CD: Muziek uit de Gouden Eeuw [...] 1: 22 (audio)
    CD: Muziek uit de Gouden Eeuw [...], 1: 22
    Snachts rusten meest de dieren
    Gerbrand Adriaensz. Bredero (tekst); Camerata Trajectina (arr.)
Camerata Trajectina: Sjabbe van Selfhout (tenor); Matthy Soethoudt (koor); Saskia Coolen (koor & viola da gamba); Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (luit)
    

    
Player: New Arts International BV


    Opname eerder uitgebracht op de lp 'Bredero Amsteldammer' (1986).
Tekst uit: G.A. Bredero, Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-Boeck. Amsterdam 1622.
Melodie uit het Luitboek van Thysius (Leiden/Amsterdam ca 1595-1630) f449r.
    tekst