Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Toen Daphne de overschone maagd

De oorspronkelijke Engelse tekst waarop dit lied gebaseerd is verschijnt op een vroeg 17e-eeuws liedblad. Ook de melodie vinden we begin 17e eeuw in een aantal Engelse instrumentale bronnen. De oudste referentie aan ons lied treffen we aan in 1621 in een Engels spel, en een jaar later wordt de melodie geïntroduceerd in de Nederlanden met een Nederlandse vertaling door J.J. Starter. Het lied genoot een grote populariteit, gezien het aantal wijsaanduidingen in liedboeken tot ver in de 18e eeuw.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDoen daphne d'overschoone maecht when Daphne did from Phoebe  
Starter, J.J.] Toen Daphne de overschone maagd
HsDHaKB 1121F61 ([1620 na]), f4r [nr. 3]Doen Daphne d'overschoone Maegt / Van Apollo haer [...] When Daphne did from Phoebus fly   muzieknoot 
Starter, Jan Jansz. Toen Daphne de overschone maagd
Starter FL1623 ([1623 ca.]), p181 [nr. 58]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D 2e 1F 2e 1F 4G.4GMen brand, men blaeckt, men schend, men moort: / [...] Engelsche Daphne   muzieknoot 
Valerius, A. Toen Daphne de overschone maagd
Valerius NGK1968(1626) (1626), p30 [nr. 7] txt transcr.Als Jola d'onberade Maeght / Van Jesus haer [...] Doen Daphne d'overschoone Maegt  
Stalpart v. d. Wiele, J.] | Een Gheestelijck Liedt Toen Daphne de overschone maagd
Teylingen DO1628 (1628), p211 [nr. 8]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D 2e 1F 2e 1F,4G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof zy den Vader, en den Soon / Den Gheest die [...] Doe Daphne d'overschoone Maeght, &c.  
Fonteyn, N. | Verthooningh daer [...] Toen Daphne de overschone maagd
Fonteyn TriTro1629 (1629), fE3r [nr. 1]
3A.4B 4A.4B.3c 4D 4c 4D 3E 4E 4F.4FAls Jola d'onberade Maegd,, / Van Jesus haer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | V. Lof-zang. JOLA Toen Daphne de overschone maagd
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p567 [nr. 177]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D 2e.1F 2e.1F 4G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt uyt Triphonius spelonck / Benoude, [...] When Daphne did from Phoebus fly  
Toen Daphne de overschone maagd
Leliehof1632 (1632), p151 [nr. 45]Galathee die haer Lam'ren weyt / By 't [...] Van d'Engelsche Daphne  
Uut de Boeyen best [naamspreuk] Toen Daphne de overschone maagd
HNachtegaaltje1633 (1633), p183 [nr. 79]
.4A.5B.4A.5B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat stem, wat voys, wat Liedt, wat tong, / Wat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Van S. Teresa. 4. October. Anno 1580. Toen Daphne de overschone maagd
GNachtegaal1634 (1634), 2p224 [nr. 108]
.4A.4B.4A.5B.4c.4D.4c 4D.2e.2e.4F.4FGranida Lieff, ô schoone Vrouw, / Waeromme [...] Doe Daphne d'over-schoone Maegt  
Nootmans, P. / Een [...] | Harders-Klacht Toen Daphne de overschone maagd
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p76 [nr. 14]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU oordeel aenden Koning geeft / Genadigen Vader, [...] Doen Daphne d'overschoone maegt   muzieknoot 
Stalpart v.d. Wiele, J. | DRIE-KONINGS-GELOOF [...] Toen Daphne de overschone maagd
Stalpart GJF1635 (1635), p30 [nr. 12]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen lustich Lust-hof vol wellust, / Verlustigt [...] Doen Daphne d' over-schoone Maeght  
Het hondert acht-en-dertigste Lied Toen Daphne de overschone maagd
RijperLb1636-37 (1636-1637), p342 [nr. 138]
,4A.4B,4A.4B.4c.4D.4c.4D.2e 1F.2e 1F.4G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Weetsucht met haer selven krijght / En weynig [...] Doen Daphne d'over-schoone Maeght  
Het hondert een-en-veertigste Lied, Zijnde een [...] Toen Daphne de overschone maagd
RijperLb1636-37 (1636-1637), p351 [nr. 141]
.4A.5B.4A.5B.4c.4D.4c.4D.2e 1F.2e 1F.4G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan al het wenschelijcke goed / Dat d'Hemelschen [...] Van Daphne  
Het vijftighste Liedt. Bruylofts-Ghezangh Toen Daphne de overschone maagd
GeestBloem1637 (1637), p326 [nr. 50]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.2e 1F.2e 1F.4G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Jola d' onbedaerde maegt / Van Jesus haer [...] [geen wijsaanduiding]  
Stalpart v. d. Wiele, J.] | Bekeringhe van een [...] Toen Daphne de overschone maagd
GHarmonie1637 (1637), p153 [nr. 109]
.4A.4b.4A.4b 4c 4D 4c 4D 3E 3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie dat een Roosje vers bedouwt / Wil plucken van [...] Doen Daphne d'overschoone Maeght  
Toen Daphne de overschone maagd
AmMinnebeekje(3)1638 (1638), p10 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJuyght Adams zaedt, vervormt u aerdt / Van de [...] Doen Daphne d'overschoone, &c.  
Toen Daphne de overschone maagd
AmMinnebeekje(3)1638 (1638), p68 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU oordeel aen den Koningh geeft, / Genadigen [...] Doen Daphne d'overschoone maeght   muzieknoot 
Stalpart v.d. Wiele, J.] | Noch een ander Toen Daphne de overschone maagd
Theodotus GKL1638 (1638), p113 [nr. 40]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Jola d'onberade Maeghd / Van Jesus haer [...] Doen Daphne d'overschoone maeght.p.113  
Stalpart v. d. Wiele, J.] | Een ander Toen Daphne de overschone maagd
Theodotus GKL1638 (1638), p662 [nr. 204]
.4A.4B.4A.4B 4c.4D.4c 4D 2e 1F 2e 1F 4G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Maria schoon uytvercooren, / U liefde verweckt [...] Daphne,&c.  
Theodotus, S. | Op de waerdigheydt [...] Toen Daphne de overschone maagd
Theodotus GKL1638 (1638), 2p15 [nr. 236]
4a.4B 4C.4B.4d.4E.4d.4E.3F.3F.4G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy danken u, ô! hooghe Goon, / En eeren met [...] Als Daphne d'overschone maeght  
Krul, J.H. | Amasis en Pimander [...] Toen Daphne de overschone maagd
Krul AA1639 (1639), p258 [nr. 3]
.4A.4B.4A.4B 4c.4D 4c.4D.3E.3E.4F.4FEen nieuwen hemel fray door-licht / Met deught en [...] Doen Daphnis d'overschoone maeght &c.  
Lixbona, Joannes de | Liedeken vande acht [...] Toen Daphne de overschone maagd
Lixbona HN1639 (1639), p33 [nr. 8]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *VI [instr.] Daphne   muzieknoot 
VI Toen Daphne de overschone maagd
Vallet ASL1642 (1642), f38r [nr. 114]Doen Daphne d'overschoone Maeght / Van Apollo [...] When Daphne bid from  
Starter, J.J.] | Van DAPHNE Toen Daphne de overschone maagd
Laurierkrans1643 (1643), 2p18 [nr. 77]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D 2e 1F 2e 1F 4G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Herderin! Nimph Galathee / Hoe weyt ghy u [...] Doen Daphne d' verschoone Maeght  
Stribeé, C. | Galathees-Treur-Liedt Toen Daphne de overschone maagd
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p77 [nr. 17]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat listen raeckt den mensch niet aen? / Hoe en [...] Daphné  
Grieck, Claude de] | Daer wort binnen [...] Toen Daphne de overschone maagd
Grieck HL1644 (1644), fC6r [nr. 2]
.4A.4B.4A 4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E.4F.4FWy danken u, o hooge Goon! / En eeren met vreugd [...] Als Daphne d'overschoone Maegt  
Krul, J.H. Toen Daphne de overschone maagd
Krul PW1644a (1644), 2p209 [nr. 63]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Juffrouw! waerom is 't dat gy vlied, / Onwaerdig [...] Als Daphne d'overschoone, &c.  
Krul, J. Toen Daphne de overschone maagd
Krul PW1644a (1644), 3p66 [nr. 176]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als Jola d'onberaede maeght / Van Jesus haer [...] Doen Daphnis d'overschoone maeght &c.  
Stalpart v. d. Wiele, J.] | Liedeken, hoe de [...] Toen Daphne de overschone maagd
Lixbona HN1644 (1644), p149 [nr. 34]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.2e 1F.2e 1F.4G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Luttel tijts, ghy siet my niet, / Daer nae [...] Als Jola d'onberaede Maecht  
Vermeulen, Chr.] | Den derden Sondagh [...] Toen Daphne de overschone maagd
Vermeulen Rondejaer1644 (1644), 1p54 [nr. 27]
.4A.4A.4B.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 130

first
next 30
last

tabelbreedte