Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[6] Aanklacht tegen het schrikbewind van de hertog van Alva. Het zgn. 'Gentsch vader-onze'.

Helschen duvel, die tot Bruyssel sijt,
Uwen naem ende faem sy vermaledijt (*1),
U rijck vergae sonder respijt,
Want heeft geduyrt te langen tijt.
Uwen wille sal niet gewerden,
Noch in hemel noch op erden.

Ghij beneemt ons heden ons dagelijcx broot,
Wijff ende kinderen hebbent grote noot;
Ghij en vergeeft niemant sijn schult,
Want ghij met haet ende nijt sijt vervult;
Ghij en laet niemant ongetempteert (*2),
Al die landen ghij pertubeert (*3).

O Hemelschen Vader, die in den hemel sijt,
Maeckt ons desen helschen duvel quijt,
Met sijnen bloedigen, valschen raet (*4),
Daer hy meede handelt alle quaet,
Ende sijn Spaens krijchsvolk allegaer, '
t Welck leeft of sy des duvels waer

(*1): vervloekt
(*2): onbeproefd
(*3): in beroering brengt
(*4): de Bloedraad

Camerata Trajectina (artiest), Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. VNM R 79001
1979
1: 6