Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Wie schön leuchtet der Morgenstern

Zie ook Liedboek voor de kerken 157.
Gecomponeerd door Philip Nicolai in 1599.
Het middendeel hangt samen met het slot van psalm 68.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHy cusse my uut s'herten gront / Met sijnen [...] Hoe schoon lichtet de morghenstern  
Revius, J. | [Het Hoghe Liedt [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Revius OYS1630 (1630), p97 [nr. 11]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Weest wellekoom EMANUEL / O lang' verwachte Mee-Gesel Hoe schoon licht ons de Morgen-Sterr'   muzieknoot 
Pers, D.P. | Nieuw-Jaer-Gesangh, [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p37 [nr. 5]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe schoon lichtet de Morgen-ster, / Vol G'naed [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Een Geestelijk Bruydt-Liedt der Geloovigher [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
SomGCLL1643 ([1643]), p17 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe schoon lichtet de morghen ster, / vol [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweelinck, D.J. Wie schön leuchtet der Morgenstern
LivreSept1644 (1644), f7v [nr. 2]Al wat in deze Wereldt is / Hoe schoon, hoe [...] Hoe schoon licht ons den Morghenstondt  
Janssen, A. / [...] | Het swaerste moet [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p149 [nr. 33]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest wellekom, o vrolijck Jaer ! / Gekroont met [...] Weest wellekom Imman.  
Pers, D.P.] | Nieuw-Jaers Gesang Wie schön leuchtet der Morgenstern
Vreugdebeekje1645 (1645), p55 [nr. 34]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy! ouden, kouden Klappertandt, / Ay! schralen, [...] Hoe schoon licht ons de Morghen-ster  
Janssen, A. / Liever | Wel-broedende, [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
HaWinterbloempjes1647 (1647), p61 [nr. 23]
.4A.4A.3b.4A.4A.3b.1C.1C 2d 2d 2e 4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sie ick daer? wat kleyne Kindt / Is 't datmen [...] Hoe schoon licht ons de morgenstern  
Heussen, C. Doemer [...] | Nieuw-jaers-liedt [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Heussen CJ1647 (1647), p195 [nr. 19]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e.2e.2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBerst niet te seer in tranen uyt, / Wanneer de [...] Hoe schoon licht ons de Morgen-ster   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Troost-Liedt over [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Leeuw CPR1648 (1648), p111 [nr. 36]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b 4d 2d 2e 4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest wellekom, o vrolijck jaer! / Gekroont met [...] Weest wellekom Immanuel  
Pers, D.P. | Nieuw-Jaers Gesangh Wie schön leuchtet der Morgenstern
Pers UHS1648 (1648), p81 [nr. 42]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2E 2E 2F 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl eer men voor een sober loon, / Verkrijgen kan [...] Hoe schoon licht ons de Morgen-ster  
Pers, D.P. | Nae suyr het soet Wie schön leuchtet der Morgenstern
Pers GZ1648 ([1648]), p30 [nr. 12]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1d.1d 2e 2e 2f 4fAy! ouden, kouden Klappertant, / Ay! schralen, [...] Hoe schoon licht ons de Morgen-ster  
Janssen, A.] / [...] | Wel-broedende, [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
UtZangpr(2)1649 (1649), p185 [nr. 70]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat ist een vreugde voor den mensch / Als hy [...] Hoe schoon licht ons den Morgen-Star  
't Gewenst en 't gejaegde verkregen Wie schön leuchtet der Morgenstern
Zoeteboom KL1649 (1649), p213 [nr. 52]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2e 4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe schoon licht ons d'morgen Steere [instr.] Hoe schoon licht ons d'morgen Steere   muzieknoot 
Wie schön leuchtet der Morgenstern
I-HsLeningrad (1650, na), f23r [nr. 9]Hoe helder schijnt deez' uchtend-zon, / Die hel [...] Hoe schoon licht ons de Morgen-sterr', &c.  
Bara, Jan | Geboorte van Christus Wie schön leuchtet der Morgenstern
Stootkant1655 (1655), p277 [nr. 78]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b 1d 1d 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest willecom Emanuel, / In vleesch en bloet ons [...] Hoe schoon licht ons de Morgen-ster  
Van de geboorte Jesu Christi Wie schön leuchtet der Morgenstern
LBloemenhof1660 (1660), p41 [nr. 19]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4fAl werckt den ouden Sathan snel, / De [...] Hoe schoon licht ons de Morghen-Ster?  
Maertsz, C. | Sathans Schildery Wie schön leuchtet der Morgenstern
Maertsz SG1661 (1661), p346 [nr. 162]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt altesaem voor Godts aenschijn / Van [...] Hoe schoon licht ons de Morgen-sterr  
Sluiter, Willem | Vermaninge tot [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Sluiter PL1661 (1661), p181 [nr. 68]
.4A.4A.3b.4C.4C 3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe schoon de Morgensterre straelt, / In gonst en [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern   muzieknoot 
Sonnema, T. Wie schön leuchtet der Morgenstern
Sonnema BK1662 (1662), f140v [nr. 99]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b 1D 1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU Heer! zy lof en dankbaarheit / Door uwe liefde [...] Hoe schoon licht ons de Morgen-ster  
Uilenbroek, H. | LOF-ZANG, Over de [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Uilenbroek CG1669 (1669), p28 [nr. 10]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRyst op mijn ziel! gy hebt nu stof, / Om uit te [...] Hoe schoon licht ons de Morgen-ster  
Uilenbroek, H. | LOF-ZANG. Over [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Uilenbroek CG1669 (1669), p55 [nr. 20]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Groote Godt! der Heeren Heer, / Hoe zullen wy [...] Hoe schoon licht ons de morgen-ster  
Uilenbroek, H. | GEZANG, Op de [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Uilenbroek CG1669 (1669), p59 [nr. 22]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp op mijn ziel, sta op de wacht, / De Satan [...] Hoe schoon licht ons de Morgen-ster   muzieknoot 
Sweerts, Hieronymus | Opwecker der ziele Wie schön leuchtet der Morgenstern
Sweerts ZT1673 (1673), p93 [nr. 36]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heylig! Heylig! Heylig Heer! / Die boven alle [...] Hoe schoon ligt ons de Morgen-ster   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Wie schön leuchtet der Morgenstern
Lodenstein US1676 (1676), p306 [nr. 111] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als Jesus triumphantelijck / Verlatende het aarterijck Hoe schoon lichtet de Morgen-ster  
Cloeck, J. | Op de zendinge des [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Cloeck EV1677 (1677), p105 [nr. 33]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch helpt doch einen Blindeman, / Die joo sien [...] Hoe licht schijnt ons de, &c.  
ARM-BLINDEMAN Wie schön leuchtet der Morgenstern
CupLusthUtrN1679 (1679), p26 [nr. 19]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b 2D 2D 2e 2e 2f,4fAanbiddelijcke ontsagg'lijkheyt, / Wy buygen voor [...] Hoe schoon ligt ons de morgen-ster  
Lodenstein, J. van | J. VAN LODENSTEYNS [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Lodenstein US1679 (1679), p369 [nr. 128]O Jesus! wat is 't dat U dringt, / O lieve Jesus! [...] Hoe schoon ligt ons de Morgen-star  
Lieffelijke Ziel-dwang. Of: Innige herts-togten [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Stapel LusthofZ1681 (1681), p272 [nr. 117]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRyz op, mijn ziel, 't is weeder tijd / Terwijl gy [...] Hoe schoon licht ons de morgen-ster  
Stol, Barend Joosten] / B.J.S. Wie schön leuchtet der Morgenstern
Stapel LusthofZ1681 (1681), p436 [nr. 182]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeez wellekoom, o vroolijk jaar! / Gekroond met [...] Hoe schoon licht ons de Morgen-star  
Nieuwe-Jaars-Lied Wie schön leuchtet der Morgenstern
Stapel LusthofZ1681 (1681), p581 [nr. 245]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 129

first
next 30
last

tabelbreedte