Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Wanneer ik slaap

Deze melodie wordt meestal aangeduid met de refreinregel "O slaap o zoete slaap". Het is een contrafact op de oorspronkelijke vierstemmige Air 'Farewell dear love' van luitist Robert Jones (1600). In 1601 gebruikte Shakespeare de melodie voor een scene in zijn stuk Twelfth Night. In de Nederlanden verschijnt de melodie voor het eerst in het Livre Septieme (1608) in een bewerking van Vredeman. Zonder melodie verschijnt de tekst al 3 jaar eerder in het Amsterdamse "Princesse Liet-boec" en rond dezelfde tijd eveneens in een handschrift, het Album Amicorum van Henri de Beaumont (HsDHKB 76H10). De melodie blijft gedurende de hele 17e eeuw uitermate populair in de Nederlanden, zowel in wereldlijke als in geestelijke liedboeken.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWanneer ick slaep, voel ick myns levens vreucht / [...] [geen wijsaanduiding]  
Nieu Liedeken Wanneer ik slaap
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f123r [nr. 50]
.5A.5A.3B.2B.3C 3C.3C.1d.1E.2E.1dVaert wel schoon lief dewyl ick scheyden moet / [...] van fare wel dur luf  
Wanneer ik slaap
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f144r [nr. 60]
.5A.5A 3b.2b 3C.3C.4d.4dWanneer ik slaep [instr.] Wanneer ik slaep   muzieknoot 
Wanneer ik slaap
HsThysius (1595-1630), f402v [nr. 735]Wanneer ick slaep voel ick mijns levens vreucht / [...] alsoot beghint  
Een nieu Liedeken Wanneer ik slaap
PrinsesseLb1605 (1605), p131 [=139] [nr. 107]
.5A.5A.3B.2B.3C 3C 3C.1d.1E.2E.1dWanneer ick sie dat Goddelijck ghesicht Wanneer ick slaep, voel ick mijns levens vreught  
Liedt Wanneer ik slaap
Bloemhof1608 (1608), p98 [=63] [nr. 36]
.5A.5A.3B.2B 3C 3C 3C.1d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ick slaep voel ick myn levens vreucht / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Vredeman, Jaques Wanneer ik slaap
LivreSept1608 (1608), f31vWilt doch o Godt, die door u stercke cracht / Al [...] Wanneer ick slaep. &c.  
E.H.S.L. | BESLUYT Wanneer ik slaap
Vebrudi1611 (1611), fI4v [nr. 14]
.5A.5A.3B.2B 3C 3C 3C.1d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck kniel Jofvrou in uwe dove stoep, / Daer ick u [...] Wanneer ick slaep  
Wanneer ik slaap
Apollo1615 (1615), p61 [nr. 50]
.5A.5A.3B.2B.3C.3C.3C.1d.1d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck was des nachts te bedde neer gespreyt, / En [...] Wanneer ick slaep, vind ick mijns levens vreucht   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 5. Liedt, van't [...] Wanneer ik slaap
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB1r [nr. 5]
.5A.5A.3B.2B 3C 3C 3C.1d.4dSeght doch mijn licht / Hoe zijt ghy dus bedruckt Wanneer ick slaep &c.  
Starter, J.J. Wanneer ik slaap
Wellens VJ1617 (1616-1617), p158 [nr. 92]
.2A.3B.2A.3B.3C 3C 3D 3D 4D 1E.3D.1D 1E't Ken-teken vanden aertschen Heylich is / [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey der Griecken. Wanneer ik slaap
Coster Iph1617 (1617), p240 [nr. 1]
.5A.5A.3B.2B.3C.3C.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO droef beklach! o suchtich wenen! / O treurens [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoghendorp, G. van | Choor Wanneer ik slaap (VAR)
Hoghendorp MW1617 (1617), fF4r [nr. 4]
.4a.4a.3B.2c.3B,3B.3B.3B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Verwoeste mensch, afkeerich tot het goet, / Siet [...] O slaep, o soete slaep duert langhe  
Felbier, C.] / [...] | Jaar-Lied Wanneer ik slaap
NJL1618 (1618), fC1v [nr. 13]
.5A.5A.3B.2B.3C.3C.3C.1d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ick slaep voel ick mijns levensvreucht Alsoot beghint  
Wanneer ik slaap
LofVrouwen(1)1619 (1619), 38 [nr. 38]Verstockte mensch afkeerich van het goet, / Die [...] Wanneer ick slaep voel ick mijns levens vreucht  
Hertoch, T.] / [...] | Nieuw-Jaar-Liedt Wanneer ik slaap
NJL1619 (1619), fA8r] [nr. 7]
.2A.3B.2A.3B.3C.2C.3D.3D.3D.1e 4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy loven u, en belijden u Heer / Eeuwighen Vader, [...] Slaep o soeten slaep   muzieknoot 
Een nieu Liedeken Tot Godt den Vader Wanneer ik slaap
Pretere GPW(1)1619 (1619), p15 [nr. 7]Wanneer ic sien dat Goddelijc ghesicht, / 't [...] Wanneer ick slaep  
Wanneer ik slaap
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p106 [nr. 37]
.5A.5A.3B.2B 3C 3C 3C.1d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls (nu) den dagh / Begonn' te comen aen O slaep รด soeten slaep duert lange  
Fornenbergh, Alex [...] | MEY-LIEDEKEN Wanneer ik slaap
Schatkist1621 (1621), 1p13 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeght doch mijn licht, / Hoe zijt ghy dus bedruckt Wanneer ick slaep &c.  
Starter, J.J. Wanneer ik slaap
Starter FL1621 (1621), p42 [nr. 12]
.2A.3B.2A.3B.3C 3C 3D 3D 4D 1E.3D.1D 1E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet dat de Zon / Naar ghewoonte weer Wanneer ick slaap, &c.  
Ronsaeus | Liedt Wanneer ik slaap
VMinneg1622 ([1622]), f31r [nr. 60]
.2A 3B.2A.3B.3C 3C 3D 3D.3E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy wreeden moort! aen my bedreven, / Ay wreeden [...] Cornette Musicael  
Kemp, A. / Elck [...] | Den Geest singt [...] Wanneer ik slaap (VAR)
Kemp M1623 (1623), fG3r [nr. 6]
.4a.4a.3B.2c.3B.3B.3B.3B.4cO blyden dach! o lang ghewensten tijt! / Die ons [...] Wanneer ick slaep, voel ick mijns levens vreucht  
Vos, P.J. | VREUCHDEN-LIEDT [...] Wanneer ik slaap
ZeNachteg1623 (1623), 3p62 [nr. 20]
.5A.5A.3B.2B 3C 3C 3C.1d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeyl-gierigh mensch, wiens grondt-gedachten / 't [...] Shal I bed her go   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Richt-snoer der begeerten Wanneer ik slaap
Camphuysen SR1624 (1624), p4 [nr. 3] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hoogheydts minnaer, die 't acht voor lij'en / [...] O slaep, o zoeten slaep  
Camphuysen, D.R. | 't Zwaerdt in zijn [...] Wanneer ik slaap
Camphuysen SR1624 (1624), p148 [nr. 83]
.4a.4a.3B.2B 3C 3C 3C.1d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLicht kan u 't Vleysch veel uytvlucht dichten: / [...] Als op 't voorgaende [O slaap, o zoeten slaap ..]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Tweederley Heerschen] II Wanneer ik slaap
Camphuysen SR1624 (1624), p153 [nr. 84] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Alleen niet Kruys van Godes Zone, / Maer oock [...] Als op de voorgaende [O slaep, o zoeten slaep ..]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Tweederley [...] Wanneer ik slaap
Camphuysen SR1624 (1624), p159 [nr. 85] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Almachtig God! ghy die ons met u hand / Geplant [...] Engels Farwel   muzieknoot 
Valerius, A. Wanneer ik slaap
Valerius NGK1968(1626) (1626), p68 [nr. 20] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Wanneer ick kus u schoone Roose-mond, / Dan ziel [...] Wanneer ick slaep, voel ick, &c.   muzieknoot 
Campanus, M. | Kus-Liedt Wanneer ik slaap
AmPegasus1627 (1627), p41 [nr. 32]
.5A.5A.3B 3B 3C 3C 3C.1d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRyst uyt den slaep, rijst op Aurora soet, / Op [...] Wanneer ick slaep, etc.  
Krul, J. Wanneer ik slaap
Krul AL1627 (1627), p259 [nr. 30]
.5A.5A 3B 3B 3C 3C 4d,4dWanneer ick kus u schoone Roose-mond, / Dan ziel [...] Wanneer ick slaep, voel ick, &c.  
Campanus, M.] | KUS-LIEDT Wanneer ik slaap
NedDoelenvreugd1627 (1627), p8 [nr. 6]
.5A.5A.3B 3B 3C 3C 3C.1d.1E.2E 1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte