Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[10] EEN NIEUWE PREKEBOER

(uit Johannes Stalpart van der Wielens 'Madrigalia', 1635.
Muziek van Giovanni Giacomo Gastoldi, voor 1594)

Een van de zeldzame politieke teksten op een meerstemmige compositie, een vijfstemmige madrigaal van Gastoldi. Stalpart vertaalde de Italiaanse tekst (Un nuovo cacciator) aanvankelijk als volgt:

Een jager nieu te veld, sagh ick dees dagen,
Die met een praetje 't Venesoen (*1) wou jagen.
Hey Jager! Dese jaght sal u niet baten,
Gaet vry naer huys, men vingh noyt wilt met praten.

Dat Stalpart zich bij die nieuwbakken jager een predikant van de protestantse kerk voorstelde, was misschien niet voor iedereen duidelijk. Daarom dichtte hij er een tweede strofe bij:

Een nieuwe Prekeboer, der nieuwer Kercken,
Maeckte ons saligh sonder goede wercken.
O nieuwe Prekeboer! Swijght; wie sou hopen
Den Rosen hoed (*2) te winnen sonder lopen.

(*1) wild
(*2) 'lauwerkrans'

Camerata Trajectina (artiest), De hoer van Babylon: liederen van ketters en papen. (Muziek uit de Gouden Eeuw 2). VNM R 87004
1987
1: 10