Strofezoeken: voorbeeld 1
Wilhelmus van Nassouwe
a 3 v
(vrouwelijk)
Ben ick van duytschen bloet
b 3 m
(mannelijk)
Den Vaderlant ghetrouwe
a 3 v
Blyf ick tot in den doot
b 3 m
Een Prince van Oraengien        
c 3 v
Ben ick vry onverveert
d 3 m
Deb Coninck van Hispaengien
c 3 v
Heb ick altijdt gheeert.
d 3 m

Deze strofe kunt u zoeken door de zoekvelden aldus in te vullen:

Rijmschema:
Accenten:
Rijmgeslacht:
ababcdcd
33333333
mvmvmvmv
Eventueel typt u alleen de beginwaarde in, bijv.
3333*

Presentatie van het strofeschema op één regel:

In de resultaatlijst wordt het strofeschema op één regel weergegeven:
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
In deze weergave wordt het rijmgeslacht met een hoofdletter aangegeven
bij mannelijke rijm, en met een kleine letter voor vrouwelijk rijm. Een punt geeft aan dat een versregel met een onbeklemtoonde lettergreep begint (opmaat).

Presentatie van het strofeschema op twee regels:

In de detailpresentatie wordt het strofeschema op twee regels weergegeven:
. . . . . . . . 3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3D