Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanScinc her den wijn / Gheselle mijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Schenk hier de wijn gezelle mijn
HsGruuthuse (1390 - 1400), f20v [nr. 56]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wel up elc sin die vruecht begaert / Om vruechden [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wel op elk zin die vreugde begeert
HsGruuthuse (1390 - 1400), f28v [nr. 99]
.4A.4A.3b.4A.4A.3b.3b.4C.2C.3d.4C.2C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *God gheve ons eenen bliden wert / So sijn de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
God geve ons een blijde waard
HsGruuthuse (1390 - 1400), f37v [nr. 144]
.4A.4B.4A.4B.4B.4C.4D.4C.4D.4D.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet ons den wert bedanken / Der duecht die hi [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Laat ons de waard bedanken
HsGruuthuse (1390 - 1400), f37v [nr. 145]
.3a.4B.3a.4B.4B.1C.1C.2C.2C.4D.4D.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *laet ons jhesus bedanken jo bedanken / den minnen [...] [geen wijsaanduiding]  
Laat ons de waard bedanken
HsArOB 6 (vroege 15e eeuw), f139r [nr. 2]
.3a 2a.4B.3a.4C.4C.1D.1D.2E.2E.4f.4f.2E.2EWir willent vreulich singen ho / und vreuwen uns [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Potter, Pieter?] Wij willen vrolijk zingen ho
HsDHARA GravHol2150 (1418, (kort) na), f44v [nr. 1]
.4A.4B.4A.4B.4B
txtTis goet in jhesus tavaern te gaen / betaelt is [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het is goed in Jezus' taveerne te gaan
HsDHKB 133D21-II (2e helft 15e eeuw), f6v [nr. 2]
.4A.4A.3B.4A.4A.3B.4B.4B.2C.2C.2C.3DIc dronc soe gaerne den zueten most / die dair [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Nog dronk ik zo gaarne de koele wijn
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f102v [nr. 124]
.4A.4A.2b.5A
scanIc dronc so gairne den soeten most / die dair [...] Noch dronc ic so gaerne die coele wijn  
Nog dronk ik zo gaarne de koele wijn
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f143v [nr. 174]
.4A.4A.2b.5A
scanGheselle wel lieve gheselle / Ic hebbe hu langhe [...] [geen wijsaanduiding]  
HsGeSa 157/5 ([1490 ca.]), [f223] [nr. 1]
.3a.3B.3c.3B.3d.3d.3E.3a.3B.3f.3G.3f.1f.3GThis guet in jhesus taverne te gaen / tis al [...] [geen wijsaanduiding]  
Het is goed in Jezus' taveerne te gaan
HsBsKB 19550 (1495), f461v [nr. 2]
.4A.4A.3B.4A.4A.3B.4C.4C.2D.2D.2D.3EDie doer gades wyllen / des mergens wyl meyen gaen [geen wijsaanduiding]  
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p91 [nr. 28]
.3a.3B.3c.3B.3d.3E.3d.3E.3d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet is guet in Jhesus taverne te gaen / betaelen [...] [geen wijsaanduiding]  
Het is goed in Jezus' taveerne te gaan
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p202 [nr. 59]
.4A.4A.3B.2C.2C.2C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTis guet in goeds taweerne te gaen / betalen is [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het is goed in Jezus' taveerne te gaan
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f59r [nr. 33]
.4A.4A.3B.4A.4A.3B.4C.4C.5D[...] Al ben ic aerm ic macht nocht rijcken / Ic [...] [geen wijsaanduiding]  
Een vrolijk nieuw lied
HsAmUB IA24 ([laatste kwart 15e eeuw]), N,p27 [nr. 2]
.3a.3a.3b.4b.3b.3c.3cJhesus wyn is upgedaen / my ut [geen wijsaanduiding]  
Carmen Laat ons zingen en vrolijk zijn ?
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f36r [nr. 26]
.4A.1B.4A.4CLaist ons syngen ind vroelich syn / In gen rosen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Laat ons zingen en vrolijk zijn
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f81r [nr. 48]
.4A 2b.4A.4A 2b[W]ie sitzen wir hie so stille und swijgen / [...] [geen wijsaanduiding]  
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f82v [nr. 49]
.4a.4a.4a.4a 4b 4b,4C.4CEnn will wij taffentt genochlich sienn, / End [...] [geen wijsaanduiding]  
42. Annders Al hadden wij 25 bedden
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f44r [nr. 42]
.4A.4A.2B.2c.2c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Denn dollenn hoett denn wil wij auff settzen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Annders 46. Annders
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f46v [nr. 46]
.2A.3b.2A.2A.2c.2c.1d 2E.4F.2g.3H.3H.3I.3j.3I
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick ben bedruct wie sal my troosten / Waer sal [...] Op die selve wise  
Een ridder en een meisje jong
DEPB1539 (1539), f20r [nr. 31]
.4a.4B.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wijnken ghij sijt groene / ghy maect my veel te doene [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wijntje gij zijt groen (Polyfoon)
P-PeterszKL 1540 ([1540 ca.]), fF4r [nr. 20]
txtCoppelt aen een den nacht is lanck / Ey god danck [geen wijsaanduiding]  
Een out liedeken
AntwLb1544 (1544), f9v [nr. 17]
.4A 2A,2b,2b,2b,2b.4A 2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet wayt een windeken coel uuten oosten. / Hoe [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Het was een klerkje dat ging ter school
AntwLb1544 (1544), f41r [nr. 69]
.4a.4B.4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl ben ic van den scamel ghesellen / Y nochtans [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Lijntjes oven is bestoven ?
AntwLb1544 (1544), f97r [nr. 174]
.4a.4B.4a.4B.2c.1c.4D.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBourgoenschen laet ons vrolick singhen / Ende [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Bourgoensen laat ons vrolijk zingen
AntwLb1544 (1544), f99v [nr. 177]
.4a.3B.4a.3B.3c 4D.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet den beker omme gaen, omme gaen, Jan (Pieter [...] [geen wijsaanduiding]  
EenKatholiek15xx (1550) [nr. 1]
.4A.2A.4AEynem iderenn gevelt sine wyse wal, / daerumme [...] [geen wijsaanduiding]  
HsLdUB BPL2912 (1551-1590), f19v [nr. 2]
.4A.4A.3b.2C.2C.3bset an u mont,, drinct totten gront / tcruesken [...] laet varen den geck  
de sinnekens singen hier weder tsaemen dit veersken
HsBsKB 21652 (1552), f13r [nr. 2]
.2A.2A 3B.1B.2C.2C.3B.1B.2D.2D.3E.2F.2F 3EAerdighe geesten, die ter feesten / hier sijt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hose, Joris de] / [...] | Factionael Liedeken [...] Aardige geesten die ter feest
Hose FacLiedtAG1561 (1561), plano [nr. 1]
.2A.2A.4B.2A.2A.4B.4c.4D.4c.4D


tabelbreedte