Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Zuivere schone vermakelijke maagd

Van oorsprong Engelse melodie "What if a day or a month or a year". De 2-strofige tekst verschijnt voor het eerst aan het eind van de anonieme Schotse komedie Philotus in 1603, en is waarschijnlijk van de hand van Campion. De melodie is voor het eerst gedrukt in 1619. Er zijn talloze bewerkingen voor o.m. luit, viola da gamba en virginaal overgeleverd. Zie Simpson 1966, 752-4. De tekst schijnt een omwerking van een 15-eeuws lied "What if a day or night or hour". Zie Van Duyse II, p1792.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanJaers jeught bloeyt elck voghel sinckt, / Al wat [...] Lammetacie van de Graeve Essex  
Zuivere schone vermakelijke maagd
Wellens VJ1612 (1612), p96 [nr. 58]
4A 4B.4A 4B.4C.3d.3d 5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAEOLE houd doch u winden in toom, / Laetse [...] Suyvere, schoone, vermaecklycke Maeghd  
Starter, J.J. Zuivere schone vermakelijke maagd
Starter FL1621 (1621), p65 [nr. 19]
4A 5b 4A 5b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSuyvere, schoone, vermaecklijcke Maegd, / Van de [...] What if a Daye, or a moneth, or a yeare   muzieknoot 
Starter, J.J. Zuivere schone vermakelijke maagd
Starter FL1621 (1621), p77 [nr. 23]
4A 5b 4A 5b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOf in een dagh, in een maend, in een jaer / 't [...] Suyvere, schoone, vermaecklycke, Maegd  
Starter, J.J. Zuivere schone vermakelijke maagd
Starter FL1621 (1621), p108 [nr. 38]
4A 5b 4A 5b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWreede Cupido, gevleugelde Wicht, / Weelige, [...] What if a daye, or a Moneth, or a yeare, &c  
Starter, J.J. Zuivere schone vermakelijke maagd
Starter FL1621 (1621), p167 [nr. 54]
4A 5b 4A 5b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSilvia myn schoone en trotse Goddin, / Alleen den [...] What if a daye, or a moneth, or a yeare  
Alleen de Hope [naamspreuk] Zuivere schone vermakelijke maagd
VMinneg1622 ([1622]), f47r [nr. 86]
.2A.2A 2B 2C 2C 3d.5B 5d 4E 3f 4E 3f 2G 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnbestendigh droef gemoedt / Hard belust om rust [...] Essex Lamentatie   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Ongerusticheydts [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Camphuysen SR1624 (1624), p115 [nr. 67] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Merck,, toch hoe sterck,, Nu int werck,, sich al [...] Comedianten dans   muzieknoot 
Valerius, A. Zuivere schone vermakelijke maagd
Valerius NGK1968(1626) (1626), p247 [nr. 65] txt transcr.Men gruwt de Hel, waer yeders misdaed wort, / [...] What if a daye, or a moneth, or a yeare  
Campanus, M. / [...] | Zangh Zuivere schone vermakelijke maagd
AmPegasus1627 (1627), p42 [nr. 34]
.5A 2B 2B 3c.2D.1D.2A.5c.5e.5e 2F 2F 3g 2H 2H 3g
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEcce Homo siet aen o mensch, / Komt hier; komt, [...] Lamentacy vande Graef Essex  
Ecce Homo; Als hy JESUM aen de Joden vertoonde Zuivere schone vermakelijke maagd ?
Teylingen DO1628 (1628), p303 [nr. 21]
4A 4B 4A 4B 4C 4C 4D 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Soet komt na 't seur / Nae ghetreur, blyden dagh What for a day ora moneth or a yeare Crounwd [...]  
Zuivere schone vermakelijke maagd
Leliehof1632 (1632), p135 [nr. 31]Sinte Clemens die op heen werd ghevyerd / Na [...] Suyvere schoone   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE CLEMENS, Paus [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Stalpart GJF1635 (1635), p1114 [nr. 471]
4A 5b 4A 5b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVluchtige Nimphjen vol angstig gebaer / Veynst [...] Suyvere, schoone, vermakelijcke Maeght  
Wesbusch, C.P. van | Liedeken Zuivere schone vermakelijke maagd
Wesbusch HDV1636 (1636), p34 [nr. 23]
4A 5b 4A 5b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWoelende Mensche! wat swerft ghy dus om? / Dwars [...] Suyvere, schoone, vermakelijcke Maeghd   muzieknoot 
Pers, D.P. | Ydelheyd van des [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p139 [nr. 68]
4A 5b 4A 5b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen, die recht nedrich zijn, / Voor den [...] Onbestendigh droef ghemoet   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Nedricheyt [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Leeuw CPR1648 (1648), p34 [nr. 12]
4A 4b 4A 4b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeg met de pronck met gestreel en geflick, / Wech [...] AEole houd u winden in den toom  
Pers, D.P. | De Sondaresse die [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Pers UHS1648 (1648), p110 [nr. 60]
7A 7b 7A 7b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOpperste Priester, moet dan naer uwen raedt / Soo [...] Suyvere schoone vermakelijcke Maeght  
Sambeeck, J. van | Wech met desen, en [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Sambeeck GJ1663 (1663), p272 [nr. 120]
5A 5b 5A 5b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSEBASTIAEN zeer vermaerd' Colonnel! / Wilt in uw' [...] Suyvere, schoone, vermaeck'lijcke Maeght   muzieknoot 
Swaen, G. de] | S. Sebastiaen [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Swaen ZZ1664 (1664), p40 [nr. 21]
4A 5b 4A 5b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick somtijdts mijn gemoedt / Tracht inwendigh [...] Onbestendigh droef gemoedt &c.  
EMANUEL Altijdt [...] | De Leydt-star om [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
GeurGS1690 ([1690 ca.]), p81 [nr. 33]
4A 4b 4A 4b 4C 3d 4C 3d 2E 2E 3f 2G 2G 3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDavid toen hy vlugte, zonk / Angstig nĂ©'er (om [...] Onbestendig droef gemoed  
Eeke, Cornelis van | Het cXLIi. Harp-lied Zuivere schone vermakelijke maagd
Eeke KHL1698 (1698), p465 [nr. 142]
a b : / c d : / e e f g g f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen wie gy zyt of niet, / Denk waar voor gy [...] Onbestendig droef gemoed   muzieknoot 
Zuivere schone vermakelijke maagd
Halmael OpwZZ1712 (1712), p73 [nr. 21] transcr.24. [instr.] Onbestendig droef gemoet   muzieknoot 
24. Zuivere schone vermakelijke maagd
HsUtUB MSo18 ([17xx: eind 18e eeuw? / 1704-1725?]), p13 [nr. 24] transcr.Of in een dagh, in een maend, in een jaer [geen wijsaanduiding]  
Campion, Thomas / Starter, J.J. Zuivere schone vermakelijke maagd
TNTL (1881-...), 021: p149v [nr. 149]Merck toch hoe sterck, nu in 't werk zich al [...] Comedianten Dans   muzieknoot 
Valerius, A.] | Berg op Zoom Zuivere schone vermakelijke maagd
Lbl KB Wouters 21033 ([1897 ca.]), p5 [nr. 4]
scanMerk toch hoe sterk is de band van het bloed, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sabbe, Julius / [...] | Hulde der [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Coers Lb(1)1897 ([1897]), p6 [nr. 4]Merck toch, hoe sterck nu in 't werck sich al [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A. / Petri, W.] | Het beleg van [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Coers Lb(2)1898 ([1898]), p8 [nr. 6]Merck toch hoe sterck nu int werk sich al steld / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 466. Merck toch hoe [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Van Duyse (1903-1908), II, p1787 [nr. 1024]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWhat if a daye, or a moneth, or a year / crown [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[466] Zuivere schone vermakelijke maagd
Van Duyse (1903-1908), II, p1792 [nr. 1025]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMerck toch, hoe sterck nu in 't werck sich al [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 62. Merck toch hoe sterck Zuivere schone vermakelijke maagd
VeldkampBoer Kun1911 (1911), p173 [nr. 62]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMerck toch, hoe sterck nu in 't werck sich al [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 23. MERCK TOCH HOE [...] Zuivere schone vermakelijke maagd
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p46 [nr. 23]


tabelbreedte