CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] 1: 31 (audio)
    CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...], 1: 31
    Daphne
    Pieter-Jan Belder (muselaar)
    

    
Player: New Arts International BV


    Twee anonieme klaviervariaties over de Engelse melodie When Daphne did from Phoebus fly, uit het Camphuysen Manuscript (Nederland, na 1652).
    tekst