Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[9] VIER FRAGMENTEN UIT HET EXTRACTUM CATHOLICUM

(Johannes Stalpart van der Wielen, 1631)

De Rooms-katholieke dichter Johannes Stalpart van der Wielen was in de eerste helft van de 17e eeuw werkzaam als priester in een schuilkerk in Delft: de openbare eredienst was aan de Staats- kerk voorbehouden.
Stalpart gaf lucht aan zijn haat jegens de nieuwe kerk in zijn liederenbundel 'Extractum Catholicum, tegen alle Gebreken van Verwarde Harsenen'. Elk van de bijna 200 liederen is een "dosis" van een medicinaal extract dat de zieke hersenen van de Calvinisten moet genezen. In vele doses komt een Protestant voor, die de spot drijft met een Rooms-katholiek gebruik. Stalpart laat hem telkens door een katholiek uitvoerig van repliek dienen.

[..]

XLVIII. Dosis HEILIG-EER
Stem: Op't Kruisteiken Ziet Dos. 2

P: Doen ons de thien geboon
Maer eenen God aenbidden:
En steldt zich Godes zoon Exodi 20,1
Voor ons alleen int midden
Als Advocaat; hoe kan 1, Ioan,22
Het Pausselijk vermeten Rom, 8,34
De Heil'gen eeren dan, Hebr, 7,25
Die van ons niet en weten? Isa. 63,16

rk: Fijn Man! 't is Vigilant,
Daer mede ghy in dezen
Weerom te zamen spandt:
Gelijk ons noch doed lezen
Ieronymus; die met
De kloukheid zijnder pennen,
De leugen heeft weerzet
De waerheid heeft doen kennen.

Wy dienen eenen God, Rom, 2,10 & Rom,13,17
Als eenig Heer der Heeren.
Maer des ist ook gebod,
Die eer toekomt te eeren.
Een yder nae de maet
Van zijn ontfangen waerde;
En nae den Hemel staet
Verheven vander aerde.

Camerata Trajectina (artiest), De hoer van Babylon: liederen van ketters en papen. (Muziek uit de Gouden Eeuw 2). VNM R 87004
1987
1: 9c