Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[17] Triomfeer o Batavieren
De overwinning bij Oudenaarde en de inname van Lille werden in de Republiek met groot enthousiasme begroet, getuige ook enkele overwinningszangen van de Amsterdamse muziekmeester Nicolas le Grand in zijn boek met kunstige continuoliederen, Triomf der Batavieren, bestaande in eenige Oorlogzangen, Minnezangen en Drinkliederen (ca. 1709).
Het eerste lied moet betrekking hebben op de Slag bij Oudenaarde (1708). Marlborough, opperbevelhebber van de Britse en Nederlands troepen, wordt met name genoemd. Met de 'Nassousschen Held' zal Hendrik van Nassau-Ouwerkerk zijn bedoeld, die de Nederlandse troepen aanvoerde. De 'Duitschen Held' is dan de keizerlijke veldheer Eugenius van Savoye.

Triomfeer o Batavieren,
Triomfeer Nassouschen Held,
Met Prins Marlbourg in het veld.
Triomfeer o Duitschen Held,
Triomfeer o Batavieren,
Triomfeer al t'zaam in't veld.

Uit: N.F. le Grand, Triomf der Batavieren (ca. 1709)
[17] Triumph, O Batavians
The victory at Oudenaarde and the taking of Lille were greeted in the Republic with great enthusiasm, as seen also in several victory songs by the Amsterdam music-master Nicolas le Grand in his book of artful continuo songs, Triomf der Batavieren, bestaande in eenige Oorlogzangen, Minnezangen en Drinkliederen (Triumph of the Batavians, consisting of several war songs, love songs, and drinking songs, ca. 1709). The first song refers to the Battle of Oudenaarde (1708). Marlborough, chief commander of the British and Dutch troops, is referred to by name; the 'Hero of Nassau' indicates Hendrik van Nassau-Ouwekerk (Lord Overkirk), who led the Dutch troops. The 'German hero' is the imperial chief commander Eugene of Savoy.

Triumph, o Batavians,
Triumph, Hero of Nassau,
With Prince Marlborough in the field.
Triumph, o German hero,
Triumph, o Batavians,
Triumph all together in the field.

Text and music from N.F. le Grand, Triomf der Batavieren (ca. 1709)

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), De vrede van Utrecht (1713): muziek uit de Spaanse Successieoorlog = The peace of Utrecht (1713): music from the War of the Spanish Succession. GLO 5256
2013
1: 17