Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Den sesten December
S. Nicolaes Biscop. Confessoer

Laet ons blij sijn op desen dach
godt louende met blijde moet
laet ons bidden sonder verdrach
dat godt ons geue goede spoet [34]

Het gebet van sijn dienaer
heeft veel verlost vuijt dangier
door sint Niclaes verdiensten claer
sijn veel beurijt van quaet bestier

Oeck maechden, wesen al van als
hij heeft geholpen mildelick
beschermende van opset vals
heeft haer voorcomen mildelick

Tegen ketters was hij zeer stout
en liet niet toe dat zij leerden
Goodts kerck beminden hij als gout
suijuer te houden, hij weerden

Laet ons oock leeren soberheijt
miltheijt, verdult, lieff excellent
Godt wil ons gunnen vrolicheijt
Vre, hier, hiernae vroecht sonder ent

Loff godt van alle gauen zoet
den vader soen en heijlich geest
wij bidden, verhoort ons deuoot
maect dat wij v beminnen meest
Amen

Enige hymnen en lofzangen (Utrechtse liedbundel van 1582)
1582
Utrecht UB: 1338 (5 M 23)
p33

Johan Oosterman, naar bron, diplomatisch (niet gecontroleerd)