Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWilt ghi horen een nuwe liet / wat in hollant is [...] [geen wijsaanduiding]  
HsUtUB 1180 (1483), f95r [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.3bUut liefden siet / Lijde ick verdriet [geen wijsaanduiding]  
trou moet blijcken [...] | Een amoreus liedeken Een lied eerbaar
AntwLb1544 (1544), f94r [nr. 170]
.2A.2A.2A.1b.2A.2A.2A.1b.2C.2C.2C.1d.2C.2C.2C.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wilt hooren een goet nieu liet / Wat te [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Wie wil horen een nieuw lied wat te [...]
AntwLb1544 (1544), f119v [nr. 207]
.4A.4A.3b.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders en susters in dit crijt, / Die uijt den [...] Broeder en susters vreest doch niet  
Arentsz, Jan | Een schriftuerlijk [...] Ik heb gedragen wel zeven jaar
Loslied 16e eeuw ([1501-1600]) [nr. 3]
.4A.4A.3B.4A.3BAenhoort toch altesamen / Die te haerlem binnen [...] Het daget uut den oosten  
Joris? Het daagt in de oosten
VhL1559 ([1559?] 1598), fAa2r [nr. 123]
.3a.3B.3a.3BEen liet wil ick beginnen / Met neersticheyt aenhoort Ghy herders van Syon coene  
Nieuwpoort houd u vast
VhL1559 ([1559?] 1598), fBb6v [nr. 131]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.3CHoort vrienden al, hier in dit aertsche dal / [...] Tis nu schier al, vervult ons broeders getal  
Maak nu jolijt in deze blijde tijd
VhL1559 ([1559?] 1598), fCc8v [nr. 137]
.2A.3A.3A.3b.2A.3A.3A.3b.4C.4C.2d.2E.3E.3E.3dHoort toe ghy Christen scharen / Ick sal u [...] O menschen wat moecht ghy bedincken  
Van Hensburg ?
NiLB1562 (1562), f80v [nr. 75]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.3d.3dHoort vrienden al,, hier in dit aertsche dal / [...] Tis nu schier al,, vervult ons broeders getal  
Maak nu jolijt in deze blijde tijd
OfferLB1563 (1563), f54v [nr. 20]
.2A.3A.3A.3b.2A.3A.3A.3b.4C.4C.2d.2E.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O vaders wilt ghy eenen schat / U kinderen nalaten Sorge ghy moet bezijden staen  
Een Liedeken van Jorian Simonsz Zorg gij moet bezijden staan
OfferB1570 (1570), f141r [nr. 14]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Christus is op gestanden. / Amsterdam hebben wij [...] [geen wijsaanduiding]  
Christ ist erstanden
HsNijUB 228 (1572-1579), f133r [nr. 1]
.3a.3a.3B.3B.2C
txtChristus is opghestanden, / Ons is een buyt voorhanden [geen wijsaanduiding]  
Christ ist erstanden
HistWVH1573 (1573), fC1r [nr. 1]
.3a.3a.3B.3B.2CDie Meyskens van Haerlem, sy zijn so mal, / Sy [...] [geen wijsaanduiding]  
HistWVH1573 (1573), fC2r [nr. 2]
.4A.4A 2bcristus is operstanden / te haerlem is onsen buet [...] [geen wijsaanduiding]  
Christ ist erstanden
HsAwSA PK106 ([1575 ca.]), f185v [nr. 1]
.3a.4a.3B.5BMet recht mach ick wel suchten / Nederlant aen [...] van Dueren  
Fruytiers, Jan] | Hier worden [...] Slag van Duren
NiGeuLb1576 ([1576?]), f55r [nr. 36]
.3a 4B.3a 4B.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEylacen ick mach wel claghen, / Tot u mijn oude Vaer Rijck Godt wie sal ick claghen, &c.  
Van Don Frederico synen Soon Rijke God wie zal ik klagen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f69r [nr. 45]
.3a 3B 3a.3B.3c.3D.3c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTfy u ghy Afgodisten / Die Gods raet wederstaen Wilhelmus van Nassouwe  
Lumey, heer van | Corts daer na, als [...] Wilhelmus
NiGeuLb1576 ([1576?]), f86v [nr. 58]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren singhen, / Van vreuchden een goet [...] van Dueren  
Een ander nieu Liedeken van Leyden Slag van Duren
NiGeuLb1576 ([1576?]), f90v [nr. 60]
.3a.3B.3a.3B.4B.4B.3c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHollant Zeelant, wilt ghy u nu bekeeren, / Doet [...] Godts Edel kinderen wilt doch ghedachtich [...]  
Van het Pardoen des Commanduers Een nieu Liedeken Verjubileer u gij Venus' jongens
NiGeuLb1576 ([1576?]), f92r [nr. 61]
.5a.3a.3B.5c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat nieus moet ick u verclaren, / Hoort toe, hier [...] Wilhelmus van Nassouwe  
Een nieu Liedeken van den Impost, ende Coronel [...] Wilhelmus
NiGeuLb1576 ([1576?]), f96r [nr. 64]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen den spaenschen Senacherip hoort / Tot [...] van Munster  
Een nieu Liedeken, vande gantsche handelinghe [...] Te mei als alle vogels zingen ?
NiGeuLb1576 ([1576?]), f103r [nr. 67]
4A.4A.4b.4A,3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO radt van avontueren / Wildy schier ommeslaen van den ouden Hillebrant  
Een nieu Liedeken De oude Hillebrand (1)
NiGeuLb1576 ([1576?]), f108v [nr. 70]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEylacen wy mogen wel clagen / Wy Papouwen al te hoop Van Job  
Valcoogh, Dirck [...] | Een nieu Liedeken O rad van avontuur ?
NiGeuLb1576 ([1576?]), f113r [nr. 73]
.3a.3B.3a 3B 3c.3D.3e.3e 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God van Hemelrijcke, / Siet doch neder int [...] vanden Slach van Dueren  
Van die Belegheringhe voor de Stadt Haerlem Slag van Duren
NiGeuLb1578 ([1578?]), f49v [nr. 34]
.4a.4B.4a.4B.4B.4B.4c.4c
txtAenhoort een nieu Liedt ghy Christen schaer, / [...] Idt is dat heyl ons comen her  
Statet naet beste [...] | Een nieu Liedt van [...] Es ist das Heil uns kommen her
NiGeuLb1578 ([1578?]), f92v [nr. 66]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
txtVerheucht u boven maten / Ghy mannen ende vrouw Ick ginck een mael spanseren  
Een nieu Liedeken van het ontsett van Steenwijck, [...] Allemande nonnette
NiGeuLb1581 (1581), f98r [nr. 73]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3d.3C
txtGhij heijllich der heijlijgen groet / die doer u [...] [geen wijsaanduiding]  
Den eersten October. Sint Baeff off Alloijn
HsUtUB 1338 (1582), p192 [nr. 141]
.4A.4A.4B.4BWy moghen nu wel weenen al / In dese boose tijden Van Andries Kespe  
Wybo, Joris Adieu Haarlem Soetendal
Wybo GL1582 (1582), fA4v [nr. 4]
.4A.3b.4A.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO broeders hoort na mijnen sanck, / Niet nieus [...] Van Andries Kespe  
Damman, Willem] | Een nieu Liedeken Adieu Haarlem Soetendal
Wybo GL1582 (1582), fD8r [nr. 28]
.4A.3b.4A.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wachter, vrij, Ick ben soo blij / mijn hert [...] [geen wijsaanduiding]  
De Pellicaen [kamer [...] | Die verdoemenis Een [...] Een goed nieuw lied heb ik gedicht ?
HsTrouF (1589), f27v [nr. 1]
.2A.2A.3b.2A,2A.3b 4C.3d.4C,4C.3d


tabelbreedte