CD: Dowland in Holland 1: 18 (audio)
    CD: Dowland in Holland, 1: 18
    Noodtzakelijcke Wacht
    D.R. Camphuysen (tekst); P. Philips (muziek); Louis Grijp (vierstemmige zetting)
Camerata Trajectina: Hieke Meppelink (sopraan); Nick Milne, Cassandra Luckhardt, Saskia Coolen en Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (luit)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst en melodie uit D.Rz. Camphuysen, Stichtelycke Rymen ([Hoorn] 1624).
Vierstemmige zetting naar P. Philips' klavecimbelversie in het Fitzwilliam Virginal Book.
    tekst