CD: De vrede van Utrecht (1713) [...] 1: 17 (audio)
    CD: De vrede van Utrecht (1713) [...], 1: 17
    Triomfeer o Batavieren
    [Enoch Krook] (tekst); N.F. le Grand (muziek)
Camerata Trajectina: Hieke Meppelink (sopraan); Erik Beijer (violone); Louis Peter Grijp (luit)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst en muziek uit: N.F. le Grand, Triomf der Batavieren (ca. 1709). Oorspronkelijke tekst uit [Enoch Krook], De nederlaag der Seine (1709).
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina