CD: Dowland in Holland 1: 24 (audio)
    CD: Dowland in Holland, 1: 24
    Klagte van Jan Jansz. Starter
    C. van Langerack (tekst)
Camerata Trajectina: Nico van der Meel (tenor); Louis Peter Grijp (luit)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst uit uit D.R. Camphuysens Stichtelycke Rymen (Amsterdam: Jacob Colom 1647);
melodie uit J.B. Stalpart van der Wiele, Gulde Jaers Feestdagen (Antwerpen 1635)
    tekst