LP: Bredero Amsteldammer: liederen uit het [...] 1: 3

Kon ick eens recht bedwingen

Gerbrand Adriaensz. Bredero (tekst)
Camerata Trajectina: Sjabbe van Selfhout (tenor); zoemkoor; Saskia Coolen & Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (luit)


Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina

    

tekst    

FAQ: wat te doen bij niet spelende audio