Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAls door tlandt men victori blies, / Dat [...] Gheeft my te drinken nae mijn dorst. &c.  
Nieu Liedt van Creveceur, het Fort Andries, Ons [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
NasBZC1600 (1600), fB3v [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.2E.2E.2D.2D.3EWy loven u o Godt alleyn, / Om dat ghy ons o Heer [...] van den neghenden Psalm  
Leeft met vreese [...] | Lofsanck over die [...] Psalm 009 Datheen
Ref VHV1600 (1600), plano [nr. 1]
.4A.4A.4b.4bGelooft moet ghy syn goede Godt, / Want ghy syt [...] vanden 100. Psalm  
Leeft met vreese [...] | Een ander Lof-sanck Psalm 100 Datheen
Ref VHV1600 (1600), plano [nr. 2]
.4A.4A.4B.4BDen Graef die heeft gheschreven / Met ghesonden [...] Als Susanneken suer siet, etc.  
Een Niew Liedeken vande Victorie ende den Slagh [...] Hoe of Susannetje zuur ziet
NiLiedeken VSL1600 ([1600?]), plano [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3B
txtDe Geusen zijn / In Bomler Weert ghevallen vanden 79. Psalm: de Heydenen zijn in u erf, etc.  
Beclach vanden Cardinael Albertus gedaen, over [...] Psalm 079 Datheen
NiGeuLb1601 (1601), f95r [nr. 78]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fWie wil hooren een nieu liedt / Wat in Julius is [...] Wij willen niet meer van Aeltgen singhen  
Bisdom, A. | Een nieu Liedeken [...] Admirant
NiGeuLb1601 (1601), f96v [nr. 79]
4A 4A.2B.2B.4A.2BLuystert toe, men sal u singhen / Watter nu corts [...] Schoon Jonck-heerken heus en Trouwe  
Triumph-Liedt, oft t'Romeynsche Feyt, welck die [...] Schoon jonkheertje heus en trouw
NiGeuLb1601 (1601), f99r [nr. 80]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2a 4DMijn hert met lusten prijst dit nieuwe gulden [...] De nachtegael die sangh een liet  
Gulden Jaars Liet anno. 1600. De nachtegaal die zong een lied
HsVerhee1608 (1608[-1609]), p246 [nr. 60]Mit einem vesten vertrouwen / Auff Got des höchste gut [geen wijsaanduiding]  
Ein new und Christlich Liedt, gemacht zu ehre und [...] Wilhelmus
NeuChriLi1608 ([1608]) [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DGhy hebt O Heer als een wijs man / U huys op een [...] Gheluckich en salich zynse Heer etc.  
Batavus, Rumoldus | Noch een schoon [...] Es ist das Heil uns kommen her
Batavus NLB1614 (1614), p142 [nr. 52]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'Gulde Jaer sestienhondert / July den tweeden dach Het Nachtegaelken kleyne  
Een Nieu Liedeken vanden Slach voor Nieupoort. 1600 Het nachtegaaltje klein
NiGeuLb(2)1616 (1616), f68v [=76v] [nr. 55]
.3a.3B.3C.3a.3B.3C.3C.3d.3E.3d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Tis huyden een dach van vrolickheydt, / Soo wy [...] soo 't begint  
Spieghel, H.L.] / [...] | Jubel-Jaar Lied Dies est laetitiae in ortu regali
SuB1600b ([1617 ca.?]), fG7r [nr. 59]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dHeer t' gulden Jaer, doet toch verblyden / die [...] vanden VII:en psalm  
Mersch, Pieter [...] | NieuweJaerliedeken 1600 Psalm 007 Datheen
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 001: f4r [nr. 1]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
txtDie lang In duijsternis, hebben gelegen / opent u [...] Daechs nae sint Ool, hoort myn  
T is Godt Bekent [...] | NieuJaerliedt
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 001: f11v [nr. 4]
.5a.4B.5a.4B.4c.3D.3D 5c
txtAdieu voorleden tijt / Inden Cronijck gestelt Fortuijn eijlaes bedroeft  
Mersch, Pieter [...] | Nieuw Jaer Liet Fortuin helaas
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 001: f22v [nr. 10]
.3A.3B.3A.3B.3B.3C.3C,3B.3C
txtLooft godt met harten,, cracht en machten,, sin [...] Ick ben verwonnen,, deur u lieffelick gesicht  
Verstoot Niemant [...] | Liet gesongen int [...] Ik ben verwonnen
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 003: f35r [nr. 73]
.2a.2b.2C.4D.2a.2b.2C.4D.4D.4D.2a.2b.2C.4DWat mach Outheyt beginnen / In syne Oude dagen Met lusten wil ick singen van myn schoon [...]  
Verstoot Niemant [...] | Liedt opde voor [...]
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 003: f37v [nr. 74]
.3a.3b.3a.3b.2C.2C.3b.2C.2C.3bO Neroos herte zijt ghy noch niet doot / Datmen u [...] vanden 51. Psalm, Ontfermt u over my arme sondaer  
Een Nieuw Liedeken, vande moordaedigheyde van [...] Psalm 051 Datheen
NiGeuLb1625 (1625) [nr. 3]
.5A.5b.5b.5A.5C.5d.5C.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maraen, hoe moogt gy Spies en Lans / Verheffen [...] Almande Nonette   muzieknoot 
Valerius, A. Allemande nonnette
Valerius NGK1968(1626) (1626), p180 [nr. 49] txt transcr.De Heere geeft ons groote stof, / Om hem te geven [...] Kits Almande   muzieknoot 
Valerius, A. Kits allemande
Valerius NGK1968(1626) (1626), p184 [nr. 50] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Siet toch Heer,, Hoe dat weer,, Alsnu de [...] Fransche Gaillarde   muzieknoot 
Valerius, A. Franse gaillarde
Valerius NGK1968(1626) (1626), p189 [nr. 51] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.T Nieu Jubile, 't Luyt Jaer Christi / heb vol [...] Ghy die niet meer int vleesch en zijt  
Mander, Karel van / [...] | Nieu Jubile [...] Ontwaak van slaap wie dat gij zijt
Mander GH1627 (1627), p567 [nr. 242]
.4A.3A.3A.3b.4A.3A.3A.3b.3C.3C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDraegt rou der Inlandtsche Spangien, / Der [...] Het is geschiet, wilt hooren, &c.  
Slagh Liedt, van den grooten Veldtslach tusschen [...]
NiGeuLb(3)1645 (1645), p8 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3DIn 't Jaer van Jubilati / Sprockel den vijfden dagh Victory, hey Victory  
Van Breautee en Leckerbeetjen
NeptZeewagen1671 (1671), p61 [nr. 43]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDraeght rouw inlantse Spangien / Der Victory in [...] Het is geschiet wilt hooren, &c.  
Van de Velt-slagh in Vlaenderen
NiNaTrompetje1675 (1675), p19 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 't Jaer van Jubilati, / Sporkel [!] den vijfden dagh Victory, hey Victory  
Een Liedeken van de Veldt-slagh tusschen den [...]
NiNaTrompetje1675 (1675), p152 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat eeuw beleven wij in onsen tijdt / de gantsche [...] alsoo t'begint:  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p162 [nr. 113]
.5A.5A.5A.5B.5B.5BO droevigh treurigh Engelant / dat eertijts plach [...] galliarde musques  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p201 [nr. 160]
.4A.4A.4A.4A.4B.4B.4B.4BDoe geen moeijte om te soecken / in bosschen [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is de antwoort vanden Palatijn op het [...] De verloren Palatijn
HsAntwSB 636783 (1696), p209 [nr. 164]
4a.4a 4B 4B 4c 4c 4D 4DToen Amstelredam het leven zag / Was de [...] [geen wijsaanduiding]  
HET ONTKIEMEN VAN AMSTELREDAM IN DE 14E EEUW EN [...]
Lbl KB Wouters 21078, p4 [nr. 2]
scan


tabelbreedte