Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Kus-Liedeken.

MYn lief Roosemonde,
Ick coom u verconde
VVat een droeve smert dat ick
om u ly,
Nacht en dacht mijn sinnen
Staen verweert int minnen,
Als ghy door u schoont' soo be-
commert my,
Ick ben verlust op uwen mont,
k'Bid u dan iont
My t stippen uws lippen;
Sa dan eens gekust
V honinck-soeten mont,
Die my maeckt gherust
En mijn hert ghesont.

2. Acht gy t'voor geen lusten
Dat ick u eens kusten,
Als ghy u soet mondeken voor
soo my berght;
Soeckt ghy u te veysen,
En van my te deysen,
Die door op-gheblaesen lust my
terght:
VVanneer salt wesen d'ur' en tijt,
Dat ick met vlijt
Mach raecken,, u Kaecken.
Sa dan eens gekust
V honinck-soeten mont,
Die my maeckt gerust,
En mijn hert gesont.

3. Roosemond' myn liefken,
Honinck-soete diefken,
Troost en baeck tot wie vlotten
comt mijn bloet:
K' bid u, wilt niet schroome
Dat ick tot u coome,
VVant ick u soet mondeken kus-
sen moet,
Kust my weder als ick u dé,
K'sal dan in vré
Myn leven,, u geven,
Sa dan eens gekust
V honinck-soeten mont,
Die my maeckt gerust
En myn hert gesont.

Wolsschaten, Gerardus [II] van (auteur), Leeft in vrede [naamspreuk] (auteur), Het Liefelijck ende seer vermaeckelijck ANTWERPS LUST-HOFKEN, Verciert met vier Vreught-rijcke LUST-PRIEELEN, Waer van Het 1. beplant is met nieu Bloeselkens Van MINNE-LIEDEKENS, uytbeldende de Lenten oft Jeught. Het 2. met Rooskens van HERDERS-SANGHEN voor den Somer oft volwasche jeught. Het 3. met WyNGAERT-RANCXKENS van DRINCK-LIEDEKENS, voor den Herft [!], oft Manheyt. Het 4. met Hulst-bladerkens van CODDIGE DEUNTJENS, voor den Winter oft ouderdom. Alles stichtelijck beplant door GERARDUS VAN WOLSSCHATEN.
1661
Den Haag KB: 7 E 10
p23

Transcriptie van titel en liedtekst, naar scans, diplomatisch. Door Freya Jorens, correctie door Maartje De Wilde.