1647), p220 [nr. 78]
4a 4B 4a 4B.2c.2D.2c.2D.2e.2e.2e.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte