Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck hope den Tijt noch comen sal / Datmen sal [...] Broeders en Susters, en vreest doch niet  
Een schoon ny Liedt. Van die Eedele, ende [...] Ik heb gedragen wel zeven jaar
SN Lied GoG1560 ([1560 ca.?]), fA1r [nr. 1]
.4A.4A.3B.4A.2B
txtAenhoort gij heydensche natien, / die deur [...] [geen wijsaanduiding]  
Haecht, Willem van | hier volgt het lieken Psalm 011 Haecht
HsBsKB 21664 (1564 of kort daarna), f16v [nr. 1]
.3a.4B.3a.4B.2B.4c.4D.3D.4cAntwerpen rijck, / o Keyserlijcke stede vanden 44. Psalm: Wy hebben ghehoort, &c.  
Summa der Historien Fabritij in een liedeken begrepen Psalm 079 Datheen
HistGFB1565 (1565), p225 [nr. 1]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3f
txtAcht nijet up skonijncks placcaet / Mer volcht [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Acht niet op des konings plakaat
HsAmKNAW G296 (1566 of kort daarna), 2-N6v [nr. 1]
4A.4A.3b.4A.3bKerken end clusen. alle Goedes huijsen / worden [...] [geen wijsaanduiding]  
HsAmKNAW G296 (1566 of kort daarna), 2-N7v [nr. 2]
2a,2a,2b,2b,2c,2c,2dO Godt van Hemelrijcke / Wilt u oogen nederwaerts slaen van duyren  
Een nieu liedeken Slag van Duren
NiLiedeken OWD1567 ([1567 ca.]), plano [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
txtHoort toe ghy minschen groot en cleyn / de [...] Vader onse in Hemelrijck  
Een nieu liedeken Onze vader in hemelrijk
NiLiedeken WVO1567 ([1567 ca.]), plano [nr. 1]
.4A.4A.4B.4B.3c 1D.3c 1D
txtWie wil hooren een nieuw liet / Wat daer int Jaer [...] vanden antechrist  
Een nieu liet Nu laat ons allen God loven ?
NiLiet OWA1567 ([1567 ca.]), plano [nr. 1]
.4A.4A.3b.4A.3b
txtDen dertiensten van Meerte / Sconincx volck [...] Ick had een ghestadich minneken  
Een nieu Liedeken Ik had een gestadig minnetje
NiLiedeken WGM1567 ([1567]), plano [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
txtDe Papeknechs zijn in Neerlant gevallen / Sy [...] van den 79. Psalm: Die Heydnen zijn in u [...]  
Pneumander, [...] | Een cleyn [...] Psalm 079 Datheen
Pneumander VGCK1568 (1568), f88v [nr. 1]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
txtAlsmen schreef duysent vijfhondert / En drie en [...] vanden slach voor Sinte Quintijn  
Foreest, Nanning van] | Een nieuw Liedeken [...] Rijke God wie zal ik klagen ?
Foreest CV1573a (1573 [=1580+?]), fD4v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtSijt al verheucht, wilt den Heer loven, / Sijn [...] van Lxvi. Psalm  
Fruytiers, Jan | Een nieu Liedeken [...] Psalm 118 Datheen
Fruytiers CBL1574 (1574), f zeta 1 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DRyc Godt gheeft my te singen / Een salich nieuwe liedt [geen wijsaanduiding]  
Estius, Rutger | Een nieuw lied van [...] Wilhelmus
NiLiedMvH1575 (1575) [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3Dwilhelmus van Nassouwe, ben ick van duijtschen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wilhelmus
HsAwSA PK106 ([1575 ca.]), f201v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtWie wil hooren een nieuw liedt / foro viliaco [geen wijsaanduiding]  
Admirant
HsDelHT 897 (1576-1577), f41r [nr. 4]
,4A.2B,4C.2DWaerom rasen de Geusen met hoochmoet? / Waerom [...] van den ij. psalm  
Reael, Laurens [...] | Psalmen van [...] Psalm 002 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f2r [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVermaledijt is die huer ende tijt, / Dat ick int [...] vanden Li. Psalm, Ontferme u over my, etc.  
Reael, Laurens [...] | Den 2. Psalm van Dacdalbe Psalm 051 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f2v [nr. 2]
.5A.5b.5b.5A.5A.5c.5A.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe veel volcx O Paus Heer, / Dat my benijdt so seer vanden iij. Psalm. Hoe veel is des Volcx Heer  
Reael, Laurens [...] | Den iij. Psalm [...] Psalm 003 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f3v [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKe Marvillie, Ke Diablos, / Moet ik nu te voet en [...] vanden ix. Psalm. Heer ick wil u uut [...]  
Reael, Laurens [...] | Den iiij. Psalm. [...] Psalm 009 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f4v [nr. 4]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op u hooft, steect op u ooren, / Ghy volck [...] [geen wijsaanduiding]  
De Thien gheboden des Aertschen Gods Tien geboden
NiGeuLb1576 ([1576?]), f5v [nr. 5]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hope dat de tijt noch comen sal, / Datmen sal [...] Broeders en Susters en, &c.  
Hier beghinnen de Liedekens v[an] Paepken uut, [...] Ik heb gedragen wel zeven jaar
NiGeuLb1576 ([1576?]), f6r [nr. 6]
.4A.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Prins van Oraengien is te Velde gecomen, / [...] een Meysken op een Rivierken sat, &c.  
Een nieu Liedeken Een meisje op een riviertje zat
NiGeuLb1576 ([1576?]), f7v [nr. 7]
.4a.2B.4a.2B.4c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe seer sietmen nu dalen / Ons Pauselick [...] De Boer met groot gewelt, al uut de Camer spranck  
Papenklagen | Ofter yemant [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang ?
NiGeuLb1576 ([1576?]), f9r [nr. 8]
.3a,4B.3a.4B.4B.3c.2c,2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort ghy menschen seer valiant / Een nieu [...] van Engelenburch  
Een nieu Liedeken Engelenburg
NiGeuLb1576 ([1576?]), f10r [nr. 9]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghy Christen alle / Recht wel in desen tijt In Oostlant wil ick varen, &c.  
Reael, Laurens [...] | Een nieu Liedeken Naar oostland wil ik varen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f11v [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMadam van Parma die is gelegen, / In het [...] La vielle regne est accouche, cest dung Peroque  
Damme, Cornelis van | Een nieu Liedeken [...]
NiGeuLb1576 ([1576?]), f13r [nr. 11]
.4a 3B.3B.4a 3B 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch wie sal mijn ooghen nu ter tijt / Volheyt van [...] hoort toe ghy Dochters gratieus  
Als nu Madamme van Parma met het hof door den [...] Hoor toe gij dochters gracieus
NiGeuLb1576 ([1576?]), f16v [nr. 12]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christen alle gare, / Wat nieus wort u bediet van den slach van Dueren  
Een nieu Liedeken Slag van Duren
NiGeuLb1576 ([1576?]), f18r [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.4B.4B.3c 4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt met ons druck oorbooren / O ghy menschen [...] Rijck Godt wie sal ick claghen?  
Een nieu Liedeken Rijke God wie zal ik klagen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f20r [nr. 14]
,4a,4B,4a,4B,4c,4D,4c,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck neme Adieu, aen mijne Schaepkens al, / [...] des 142. Londenschen Psalm: Met mijn stemme [...]  
Wybo, Joris] / [...] | Oorlof Liedt van M. [...] O Gott wir danken deiner Güt
NiGeuLb1576 ([1576?]), f21v [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C,3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte